Cyfreithiwr arbenigol a fydd yn helpu Riskær yn y Senedd danaidd — sn — Flaen — DenmarcKlaus Riskær Pedersen wedi dod o hyd i ragor o chwe ef, fel y maent gyda y llywydd yn awr yn sefyll ar gyfanswm o naw ef. Ymhlith yr ymgeiswyr yn arbenigwr meddygol Søren Søfelt, y pum mlynedd diwethaf mae wedi gweithio mewn ymarfer arbenigol, lle mae wedi trin cleifion gyda phoen cronig. Søren Søfelts blaenoriaethau yn y maes iechyd, er atwrnai amddiffyn Gert Dyrn rhaid i gryfhau y blaid yn yr ardal o bolisi tramor. Rydym yn rhoi i fyny gyda dau spidskandidater ym mhob etholaeth, hoffwn i roi rhywbeth i bobl ddewis ohonynt. Felly, cyn, rydym yn cael eu cynrychioli’n llawn, mae’n rhaid i ni i fyny o deunaw o ymgeiswyr, os ydych yn edrych i ffwrdd oddi wrth y Bornholm etholaeth. Felly, rydym hanner ffordd yno yn awr, ond yn dal i fod yn fawr waith. Y broblem gyda dod o hyd i ymgeiswyr nid yn unig annibyniaeth pobl a phrofiad, sydd yn bwysig iawn i ni. Ond rydym yn hefyd yn cael adolygiad cymheiriaid system (system lle mae pobl yn cael eu gwerthuso gan eraill â’r un sgiliau, ed.), lle y mae gennym sgyrsiau a chyfweliadau, a lle mae eraill yn rhaid i ymgeiswyr gytuno. Felly, mae’n cymryd peth amser, yn dweud Klaus Riskær Pedersen. Mae cyn-ariannwr y cyhoeddwyd yn ganol mis chwefror mae tri o ymgeiswyr ar gyfer y parti yn ychwanegol at eu hunain ar gyfer yr etholiad sydd ar ddod gan yr enw Peter Hjort, Rolf David Gøtze a Christina Asklund. Y cyn-dau yn dal i fod cystadleuwyr, ond ar Christina Asklund ei ddiswyddo fel ymgeisydd gan Klaus Riskær dim ond dau diwrnod ar ôl ei gyhoeddi ymgeisyddiaeth. I’r wasg cyfiawnhau Riskær tanio â bod Asklund ‘byddai ganddynt broblemau i ymdopi â mediepresset’. Mae’n amhosibl i ni weld sut y byddant yn (yr ymgeiswyr, ed.) perfformiwr yn y gofod cyhoeddus. Mae’n bwysig iawn i mi, nad yw’n golofnwyr a selebs, ond ei bod yn ddinasyddion cyffredin sy’n gwneud i fyny. Ond rhaid i chi fod gallu i gyfathrebu yn y gorchymyn i fod yn wleidydd. Ac yr wyf yn credu fy mod wedi dangos llawer mwy o ofal gydag yma ymgeiswyr o ran eu gallu i ddelio â’r cyhoedd, yn dweud Klaus Riskær. Bydd yn gwrthod, ei fod unwaith eto efallai y bydd angen i dolen ymgeisydd i’r blaid, ond yn ystyried ei fod yn ychydig iawn tebygol. Ers yno yn awr lluosog ymgeiswyr, byddwch yn gallu ‘symud o gwmpas ar y rapporteurships’ neu eraill i newid, lle mae llawer o sylw yn y cyfryngau, mae ymgeisydd yn ei gael, synau. Newydd fod yn Søren Søfelt, Morten Pihl-Andersen, Martin Nordstjerne Rasmussen, Anette prang phra, Gert Dyrn ac Mogens Birkelund. Mae’r blaid bellach wedi ymgeiswyr yn storkredsene: gogledd Seland, Copenhagen Rhanbarth, Copenhagen, Seland, Funen a dwyrain Jutland. Rydym yn awyddus agored a trafodaeth fywiog ar y sn, ac yn gwahodd yr holl sylwadau, rhannu gwybodaeth a gofyn cwestiynau.

Y golygyddion fydd yn cael gwared ar y swyddi nad ydynt yn byw hyd at y SN canllawiau a’r gyfraith berthnasol.

Gweler y canllawiau yma