Yn y llys yn clywed SYLF, a FFFF yn hanesyddol bandesag — sn — Flaen — DenmarcYn rhyfedd yn y byd, ar ddydd mawrth a ddisgrifir yn y Copenhagen dinas yn y Llys mewn cysylltiad â’r treial, lle bydd yn rhaid iddo gael ei benderfynu p’un a Ffyddlon i Familia (LTF) yn cael ei ddiddymu yn unol ā’r cyfansoddiad. Rydym yn amcangyfrif bod y Cenedlaethol Nomad yw arweinyddiaeth o’r LTF. Mae’n debyg y bwrdd y cyfarwyddwyr, yn dweud academaidd hyfforddi dadansoddwr gan yr heddlu. SYLF yn sefyll ar gyfer Cymorth yn Eich ardal Leol Familia ac mae’n debyg y tymor ar gyfer pobl sy’n gobeithio cael gyrfa yn bandegrupperingen ac yn ddiweddarach yn arwain at y posibilrwydd, a oedd yn aelod yn y sampl. FFFF yn dod o hyd ar y beanies a mannau eraill. Mae’n sefyll ar gyfer Familia am Byth am Byth Familia, eglurodd. Nid yw pob enwau yn unig yn hawdd ar gyfer yr heddlu arbenigwyr dehongli. Capitan yn y teitl, fel dau o bobl yn cael eu cario, ond yr hyn y mae’n mewn gwirionedd yn awgrymu yw eich bod yn ansicr ynglŷn â, yn esbonio y dadansoddwr. Y tyst esboniad ar y mae’r sefydliad yn bwysig ar gyfer erlynwyr, a fydd yn ceisio argyhoeddi y llys bod y LTF hefyd oherwydd amrywiaeth o nodweddion a oedd yn wir yn uno yn y cyfansoddiad o synnwyr. gwaith wedi gweinidogaethu yn y cwrs o fywyd gang o fis ionawr i fis medi y flwyddyn ddiwethaf yn nodi eu bod wedi gweld dynion yn gwisgo LTF-dillad, hetiau, capiau a siwmperi. Y manylion lleiaf y dillad — union leoliad marciau ac arwyddion — yr heddlu, y dadansoddwyr sydd â diddordeb. Y LTF wedi cael adrannau mewn llawer o leoedd yn Nenmarc a dau yn Sweden. Y fest lledr, sydd, yn ôl yr heddlu yn perthyn i’r arweinydd, Shuaib Khan, ei fynegi, nid yn wyleidd-dra. Y ‘Byd’ ac yn ‘El Presidente’ ar y. Hefyd yn y math o farciau sy’n anodd i gael gwared o, ydych chi wedi edrych ar. un a deugain o aelodau wedi cael eu gweld gyda tatŵ. a grybwyllir yn yr adroddiad. Hefyd arwyddion lle bydd y dwylo a bysedd yn ffurfio R — yn disgrifio’r y dadansoddwr. Yn ogystal, yn cael eu harchwilio hefyd darlithydd o Brifysgol Aalborg ar ddydd mawrth. Kim Mills cyffredinol a cyffredinol gwybodaeth o gangiau. Nid oes yr un o’i datganiadau yn benodol am y LTF. Ond masnach gyda hash yn ganolbwynt i gangiau, meddai. Mae’r Hash yn isel-hongian ffrwythau. Yma yn cael y mwyaf o arian o’i gymharu â’r perygl, h. y. y tebygolrwydd o gael eu cosbi, ac felly hyd, meddai. Heb drais, nid yw’n mynd. Ni chaniateir i drafod y sylweddau mewn symiau sylweddol, heb sefydliad neu grŵp tu ôl iddynt. Mae’n rhaid i chi gael yn gredadwy voldskapital. Lle rydych chi wedi dangos eich bod yn barod i saethu rhywun yn y mwyaf enghraifft. Mae’r broblem o ddefnyddio trais yn cael ei bod o ddiddordeb i’r awdurdodau hyd yn oed yn fwy na masnachu cyffuriau, dywed Kim Moller. Yn y chyngaws, gan honni y cyhuddiadau, i LTF yn gweithio trwy drais. Mae’n ymestyn dros dri deg pump gwrandawiadau. y tystion yn cael eu galw. Rydym yn awyddus agored a trafodaeth fywiog ar y sn, ac yn gwahodd yr holl sylwadau, rhannu gwybodaeth a gofyn cwestiynau. Y ddadl y mae’n rhaid ei gynnal yn briodol a pharchus tôn. Mae’r golygyddion yn cael gwared ar y swydd, nad ydynt yn byw hyd at y SN canllawiau a’r gyfraith berthnasol.