Fflat gwyliau ar y Ecolegol fferm. Fflatiau ar gyfer rhent yn HøjerMae’r fflat wedi ei leoli ar fferm, sy’n cael ei weithredu gyda llaeth organig gwartheg. Y fferm wedi ei leoli mewn ardal hardd ger y goedwig a’r môr Wadden. Dyma yn dawel ac yn lleoliad tawel.

metr sgwâr. Mae’n cynnwys dwy ystafell wely gyda dau a phedwar yn y drefn honno gwelyau, i gyd gyda gobennydd pen-matresi. Ystafell ymolchi gyda chawod. Cegin gyda stôf, kølefryseskab, peiriant golchi llestri, gwneuthurwr coffi, microdon. Wifi am ddim rhyngrwyd. Mae’r fflat wedi mynedfa breifat