Erstatningsadvokater — Byddwn yn dilyn eich achos at y drws — AmnewidEin hargymhelliad bydd bob amser yn rhaid i chi gysylltu â ni i ddysgu am eich opsiynau a beth sydd angen i chi fod yn ymwybodol o.

Yn ogystal â sgwrs, rydym hefyd yn gallu cynnig rhad ac am ddim cyfarfod yn un o’n swyddfeydd yn Aarhus, Horsens neu Fredericia. Mewn iawndal, fe allwch chi hefyd fod yn siŵr eich bod yn cael solet tîm yn gysylltiedig â eich achos yn cynnwys cyfreithiwr ac ysgrifennydd, sydd wedi nifer o flynyddoedd o brofiad gyda maes cyfreitha anafiadau personol. Rydym yn rheolaidd yn rhoi gwybod am y mater, ac yn ei weld fel un o ein tasgau, eich bod yn gwybod beth sy’n mynd ymlaen yn eich achos chi a lle mae’n cael ei dan y pennawd.

Dylech yn gyson yn teimlo’n gyfforddus ac yn hyddysg yn y broses, a gall fod yn flinedig

Yn ogystal, rydym wedi y sefyllfa glir ein bod yn cynrychioli dim ond y parti anafwyd ac, felly, nid yw cwmnïau yswiriant, bwrdeistrefi, ac ati. Rydym hefyd wedi ei sefydlog egwyddor, ein bod yn dilyn eich achos at y drws a brwydrau y byddwch yn cael yn union yr iawndal y mae gennych hawl iddo