Bydd y ffordd o wneud iawn yn NenmarcOs ydych yn credu bod camgymeriad neu wedi ymrwymo camgymeriadau mewn achos o naill ai trefol, rhanbarthol neu llywodraethol awdurdodau, i chi fel arfer wedi cael cyfle i gwyno. At bwy i gwyno yn dibynnu ar beth a phwy yr ydych am gwyno yn ei gylch. Ydych chi am gwyno am y trafodion, neu’r penderfyniad a fabwysiadwyd gan awdurdod cyhoeddus, yn cael y cyfle i gwyno. Yn aml bydd yn cael ei sefydlu byrddau arbennig o apêl o’r fath fel yr Amgylchedd a Fødevareklagenævnet ac ar y Bwrdd o gleifion gwyno. Onid oes bwrdd apêl ar yr ardal, gallwch wneud cwyn i’r awdurdod sy’n cyhoeddi y penderfyniad, neu i’r awdurdod cyffredinol yn y maes. Gallwch gael mwy o wybodaeth ar gael mynediad at gyfiawnder yn yr awdurdod rydych chi am gwyno am neu yn y weithdrefn gwynion, y mae’n rhaid iddo fod ynghlwm wrth y penderfyniad. Mewn rhai ardaloedd, mae yna derfynau amser ar gyfer pa mor hir y gallwch apelio yn erbyn penderfyniad.

Y cyfnod hwn yn cael ei gyfrifo fel arfer o’r dyddiad y byddwch yn derbyn y penderfyniad. Penderfyniadau a anfonwyd gan corfforol rheolaidd bost a fydd yn y bôn yn cael ei ystyried derbyn o chwe omdelingsdage (fel arfer yn ystod yr wythnos) ar ôl dyddio’r llythyr a anfonwyd gan yr awdurdod. Penderfyniadau a anfonwyd gan digital swydd yn cael ei ystyried derbyn ar y diwrnod y mae’r penderfyniad yn cael ei ar gael i chi.

Bydd hyn fel arfer fod yr un diwrnod ag y mae’r awdurdod wedi ei anfon

Yn Nenmarc, byddwch yn aml yn gyfle i gael mynediad at y ffeil, ond os ydych chi wedi bod yn ei wrthod, byddwch yn cael y gofynion i gael cyfiawnhad dros y gwrthod a’r cyfarwyddiadau ar sut gallwch apelio yn erbyn y penderfyniad.

Dylech gwyno at yr awdurdod yn rhagori ar y awdurdod rydych chi am gwyno amdano

Er enghraifft, os ydych yn cael eu gwrthod o ysbyty i ddatgelu eich hanes meddygol, rhaid i chi fynd at y cyfarwyddwr diogelwch Cleifion, ac er enghraifft, os ydych chi am apelio yn erbyn penderfyniad a gymerwyd gan eich gweinyddiaeth, dylech gwyno i’r Skatteankestyrelsen. Os ydych wedi manteisio ar eich hun yn yr holl ffyrdd eraill o wneud iawn, gallwch yn y pen draw yn cwyno i Ombwdsmon Seneddol.

Yr ombwdsmon, fodd bynnag, nid oes rhwymedigaeth i ddelio â’r gŵyn

Mae rhan fawr o’r wlad bwrdeistrefi wedi sefydlu borgerrådgiverfunktion i gryfhau’r deialog rhwng dinasyddion a gweinyddu ac i sicrhau iawn, ac mae’r defnydd adeiladol o gwynion i wella’r bwrdeistref achos trin a dinesydd. Borgerrådgiveren yn eich bwrdeistref yn gallu eich helpu os ydych yn anhapus gyda y fwrdeistref yn prosesu eich achos neu gan chi. Borgerjournalen yn briodol i chi, os oes gennych cyfnodolyn yn y maes iechyd, ffitrwydd omsorgsområdet. Yn borgerjournalen gallwch weld y wybodaeth sylfaenol, y fwrdeistref wedi ei gofnodi am i chi ac yn eich gwasanaethau cyfredol a’r contractau