DenmarcMae’n rhaid i chi dalu ffi ar gyfer prosesu y cais, cwyn neu ofyn am adolygiad o’r materion penodol, oni bai eich bod yn cael eu heithrio rhag talu ffi.

Mae’n rhaid i chi fel arfer dalu ffi pan fyddwch yn gwneud cais am drwydded preswylio neu ar y gwaith cyfyngedig i estyn y trwydded breswylio yn y meysydd hyn: mae’n rhaid i Chi hefyd yn fel arfer yn talu ffi os oes gennych gŵyn am y penderfyniad i chi neu ofyn i achos gael ei ail-ddechrau yn un o’r ardaloedd hyn. Y ffi yn cael ei dalu ar yr un pryd eich bod yn cyflwyno eich cais, cwyn neu ofyn am adolygiad. Yn yr achos yn unig yn dechrau unwaith y bydd y ffi yn cael ei dderbyn a’i gofnodi fel dalu. Os bydd y ffi yn cael ei dalu ar amser, bydd y cais, cwyn neu ofyn am adolygiad gael ei wrthod. Gebyrkravet yng nghyswllt ceisiadau ar gyfer trwyddedau preswyl a cheisiadau ar gyfer gyfyngedig estyniad o drwydded breswylio yn cael ei hepgor, os Denmarc rhwymedigaethau rhyngwladol neu yr UE-y rheolau yn siarad ar ei gyfer. Ar gyfer ceisiadau am adolygiad a chwynion hepgor y gofyniad am y ffi, os bydd yn torri rheolau’r UNDEB sy’n ei gwneud yn ofynnol talu ffi. Gebyrkravet mewn perthynas â cheisiadau i breswylio’n barhaol, gall fel arfer dim ond os yw rheolau’r UE yn siarad ar ei gyfer. Bydd yn dibynnu ar concrid asesu yn yr achos unigol a yw’r cais ar gyfer efallai y bydd ffioedd yn cael eu hepgor. Felly, mae’r holl ymgeiswyr yn y a grybwyllwyd uchod yn yr ardaloedd bob amser yn creu sagsbestillings id ar nyidanmark. Yn unol â Denmarc rhwymedigaethau rhyngwladol i ddiogelu hawl i fywyd y teulu, y gofyniad o talu ffioedd ar gyfer asesiad penodol efallai y cael eu hepgor yn achos ceisiadau ar gyfer ailuno teulu neu ar gyfer yr estyniad o ailuno teulu. Os yw’r awdurdod yn penderfynu bod cais yn gallu yn cael ei gyflwyno yn rhad ac am ddim, nid yn unig yn cymryd safbwynt ar y cwestiwn o y ffi. Mae yna, felly, nid yw cymryd safbwynt ar p’un a gall y cais yn cael ei dderbyn, neu a yw’r amodau cyffredinol am drwydded breswylio yn cael ei hepgor. Yn y paragraffau canlynol yn disgrifio nifer o enghreifftiau pan fydd y gofynion ar gyfer talu ffioedd gellir hepgor yn unol â Denmarc rhwymedigaethau rhyngwladol. Mae’r swyddfa dramor wedi, fodd bynnag, aseswyd bod mewn rhai gwledydd mae wedi bod yn hanfodol gwella amodau cyffredinol yn y wlad, sy’n golygu bod y person sydd eisoes yn byw yn Nenmarc, bellach yn risg erledigaeth. Mewn achosion o’r fath, mae’n rhaid i chi dalu ffi pan fyddwch yn ceisio ailuno teulu neu ar yr estyniad o’r ailuno teulu. Mae’n berthnasol, er enghraifft, ar gyfer personau sydd wedi ei ganiatáu trwydded breswylio fel ffoaduriaid mewn cysylltiad â’r y rhyfel cartref yn yr hen Iwgoslafia yn yr au. Os bydd y swyddfa dramor yn ystod yr achos yn penderfynu bod y person sydd eisoes yn byw yn Denmark, ond yn dal yn rhedeg y risg erledigaeth yn ei wlad gartref, bydd y ffi yn cael ei ad-dalu. Ar ôl ymarfer cyson, bydd plant yn cael gafwyd yn annibynnol o ymlyniad i Ddenmarc ar ôl — mlynedd parhaus gyfreithlon preswylio yma yn y wlad ac wedi bod yn gyson pasio yn y daneg sefydliadau neu ysgolion. Y swyddfa mewnfudo hefyd hepgor y gofyniad ar gyfer talu ffi, os yw’r person eisoes yn byw yn Nenmarc, mae gennych blant o berthynas flaenorol (særbørn), hyd yn oed os yw’r rhain yn nid yw plant yn cael gafwyd yn annibynnol o ymlyniad i Denmarc. Fodd bynnag, mae’n ofynnol bod y rhiant arall yn Nenmarc yn dilyn y gwmnïaeth o ryw raddau gyda’r plentyn. Y swyddfa mewnfudo hefyd hepgor y gofyniad ar gyfer talu ffi, os yw’r person eisoes yn byw yn Nenmarc, yn cymryd rhan yn y cwmnïaeth i ryw raddau gyda særbørn yn Nenmarc, yn byw gyda’r rhiant arall. Y gofyniad talu ffi gael ei hepgor os yw’r person eisoes yn byw yn Nenmarc, sy’n dioddef o salwch difrifol neu anabledd, ac ni all y person yn talu’r ffi o ganlyniad i’w anabledd. Tyrceg cenedlaethol a gwmpesir gan y cytundeb cymdeithas rhwng yr UE a Thwrci, yn cael eu cwmpasu gan y rheolau ar gyfer talu ffioedd. Tyrceg gwladolion gwneud cais am drwydded breswylio ar y sail cyflogaeth yn Nenmarc, felly nid oes angen i chi dalu ffi. Tyrceg gwladolion gwneud cais am drwydded breswylio ar y sail o gymryd rhan yn y ph. d. astudiaethau gan y ESS, ni fydd yn talu ffi. Tyrceg dinasyddion, gwneud cais am estyniad o drwydded breswylio neu ar gyfer preswyl parhaol, ac sydd yn economaidd weithgar yn weithwyr, yr hunan-gyflogedig neu ddarparwyr gwasanaeth, hefyd yn cael eu heithrio rhag talu ffi. Ar ben hynny, rydych yn cael eu heithrio rhag talu ffi, os ydych yn chwilio am a, trwydded breswylio ar gyfer adnewyddu trwydded breswylio parhaol neu trwydded breswylio ar y sail eu bod yn ailuno teulu gyda un o drigolion, yn ddinesydd twrcaidd sydd yn economaidd weithgar, cyflogedig, contractwyr annibynnol neu ddarparwr gwasanaeth. UE, gwladolion yr ardal economaidd ewropeaidd, sydd yn ceisio i aros yn ôl rheolau’r UE, yn cael eu heithrio rhag talu ffioedd. O’r fath, rhaid i gais gael ei gyflwyno i’r wladwriaeth Gweinyddu. Nordig dinasyddion nid oes angen gwneud cais am drwydded breswylio i aros yn Nenmarc, ac mae’n rhaid i ddinasyddion nordig felly nid yw talu’r ffi. Os ydych yn credu eich bod yn cael eu heithrio rhag talu’r ffi, a ydych, felly, yn cyflwyno eich cais, y cais am adolygiad neu apêl heb dalu ffi, ond mae’r awdurdodau yn dod o hyd nad oes unrhyw sail i hepgor y gofyniad ar gyfer talu ffioedd, cais, cais ar gyfer treial newydd neu apelio yn cael ei wrthod. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi ddechrau ar y broses eto a chreu newydd sagsbestillings id, yn talu ffi ac yn cyflwyno cais newydd, y cais am adolygiad neu gŵyn. Os ydych chi wedi talu ffi, ond mae’r awdurdodau yn dod o hyd bod yna sail i hepgor y gofyniad ar gyfer talu ffioedd, byddwch yn cael y blaendal ffi ad-dalu. Hefyd, mae’n rhaid i chi dalu’r ffi ar gyfer apelio yn erbyn penderfyniad neu gais i ailagor achos o fewn un o’r meysydd hyn. Hefyd, mae’n rhaid i chi dalu’r ffi ar gyfer apelio yn ymwneud yn unig at y ffordd mae achos yn cael ei drin, hy.

mae sagsbehandlingsklage

Os oes angen i chi wneud cais am drwydded breswylio, prolongation o drwydded breswylio neu trwydded breswylio parhaol, rydym yn argymell eich bod yn talu y ffi y tu mewn berthnasol ansøgningsside ar nyidanmark o dan y tab ‘Sut i wneud cais’. Yn y modd hwn byddwch yn sicrhau eich bod yn dewis yr hawl mater. Ar ansøgningssiden gallwch hefyd ddarllen mwy am yr amodau perthnasol o dan y tab ‘Beth ydych yn ei wybod’. Oes gennych chi gwestiynau am ffioedd ar sagsområderne ailuno teulu, crefyddol a gweithwyr parhaol preswyl, gallwch