Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Denmarc


mawrth y Llys cyfiawnder EWROP yn y

Disgrifiad o'r addasiad o ymarfer ar sail Paposhvili barn, yn cael eu hystyried fel atodiad i'r datganiad o'r arfer o roi dyngarol trwyddedau preswylio oMae'r dyfarniad yn ymwneud yn deillio o hawl i breswylio i tredjelandsforælder i mín yn Danish ar y dinesydd. Y Llys hawliau dynol Ewrop wedi. mai trosglwyddo i lawr dyfarniad yn achos o Biao v. Mae'r dyfarniad yn ymwneud tilknytningskravet mewn achosion o aduno priod (y gyfraith §, paragraff hwnnw.).

mai darparu ei ddyfarniad yn achos C, y Chavez Vilchez

Y Llys cyfiawnder EWROPEAIDD wedi. ebrill, bydd y dyfarniad yn achos C, Genc. Mae'r dyfarniad yn ymwneud â'r dehongliad o erthygl tri ar ddeg yn y Gymdeithas penderfyniad y cyngor dim, yn ogystal ag yn y gyfraith §, paragraff hwnnw, gynt §, paragraff hwnnw, sy'n gymwys mewn achosion penodol o'r ailuno teulu gyda'r plant. Y Llys cyfiawnder EWROPEAIDD wedi. Gorffennaf trosglwyddo i lawr dyfarniad mewn achos yn ymwneud â cwmpas y stondin yn dal i fod cymal y protocol ychwanegol at y cytundeb Cymdeithas rhwng yr UE a Thwrci mewn perthynas ag amodau cenedlaethol ar gyfer ailuno teulu (Dogan achos). Y Llys cyfiawnder EWROPEAIDD wedi. mawrth trosglwyddo i lawr dyfarniad mewn dau achos sy'n ymwneud â mynediad i ailuno teulu ar gyfer ddinasyddion yr undeb ac yn eu trydedd wlad aelodau'r teulu mewn sefyllfa lle y yn ddinesydd yr undeb yn dibynnu ar gyfraith yr UE yn erbyn ei hun aelod-wladwriaeth. Mae'r memorandwm yn sefydlu dehongliad cyfreithiol y llys cyfiawnder EWROPEAIDD dyfarniad yn y Zambrano achos gyda hymgorffori eglurhad o ganlyniad yn ddiweddarach dyfarniadau, yr asesiad Cyfreithiol y Clauder gyfraith achos ar ailuno teulu ar gyfer yr UE, AEE ddinasyddion sydd wedi cael trwydded preswylio parhaol o dan reolau'r UE. Mae'r memorandwm yn disgrifio newid ymarfer o ran y posibiliadau ar gyfer ailddechrau o achosion a benderfynwyd gan y Llys cyfiawnder EWROPEAIDD penderfyniadau yn, yn y drefn honno, Eind a Metock-achos.

Gorffennaf ar y dehongliad o'r Llys hawliau dynol Ewrop, dyfarniad o.

Mehefin yn achos Osman v. dim.) y Memorandwm yn cynnwys, ymhlith pethau eraill y weinidogaeth yn dehongli y dyfarniad ac esboniad o'i bwysigrwydd ar gyfer yr arfaeth a'r eisoes wedi setlo achosion. Mae'r achos yn tua teen eu trwyddedau preswyl yn cael eu canslo, fel y mae hi ar ôl nifer o flynyddoedd yn Nenmarc, yn cael eu hanfon ar genopdragelsesrejse. Nodyn ar fynediad i allan - a gwrthod yr UE, gwladolion yr ardal economaidd ewropeaidd, ar y sail subsistensløshed neu y sail trefn gyhoeddus. Mae'r memorandwm yn cynnwys disgrifiad o'r rhyngweithio rhwng y rheolau cyfraith y teulu cyfraith rheolau a'r hawl i fywyd teuluol, yn ogystal fel arwydd o nifer o feini prawf y gellir eu cynnwys yn yr asesiad o'r cais am ailuno teulu o riant i nonresident plentyn sy'n cael ei osod y tu allan i'r cartref. Mae'r memorandwm yn cynnwys disgrifiad o'r arfer o roi trwydded breswylio fel au-pair i dinasyddion trydedd gwlad. Nodyn ar yr arfer o ganiatáu trwydded breswylio gyda'r diben o gael awdurdodiad fel meddyg. Mae'r memorandwm yn dod i rym ar. Mae'r memorandwm yn ymwneud â tymhorol cydlyniad rhwng daneg genedlaethol yn dychwelyd i Ddenmarc ac i'r cais am aros fel aelod o'r teulu i daneg cenedlaethol o dan gyfraith yr UE. Nodyn ar yr addasiad yr arfer o roi preswyl i teulu sy'n cyd-fynd, os bydd y prif gymeriad yn cael trwydded breswylio ar y sail cyflogaeth. Nodyn ar y driniaeth o achosion lle ymunodd aelodau o'r teulu priod trwydded breswylio yn bresennol mwyach oherwydd trais yn y Memorandwm yn cynnwys disgrifiad byr o'r rheolau a'r arferion ynghylch y pwysigrwydd o samlivsophævelse yn cael ei wneud ar y sail trais, mae'r asesiad o ba un a ddylid tynnu'n ôl o'r drwydded breswylio fel ægtefællesammenført. Mae'r memorandwm yn adolygu datblygiadau yn y rheoliad cyfreithiol o hyn a elwir yn phriodasau gorfodol, y gyfraith achos yn berthnasol ac yn eang a llinellau gweinyddol arfer sydd wedi datblygu yn ymwneud â'r ddarpariaeth yn y gyfraith §, paragraff hwnnw. Denmarc gwasanaeth mewnfudo arweiniad i'r gweinyddiaethau wladwriaeth rhanbarthol ar y breswylfa o dan yr UE-opholdsbekendtgørelsen postiwyd ar. Mae'r memorandwm yn disgrifio beth y manylion yn cael eu deall yn trwy y gofyniad, sydd yn yr UE, dinesydd mewn rhai achosion, rhaid cael adnoddau digonol i fod yn gallu i gael yr hawl i breswylio o dan gyfraith yr UE ar symudiad rhydd. Mae'r nodyn yn disgrifio beth sydd ei angen ar gyfer cynnal a chadw o aelodau o'r teulu i sicrhau ailuno teulu, o dan reolau'r UE ar y symud yn rhydd o nwyddau. Yn y cyfathrebu, y gwasanaeth Mewnfudo a ddisgrifir yn y gyfraith ar ôl y dyfarniad llys cyfiawnder ewrop yn y Metock achos ar sail dadansoddiad cyffredinol o'r gyfraith yr UE rheolau ar symudiad rhydd. Nodyn ar yr addasiad yr arfer o ganiatáu trwydded breswylio i tramor forskerpraktikanter ac yn eu teulu sy'n cyd-fynd aelodau ar y Memorandwm yn disgrifio newid ymarfer, sy'n golygu bod dramor forskerpraktikanter gall yn y dyfodol yn cael ei ganiatáu trwydded breswylio ar gyfer hyd at dair blynedd, sy'n awgrymu bod, o dan amodau penodol, bydd yn bosibl ar gyfer forskerpraktikanter i ddod ag unrhyw deulu yma i'r wlad. Mae'r nodyn hwn yn disgrifio'r nifer o achosion lle, ar ôl y ymarfer ar ôl concrid asesu yn gallu cael ei ganiatáu trwydded breswylio yn unol â'r ddarpariaeth yn y gyfraith § naw (c), pan fydd ailuno teulu nad yw hynny'n bosib o dan y rheolau cyffredin, neu fel ar gael fel arall mewn achosion eithriadol. Nodyn ar praksisændring mewn achosion o'r cais am ailuno teulu i daneg gwladolion yn ôl y gyfraith yr UE rheolau ar symudiad rhydd o ganlyniad i'r dyfarniad llys cyfiawnder ewrop yn Eind-yr achos yn y weinyddiaeth wedi Integreiddio, ar y sail y CE llys cyfiawnder dyfarniad yn yr hyn a elwir yn Eind achos (achos C-) penderfynu newid yr arferion mewn achosion o'r cais am ailuno teulu i daneg gwladolion yn ôl y gyfraith yr UE rheolau ar symudiad rhydd. Nodyn ar ymarfer newydd ar gyfer y teulu reunifications y plant sydd, ar ôl cael ei ddeunaw mlynedd o brofiad, i'r rhieni trwydded breswylio yn dod i ben neu gwallau. Dewis penderfyniadau gan Y comisiwn Ewropeaidd ar hawliau Dynol llys (EMD) a hawliau Dynol y CENHEDLOEDD unedig pwyllgor am bwysigrwydd yr ymgeisydd gysylltiad â phlant mewn achosion o bydd y trwydded breswylio. Y penderfyniadau y Llys Ewropeaidd ar hawliau dynol sy'n berthnasol i erthygl wyth o'r Confensiwn Ewropeaidd ar hawliau dynol ac ailuno teulu rhwng priod neu yn barhaol-breswyl Penderfyniadau Y Llys Ewropeaidd ar hawliau dynol sy'n berthnasol i erthygl wyth o'r Confensiwn Ewropeaidd ar hawliau dynol ac ailuno teulu rhwng priod parhaol-breswyl. Nodyn ar y posibilrwydd, yn ymarferol, i gwrdd â'r tilknytningskravet y gyfraith §, paragraff hwnnw, yn y pwynt mynediad ar y fisa, pan fydd yr ymgeisydd yn genedlaethol o asylproducerende wlad, a nonresident priod yn sylweddol cysylltiad â Denmarc. Nodyn ar y cwmpas erthygl wyth o'r confensiwn Ewropeaidd ar hawliau Dynol (ECHR) mewn familiesammenførings-mewn achosion lle mae'r ymgeisydd yn dod o wlad lle mae'r amodau cyffredinol yn wahanol yn sylweddol o safonau y gorllewin. Y penderfyniadau y Llys Ewropeaidd ar hawliau dynol sy'n berthnasol i erthygl wyth o'r Confensiwn Ewropeaidd ar hawliau dynol a ailuno teulu gyda phlant y Dyfarniadau Ewropeaidd ar hawliau Dynol, llys cyfiawnder yn ymwneud erthygl wyth o'r confensiwn Ewropeaidd ar hawliau Dynol, ac ailuno gyda phlant. Nodyn ar Y Llys Ewropeaidd ar hawliau dynol sy'n berthnasol i erthygl wyth o'r CONFENSIWN ac yn yr estyniad yn tynnu'n ôl o'r drwydded breswylio Y Llys Ewropeaidd ar hawliau dynol sy'n berthnasol i erthygl wyth o'r Confensiwn Ewropeaidd ar hawliau dynol ac mae'r estyniad tynnu'n ôl o'r drwydded breswylio. Yn y praksisnotat o. rhagfyr, gallwch ddarllen am y defnydd o tilknytningskravet gan ailuno gyda priod, cf. y gyfraith §, paragraff hwnnw. Adran a yn disgrifio'r arfer, sydd wedi arwain oddi wrth yr awdurdodau mewnfudo yn y weinyddiaeth tilknytningskravet. Yn adran dau yn edrych ar y gyfraith yn ymwneud ag elfennau unigol y tilknytningsafvejningen. Yn adran tri yn archwilio arfer, beth yw'r rhesymau eithriadol a allai arwain at leihad o tilknytningskravet. Yma gallwch ddod o hyd i llythyr o. medi y swyddfa dramor, y llythyr. medi i'r Pwyllgor Seneddol ar gyfer Tramorwyr ac Integreiddio polisi, a praksisnotat. awst ar y cais, yn y drefn honno, yn y -årskravet a tilknytningskravet mewn achosion trwydded breswylio ar gyfer ailuno teulu, lle y nonresident priod neu eich partner ddilyn hyfforddiant galwedigaethol penodol. Yn y praksisnotat.

Gorffennaf gallwch ddarllen am y newid yn ymarfer ar gyfer y weinyddiaeth y gofyniad yn y gyfraith §, paragraff hwnnw.

pump (selvforsørgelseskravet). Selvforsørgelseskravet yn cael ei ystyried yn y dyfodol i gael eu cyflawni mewn achosion lle mae afgørelsestidspunktet wedi mynd heibio yn fwy na blwyddyn, ers y nonresident priod wedi derbyn cymorth o dan y gyfraith ar gweithredol polisi cymdeithasol neu integreiddio ddeddf.

Yn ogystal, mae'n cyflwyno trothwy de minimis yn yr achosion o selvforsørgelseskravet.

Yn y praksisnotat o.

Mehefin gallwch ddarllen am yr ymarfer ynghylch penderfyniad o faterion yn ymwneud â aduno priod. Mae'n hanfodol ar gyfer yr asesiad o p'un a Denmarc yn obligated i ganiatáu i aduno priod o ffoaduriaid, sefydlu bywyd teulu sydd â ymlyniad i Denmarc. Yn y memorandwm rhestru pump o feini prawf sy'n berthnasol ar gyfer yr asesiad ohono.

Yn y praksisnotat.

mai, yn disgrifio'r arfer mewn cysylltiad gyda'r defnydd o y -årskravet a tilknytningskravet, mewn achosion lle y nonresident priod neu eich partner yn gweithio mewn cyflogaeth a gwmpesir gan y Cadarnhaol rhestr, neu lle gwleidyddol neu bryderon diogelwch. Yma gallwch ddod o hyd i praksisnotat o. Hydref ar y gofyniad yn cyd-fyw yn y lle cyffredin o breswylio yn ôl y gyfraith §, paragraff hwnnw, heb. Yn ôl i'r, deddf aliens mae'n ofyniad bod yn estron, mae'n rhaid i wedi cyd-fyw ar cyffredin byw gyda nonresident priod neu bartner parhaol, os yw estron eisiau trwydded breswylio yma yn y wlad ar y sail hon.