Yr astudiaeth yn gwrthod y cyhuddiadau: Wedi tynhau y cudd-wybodaeth er mwyn cael Denmarc i mewn i’r rhyfel — TELEDUCyn-brif weinidog Anders Fogh Rasmussen (V) yn gwrthod, at ei llywodraeth yn ei flaen yn y rhyfel yn irac mewn nifer o achosion nid yw’n trosglwyddo unrhyw wybodaeth bwysig i’r Senedd neu ‘tynhau’ o wybodaeth. Mae’n dweud ei fod, ar ôl dau ymchwilwyr o Brifysgol Copenhagen, denmarc ar ddydd mawrth, wedi cyhoeddi adolygiad annibynnol o Denmarc krigsdeltagelse yn Kosovo, Irac ac Afghanistan. Rwyf yn sicr nid hyd yn oed yn cael eu tynhau unrhyw un o’r adolygiadau yr wyf wedi ei dderbyn.

Nid wyf wedi cymryd rhan mewn, a hefyd, yr wyf yn credu bod sail ar gyfer yn dweud bod yr wybodaeth wedi bod yn gamarweiniol, meddai Anders Fogh Rasmussen. Mae’r penderfyniad i ddefnyddio daneg milwrol nid oedd yn cymryd rashly o fy hun neu i unrhyw un yn fy llywodraeth. Penderfyniad o’r fath yn bydd bob amser yn oddi ar y fasnach rhwng y canlyniadau gan gymryd camau mewn cydweithrediad â’n cynghreiriaid, ac mae’r canlyniadau o fethu â chymryd camau. Rydym wedi gweld yn Syria bod canlyniadau pan fyddwn yn penderfynu peidio â gweithredu,»meddai Anders Fogh Rasmussen i DELEDU. Yn yr arholiad ei orchymyn gan y mwyafrif yn y Senedd yn ar ôl V-llywodraeth y flwyddyn cyn wedi chwalu Irac a Afghanistankommissionen. Anders Fogh Rasmussen oedd yn agored ar y gyfradd gyfnewid, ond yn eithaf gau ar y broses, nododd ymchwilydd ar gyfer y Rasmus Mariager. Yn yr adroddiad, mae’n dod yn ymhlith pethau eraill, sylw at y ffaith bod y llywodraeth yn cael cudd-wybodaeth nad oedd sicrhau tystiolaeth bod Irac yn arfau dinistr torfol. Ond yna y llywodraeth sydd â Anders Fogh Rasmussen yn y Senedd ac yn y cyfryngau, gan mai hwn oedd yr achos. Mae’n yn rhagdybiaeth gyffredin — nid yn unig gyda america a phrydain gwasanaethau cudd-wybodaeth, ond hefyd yn y Senedd — sydd, wrth gwrs, roedd Saddam Hussein (Irac cyn-lywydd, ed.) arfau dinistr torfol. Ond y ffactor tyngedfennol roedd, wrth gwrs, bod y penderfyniad i fynd i mewn i Irac, ei bod Saddam Hussein nid oedd yn cydweithredu gyda’r CENHEDLOEDD unedig ac nid arfau dinistr torfol.

Mae’n bwysig i mi,»meddai heddiw

Mae’r ymchwilwyr hefyd yn nodi bod y llywodraeth yn gwybod bod yr ymosodiad ar Irac a allai arwain at anhrefn yn y rhanbarth ac arswyd. Mae’n cyrraedd yn ôl nid yw’r adroddiad yn mynd i’r Senedd. Asesu a gall fod ansefydlogrwydd yn y rhanbarth, yn y pen draw yn eu barn wleidyddol. Ymlaen llaw oedd Saddam Hussein, ansefydlogi’r ffactor yn y rhanbarth. A bod yr ymosodiad ar Irac a allai arwain at newydd cytserau yn yr ardal, bydd yr holl ffigur allan, yn dweud y cyn-brif weinidog. Er y gall fod rhywfaint o wybodaeth nad yw’n pasio ar y Senedd, yna rhaid iddo fod yn glir i bawb y bydd yna, wrth gwrs, bydd canlyniadau i fynd i mewn — a drwy beidio â gwneud hynny, meddai Anders Fogh Rasmussen. Mae hefyd dechreuodd fel ‘gwleidyddol disgresiwn’ yn fewnol yn y llywodraeth, fod yn sail i fynd i ryfel, os nad y CENHEDLOEDD unedig a gefnogir. Y dehongliad oedd yn ddiweddarach yn addasu i fod y llywodraeth yn dangos nad oedd digon o sail gyfreithiol. Mae’r llywodraeth hefyd yn gwybod bod yr unol daleithiau gyda’r nod yn y rhyfel yn Irac yn newid y llywodraeth. Ond methodd i ddweud, ers y polisi Tramor Bwrdd yn gofyn am hynny. Dywedodd y llywodraeth sawl gwaith yn y Senedd danaidd bod y daneg nod y camau gweithredu yn diarfogi o Saddam Hussein. Roedd yn adnabyddus bod yr americanwyr eisiau newid gyfundrefn.

Ei fod yn gwybod am unrhyw

Yr oedd eisoes wedi penderfynu o dan Clinton, felly efallai na fydd yn syndod i unrhyw un a oedd yn yr unol daleithiau nod, meddai Anders Fogh Rasmussen heddiw