evolution — Gyldendal — Den Siop Danskeesblygiad, datblygu, yn araf a graddol newid o bethau neu ddulliau bioleg y broses esblygiadol heb ddiwedd neu nod sydd wedi creu amrywiaeth o bethau byw drwy fwy neu lai o newid graddol. Esblygiad, a elwir hefyd datblygiadol neu afstamningslæren, yn yr athrawiaeth am hanes bywyd ar y Ddaear ac yn y mecanweithiau sy’n gyrru esblygiad. Mae esblygiad yn ganolog i fioleg fodern, lle mae wedi cael llwyddiant rhagorol o greu cydlyniad rhwng y gwahanol ddisgyblaethau gweler hefyd bioleg a darwinism. Yn ei mwyaf cynhwysfawr ffurflen udviklingstanken hen syniad, er enghraifft, yn hysbys yn mae’r athronwyr groeg Anaximander a Empedocles. Ar ôl cael ei anghofio yn y canol oesoedd yn cael evolutionstanken ar ôl y dadeni lle canolog yn y bl. a. Leibniz, tra bod eraill, megis Ei gynllun i ymladd ar y tanc, gan fod y rhywogaeth yn cael ei ystyried fel gudskabte ac yn ddigyfnewid. Yn y dechrau -h. a gyflwynwyd gan y ffrancwyr sŵolegydd Jean-Baptiste Lamarck y cyntaf cydlynol datblygiadol theori, bl. a. o dan y rhagdybiaeth o etifeddiaeth a gaffaelwyd nodweddion. Lamarckismen mewn llawer o ffyrdd anghywir, ond oedd i baratoi’r ffordd ar gyfer y fodern theori esblygiad, sy’n seiliedig ar A. R. Wallace a Charles Darwin syniadau. Wraidd damcaniaeth Darwin o esblygiad yn y mecanwaith o ddethol naturiol (neu ddewis). Mae’r rhan fwyaf aml, dim ond rhai o’r organeb epil yn goroesi i aeddfedrwydd rhywiol. Gall marwolaethau yn deillio o newyn, oer, clefydau, a marwolaethau ar gyfer y ysglyfaethwyr. Y rhan o’r epil, sydd wedi goroesi, ar gyfartaledd, yn well ei addasu i amodau bywyd na’r rhai sydd yn marw (gweler addasiad). Y goroeswyr yn pasio ar eu etifeddol nodweddion i’r genhedlaeth dilynol, gan gynnwys y fanteisiol nodweddion. Mae’n ansicr pa mor dda y mae Darwin yn gwybod o mendel yn arvelighedslove, ond ei fod yn arfer iddynt beidio, ac felly ni allai esbonio, sut fanteisiol eiddo yn parhau. Ailddarganfod y mendelian ddeddfau, deddfau yn y au cynnar-t. arwain yn fuan at y cyffredinol yn derbyn y theori esblygiad, ac ymchwil blodeuo ynghyd â dealltwriaeth gynyddol o corfforol etifeddiaeth. Ar ddiwedd y au a au cynnar formuleredes modern synthesis, y damcaniaethau a data o geneteg, systemateg a palæontologien arwain at y neodarwinistiske model: Bod yr amrywiad yn digwydd drwy treigladau, sy’n dewis siapiau amrywiad, a bod hyn yn ddigonol i esbonio esblygiad. Ond yn y au yr oedd y estetic o rôl a gyflwynwyd yn esblygiad niwtral o theori esblygiad moleciwlaidd, fel a luniwyd gan y siapan mathemategydd a evolutionsteoretiker M.

Mae’n tynnu sylw at y bl. a. ar hap digwyddiadau a symudiad genetig mor bwysig am y newidiadau yn y amleddau o fwy neu lai niwtral amrywiadau mewn poblogaethau. Niwtral theori wedi cael ei hymgorffori yn y neodarwinistiske ddamcaniaeth esblygiad, ond yn dal i fod yn brin o integreiddio fosterudviklingslæren (embryologien), y disgwylir iddo arwain at well dealltwriaeth o fwy omskabelser, trawsnewidiadau o’r organebau ffenoteipiau. Esblygiad yn aml yn cael ei ddisgrifio yn ei mwyaf lleihaol y ffurflen, fel y newidiadau yn y genhyppigheder. Yn y tymor byr hyn yn digwydd yn barhaus ac yn cael eu cyfeirio atynt fel mikroevolution, ond dros gyfnod hirach, e. e. dros amser daearegol, ymddengys fod o bwys ‘y gwanwyn’, makroevolution. Nid yw’n glir a yw hyn yn neidio o ganlyniad i y casgliad o mikroevolutionære newidiadau, neu os ydynt yn wahanol cefndir genetig, e. e. makromutationer neu treigladau yn y reoleiddio genynnau. Yn aml newidiadau morffolegol yn ei wneud nid yn gyfochrog â newidiadau yn amlder genynnau a rhywogaethau sydd wedi esblygu yn annibynnol ei gilydd ar gyfer nifer o miliwn o flynyddoedd, efallai y bydd yn dal i fod yn anodd i chi ar wahân ar y golwg ac anatomeg. Ond ar yr un pryd, rydym yn gwybod o embryologien bod newidiadau bychain yn y tymhorol rheoleiddio, e. e. datblygu strwythur yn y pregnency yn ogystal ag yn ei gyfradd dwf yn gallu arwain at newidiadau sylweddol yn y ffenoteip, e. e. mht. anatomeg a maint. Ar y ffordd y gall ddewis arwain at newidiadau amlwg mewn poblogaeth o fewn ychydig genedlaethau. Moleciwlaidd biolegol dulliau dadansoddi yn ei gwneud yn bosibl i gymharu y deunydd genetig, DNA, o wahanol organebau.

Gallwch bl

a. sefydlu goed teuluol, sydd yn disgrifio’r rhyng-gydberthnasol ac felly esblygiad drwy amser (gweler phylogeny). Astudiaethau o’r fath yn cael eu lleoli yn y gorffennol yn gyfan gwbl ar nodweddion morffolegol. Y defnydd o ddata moleciwlaidd i ffylogenetig dadansoddi yn aml yn seiliedig ar y dybiaeth bod esblygiad cyflymder gyfradd, wedi ei fesur gan y nifer o baseudskiftninger yn y DNA y. uned amser, yn gymharol gyson o fewn diffinio mathau o ddatblygiadau (gweler y moleciwlaidd cloc). Oddi ar y au mae wedi bod yn cynhyrchu cyfoeth o moleciwlaidd biolegol data, bl. a. rhannau helaeth o’r e. e. y genom dynol mapio, ac ar gyfer pob un o’r rhywogaeth yn cael eu hadnabod hyd yn oed drwy gydol y arvemassens cyfansoddiad. Dadansoddiad o’r data hyn, bl. a. yn ystod y cymariaethau rhwng rhywogaethau, gan ffurfio sail ar gyfer darganfod strwythurol newydd egwyddorion a gwybodaeth newydd am geninteraktioner, yn ogystal â ffocws agosach ar y berthynas rhwng y etifeddiaeth enetig, y genoteip, a’i fynegiant yn y ffenoteip