Diweddarwyd yr amodau, cyfreithiau a rheoliadau ar gyfer seafreightYma byddwch yn dod o hyd yn y Dyfroedd Glas amodau cyffredinol, a detholiad o gyfreithiau perthnasol yn y maes trafnidiaeth a shippingindustrien y Sail ar gyfer y wisg a rheolau rhyngwladol ar gyfer cludo nwyddau ar y môr ei roi yn ôl yn â mabwysiadu y Hague rheolau. Mae’r rhain yn cael eu ddatblygwyd yn ddiweddarach yn gan yr Hâg-Visby Rheolau, a oedd yn heddiw yn cael ei ystyried fel y rhan fwyaf a ddefnyddir yn sail gyfreithiol ar gyfer y byd mwyaf pwysig a masnach forwrol cenhedloedd. Yn ddiweddarach yn moderneiddio ac yn cynyddu o berchnogion llongau atebolrwydd wedi cael eu ceisio gyda Cenhedloedd unedig-fabwysiadu ym gan y Hamburg rheolau, ond mae’r rhain yn cael eu mabwysiadu yn unig gan ychydig o wledydd. Yr ymgais diweddaraf wedi cael ei wneud gyda’r Rotterdam confensiwn o, sydd yn awr ar agor ar gyfer arall eto estynedig rederansvar ac nid lleiaf y posibilrwydd o gytundebau ar gludiant amlfodd atebion, lle mae trafnidiaeth forol yn cael ei gynnwys. Y rhan fwyaf o wledydd wedi cynnwys yr elfennau, yn fwy neu yn llai o raddau, o’r gwahanol gonfensiynau i mewn eu cyrff eu hunain o’r ddeddfwriaeth, felly bydd unrhyw anghysondeb yn cymryd ei man cychwyn yn yr aelod-wledydd ar gyfer derbyn neu heb fod yn derbyn y rheolau cyfreithiol amrywiol. Unol â morwrol rheolau yn seiliedig yn the Hague-Visby confensiwn o, sy’n cael ei gytuno gan Denmarc.

Denmarc wedi cytuno y diweddaraf confensiwn — Hamburg confensiwn o — ond mae’r rheolau yn cael eu hymgorffori yn y presennol sølov i’r graddau nad yw hyn yn ymarferol oherwydd yr Hâg-Visby confensiwn. Cynulliad cyffredinol y CENHEDLOEDD unedig a fabwysiadwyd yn y. mis rhagfyr, newydd morwrol trafnidiaeth confensiwn, sy’n cael ei disgwyl i fod yn gadarnhau gan y rhan fwyaf o bwysig yn fasnachol a morol y cenhedloedd, a hefyd yn y gellir rhagweld y bydd amser yn foderneiddio’r daneg Sølov mae pennod tri ar ddeg, ar y hyn a elwir yn stykgodstransport. Y gwahaniaethau hanfodol o’r blaenorol rhyngwladol søkonventioner yn gwella statws cyfreithiol ar gyfer ladningsejerne a chynnydd yn y cyfyngiad o atebolrwydd, ac yna ei roi ar y rheolau ar gyfer ymestyn varetægtsperiode, fel gyda morwrol trafnidiaeth fel y prif gall perfformiad yn cael ei ymestyn i amlfodd contract, sy’n cynnwys y ddau achos — a eftertransport â dulliau eraill o drafnidiaeth. Y Hamburg rheolau ei fabwysiadu ym, ar gais llawer o wledydd sy’n datblygu, a fyddai’n hoffi i gryfhau y cyfrifoldeb a chryfhau y transportkøbernes diddordebau. Yma yn gorwedd, yn benodol, ymestyn y cwmnïau atebolrwydd o godsmodtagelse i godsudlevering, d. v. t. egwyl gyda hen fynd i’r afael â, y ddau mynd i’r afael â-egwyddor (o ochr y llong i ochr y llong). Mae’n methu i gyrraedd y gefnogaeth wych gan y prif masnachu cenhedloedd, ac yn Nenmarc a oedd Y Hamburg rheolau yn unig yn eu defnyddio ar gyfer mân gywiriadau yn y genedlaethol sølov. The hague-Visby rheolau oedd yn ymgais i wella ladningsejernes sefyllfa mewn perthynas â’r perchennog llongau, ac yn y rheolau yn y pen draw yn cael fawr o gefnogaeth yn y bl. a. Ewrop. Gydag eithriad anffodus o ran yr Unol Daleithiau yn the Hague-Visby heddiw yn ôl pob tebyg a ddefnyddir yn fwyaf eang søretslige sail ymhlith y prif masnach a transportlande. Gyda protocol ychwanegol yn yr SDR (Darlun Arbennig Rigths) a gyflwynwyd ym, ac mae hyn yn artiffisial arian cyfred heddiw sail asesiad o iawndal nid yn unig ar y cludiant morwrol, ond hefyd ar gyfer dulliau eraill o drafnidiaeth. Tan, ysgrifennodd y cwmnïau llongau, eu hunain allan o’r holl atebolrwydd ar y biliau o lading ac certepartier, yna yr Hâg rheolau yn arloesi, ar ôl yr holl — yn raddau cyfyngedig — o blaid y perchnogion, sydd wedi cael nwyddau ar fwrdd y llongau