FFEITHIAU: prynu eiddo yn Nenmarc — gofyniad PreswylioAr gyfer y ddau daniaid a dramorwyr sydd am brynu eiddo ystad go iawn yn Nenmarc yn ddarostyngedig i hyn a elwir yn preswyliad gofyniad. Preswyliad gofyniad yn golygu eich bod chi, fel man cychwyn, rhaid naill ai bod gennych gartref sefydlog yn Nenmarc ar adeg y prynu, neu wedi bod yn byw yn Denmarc ar gyfer y cyfanswm o bum mlynedd. (Fodd bynnag, gweler yr eithriad ar gyfer yr UE a’r ardal economaidd ewropeaidd-ddinasyddion isod). Blaenorol cyfnod preswyl nid oes angen o reidrwydd wedi bod yn gyson. Mae’n bosibl, er enghraifft, wedi cael eu rhannu i fyny i mewn preswyl o ddwy flynedd ac yn ddiweddarach gyfnod o dair blynedd. Arhosiad dros dro o ganlyniad i wyliau, astudio o. l. bydd yn, fel rheol, ni allai yn cael eu cynnwys yn y cyfnod. Am rhywun sydd ddim yn bodloni’r gofyniad preswylio, i brynu tai yn y wlad, yn gofyn am awdurdodiad gan y Gweinidog cyfiawnder.

a. roddwyd, os bydd y person yn cael trwydded breswylio yma yn Nenmarc, neu unigolyn fx yn nordig ar y dinesydd ac yn awyddus i symud i Denmarc. Preswyliad gofyniad yn cael ei weinyddu yn eithaf llym ac prynwr posibl sydd ond wedi preswylio dros dro yma yn y wlad, yn cyfarfod fel man cychwyn, nid yw’n bodloni’r amodau. Preswyliad gofyniad felly yn berthnasol hefyd ar gyfer y daniaid, sydd yn golygu bod daneg yn ddinasyddion nad ydynt yn byw yma yn y wlad, a oedd yn flaenorol wedi ei wneud mewn o leiaf bum mlynedd, hefyd, mae’n rhaid ceisio caniatâd gan y Gweinidog cyfiawnder. Y rheswm am hyn yw bod gan Denmarc yn aelod o’r UNDEB ewropeaidd yn gorfod nad ydynt yn amharu ar symudiad rhydd o lafur o fewn y gymuned. Hynny yw, bod yn Denmarc rhaid i ni atal y eraill yr UE ac AEE-ddinasyddion i brynu go iawn helårsejendom yn Denmarc, gan y byddai hynny ar yr un pryd yn amharu ar symudiad rhydd o lafur. A wnaed ar ben hynny, mae’r gofyniad bod y prynwr yn llofnodi hyn a elwir yn ‘ddatganiad ar anrhydedd’, lle i brynu, dan gosb o dyngu anudon yn datgan naill ai: Datganiadau ar y materion hyn i gael ei ysgrifennu i mewn i’r digidol teitl weithred, sydd yn cynnwys adran ar hynny, sy’n cael ei chroesi gan y testun perthnasol. Yr UE ac AEE-ddinasyddion rhaid iddynt hefyd gydymffurfio â’r rheolau cyffredinol ar y gofynion preswylio — ie. y ddyletswydd mewn gwirionedd yn byw yn yr annedd — os oes y fath ar y safle. O bwys arbennig yw bod yr UE a’r ardal economaidd ewropeaidd-dinasyddion ‘yn unig’ wedi cael mynediad i brynu y preswylfa barhaol yn Nenmarc. Ar gyfer prynu y cartref gwyliau bwthyn haf yn Nenmarc yn berthnasol yn arbennig rheol, a dyma y UE a’r ardal economaidd ewropeaidd-ddinasyddion nid oes unrhyw rinweddau mewn perthynas â tramorwyr eraill. Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Cyprus, Denmarc, Estonia, Y Ffindir, Ffrainc, Gwlad Groeg, Iwerddon, Yr Eidal, Croatia, Latfia, Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, Yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Rwmania, Slofacia, Slofenia, Sbaen, Sweden, Y weriniaeth tsiec, yr Almaen, Hwngari ac Awstria. Os bydd y prynwr wedi preswylfa barhaol yn Nenmarc, ond wedi cyflawni cpr-dim. neu mynd i mewn i’r wlad o fewn y pum mlynedd diwethaf, yn y weithred ddarparu ‘datganiad ar anrhydedd’ gan y prynwr. Mae’n rhaid i’r datganiad gynnwys datganiad bod y prynwr yn caffael yr eiddo er mwyn cynnal y preswylfa barhaol. Os datganiad o’r fath yw, bydd y weithred yn cael ei gofrestru gyda’r dyddiad cau. Y dyddiad cau, gall fod yn bodloni gan y sefydliad o arnodiad ar y weithred, a gall fod yn a wnaed yn sgil datganiad o dan Erhvervelsesloven a’r ordinhad cysylltiedig. Tinglysningsafgiften am y cyfryw gymeradwyaeth yn cael kr. Os bydd y prynwr ar ei ben ei hun wedi cael ei ymadawiad o Denmarc am gyfnod byrrach o amser, e. e. o ganlyniad i astudio, gweithio neu debyg, yr esboniad manwl o hynny a ddarperir gan yr adolygiad o’r math y ddogfen»Forevis Dogfennau». Ddatgelu y math hwn o ddogfennau yn cael ei eithrio. Yr un gofyniad preswylio fel ar gyfer yr unigolion, cwmnïau a chymdeithasau m. m. Bydd yn dweud, os yw cwmni nad yw’n naill ai wedi eu pencadlys neu wedi bod yn byw yn Nenmarc am bum mlynedd, mae’r cwmni yn ceisio awdurdodiad ar gyfer prynu eiddo go iawn gyda y Gweinidog cyfiawnder. Mae rheolau tebyg yn berthnasol i’r UE ac AEE ddinasyddion hefyd ar gyfer cwmnïau a chymdeithasau m. m.

byw yn yr UE neu AEE

Denmarc wedi, mewn perthynas ag eraill yn yr UE-gwledydd, yn arbennig rheol ar gyfer prynu y bwthyn. Er mwyn gwarchod yr hawl i cartrefi gwyliau ar gyfer y daniaid a’r llall gyda breswylio’n barhaol yma yn y wlad, yn berthnasol i’r gofyniad preswylio ar gyfer yr holl. Bydd yn dweud bod rhaid i chi gael preswylfa barhaol yn Nenmarc, er mwyn i chi fod yn gallu prynu tai haf yn Nenmarc, sydd hefyd yn berthnasol i yr UE ac AEE ddinasyddion. Preswyliad gofyniad yn golygu bod yr holl bobl nad ydynt yn byw neu wedi byw yn y wlad am o leiaf pum mlynedd, nid heb ganiatâd yn gallu prynu tŷ gwyliau yn Denmarc. Mae’r un peth yn wir ar gyfer daneg ddinasyddion nad ydynt yn bodloni’r amodau preswylio. Yn y preswyliad gofyniad yn cael ei fodloni, byddwch yn cael dim ond caniatáu i brynu’r bwthyn, os byddwch yn cael caniatâd gan y Gweinidog cyfiawnder, a all dim ond yn cael ei roi mewn achosion eithriadol. Yn ymarferol, rydych ond yn medru cael y caniatâd y Gweinidog cyfiawnder, os nad oes un wedi arbennig o gryf cysylltiad i’r wlad, naill ai drwy teulu agos yn Nenmarc neu yn y bwthyn. Mae siarad am asesiad cyffredinol, ond mae’r pwyslais ar yr holl wybodaeth berthnasol, megis blaenorol yn aros yn Denmarc, ac yn enwedig y teulu, galwedigaethol, diwylliannol, a’r cysylltiadau economaidd Denmarc. Y cais o hynny mae’n rhaid ei gyflwyno i’r weinyddiaeth Cyfiawnder, a oedd yn arfer galw yn eithaf cynhwysfawr a manwl esboniad o pam y gallwch chi fel y prynwr yn credu eich bod yn cael y bo’n briodol gysylltiadau. Ni all fod unrhyw gwestiwn y mae’n rhaid i chi nodi dyddiadau ar gyfer y cyfnodau amser lle rydych wedi treulio gwyliau yn y cartref penodol neu ardal benodol. Neu adroddiad manwl ar y digwyddiadau a’r teulu a’r cysylltiadau cyfeillgar sydd wedi creu y gymdeithas