Yn y mynediad i addysg uwch ar sail tramor arholiad Addysg a GwyddoniaethAddysg ar yr un lefel â daneg hf addysg heb y aradeiledd yn darparu mynediad at y busnes academi a professionsbacheloruddannelser, ond mae angen ei gwblhau er mwyn darparu mynediad i brifysgol baglor rhaglenni. Mae’n rhaid i chi — fel ymgeiswyr gyda daneg arholiad yn cydymffurfio â’r gofynion mynediad sy’n berthnasol i’r hyfforddiant penodol. Mae fel arfer yn gofynion ar gyfer pynciau pasio ar ryw lefel, ar y pynciau pasio gyda rhai minimumskarakter a chyfartaledd radd ar gyfer y cyfan arholiad. Efallai y bydd y gofynion ar gyfer eich daneg — a sgiliau iaith saesneg. Y gofynion ieithyddol y mae’n rhaid eu cyflawni ar y diweddaraf ar y cychwyn y rhaglen. Mae’r rhan fwyaf o addysg uwch yn ei gwneud yn ofynnol eich bod wedi llwyddo yn yr astudiaeth prawf yn daneg fel ail iaith neu ddangos hyfedredd sy’n cyfateb yn denmarc. Gall sefydliadau addysgol yn mynnu bod Studieprøvens rhannau unigol yn cael eu pasio gyda graddau penodol. Os ydych yn dod o un arall wlad nordig, ac yn y daneg, norwyeg bokmål swedeg neu gynnwys yn eich arholiad cymhwyso, dylech fel arfer yn cymryd daneg prawf iaith. Mae’n dibynnu ar y sefydliad rheolau. Os nad yw’r hyfforddiant yn digwydd yn saesneg, rhaid i chi ddangos hyfedredd yn saesneg sy’n cyfateb i o leiaf saesneg B lefel yn Denmarc. Sefydliadau addysgol mewn rhai achosion yn ei gwneud yn ofynnol tillægsprøve yn saesneg. Os nad oes gennych y saesneg yn cyfateb i o leiaf B-lefel, sefydliad addysgol yn penderfynu y dylech yn hytrach na pasio arbennig a drefnwyd y prawf yn saesneg. Os ydych am ddilyn addysg uwch, gwneud cais ar gyfer mynediad trwy gyfrwng y Derbyn. Nid yw’n berthnasol i radd meistr a rhaglenni addysg oedolion (gweler ymhellach i lawr).

mawrth. Y dyddiad cau mis mai, fodd bynnag, fod yn wahanol os ydych yn gwneud cais ar gyfer saesneg gradd baglor drwy cwota, bydd yn dweud mewn cysylltiad â chais am studieopholdstilladelse: Gofyn yn y fath achos, bydd y brifysgol y dyddiad cau. Os nad ydych yn cwrdd â’r gofynion mynediad, a gofynion a ddymunir hyfforddiant, mae’n rhaid i chi ychwanegu at eich arholiad. Yn ychwanegol rhaid i’r hyfforddiant gael ei gwblhau ar y diweddaraf gan y ddechrau o astudiaethau neu yn syth ar ôl hynny yn dibynnu ar y uddannelsesstedets darpariaethau. Mae’n rhaid i chi roi gwybod i chi eich hun am y colegau sy’n cynnig y cyrsiau sydd angen i chi eu cymryd, ac arwyddo i fyny. Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol os ydych yn angen i chi ychwanegu at eich addysg yn gyffredinol addysg oedolion neu uwchradd uchaf cyrsiau, efallai y bydd angen i chi dalu’r pris llawn am y pwnc mewn canolfan addysg i oedolion neu HF-center m. fl. Mae’n gallu digwydd, os oes gennych eisoes tramor addysg uwch niveaumæssigt yn cyfateb i daneg addysg uwch yn ôl y ddeddf ar yr asesiad o dramor gymwysterau addysgol. Cysylltwch â’r darparwr hyfforddiant am eglurhad pellach. Mae mynediad i’r rhaglen ma fel arfer yn gofyn eich bod wedi pasio yn berthnasol ac yn cydnabod gradd prifysgol cyfateb i daneg gradd baglor mewn lefel a chynnwys. Penodol gofynion mynediad a gweithdrefnau gwneud cais unigol ar gyfer rhaglenni meistr a nodir yn y prifysgolion disgrifiadau o’r cyrsiau unigol. Os ydych am wneud cais ar gyfer derbyn i radd meistr neu oedolyn addysg uwch addysg i oedolion, diploma neu radd meistr), mae’n rhaid i chi wneud cais yn uniongyrchol i’r pryderu sefydliad addysgol. Mae ymgynghorydd myfyrwyr ar y pwnc y mae gennych ddiddordeb mewn, yn gallu dweud wrthych p’un a oes gennych cefndir addysgol sydd yn berthnasol i’r ymgeisydd neu addysg i oedolion. Mae’r wefan yn cynnwys gwybodaeth oddi wrth y weinyddiaeth yr adran, y weinyddiaeth gwyddoniaeth ac Addysg a chryfhau Sefydliadau a Hyfforddiant