Cyfreithiwr y teulu — DenmarcMae’n rhaid i chi fod yn priodi yn, felly dylech ystyried cael cytundeb prenuptial. Drwy gydol mis ionawr a chwefror rydym yn rhedeg hyrwyddo cynnig am y contract briodas), — yn gan gynnwys. taw. Byddwch yn arbed dkk, — ydych chi Eisiau ar yr un amser, prynu y contract briodas hefyd yn gwneud ewyllys, a fydd hefyd yn cael disgownt o kr, — Cyfanswm y pris kr, — yn gan gynnwys. taw. Ar yr un pryd, byddem yn hoffi i gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bob un o’n cleientiaid a chymdeithion am y gefnogaeth wych yn y dechrau-i fyny yn y cwmni cyfreithiol. Rydym wedi ysmygu yn brysur ac yn edrych ymlaen at cyffrous a.

eich plentyn yn preswylio, yn y ddalfa neu ymweliad. Mae gennym fwy na phymtheng mlynedd o brofiad yn arbenigo yn ei absenoldeb a all eich helpu yn hyderus trwy gydol y broses. Mae bob amser yn llawer o emosiynau mewn i chwarae ar gyfer y rhieni yn yr achosion hyn, felly ni ddylid byth un yn sefyll ar ei ben ei hun