Gwahanu ac ysgaruOs ydych chi a’ch priod yn gwahanu neu wedi gwahanu, mae’n rhaid i chi gwblhau ac anfon y cais i’r wladwriaeth Gweinyddu. Mae angen i chi wneud cais am cyfreithiol gwahanu neu ysgariad digidol. Os nad ydych yn cael y cyfle i wasanaethu chi, hyd yn oed ar y we, gallwch gael help o y fwrdeistref yn y gwasanaeth dinasyddion, yn y llyfrgell ac yn y wladwriaeth Gweinyddu. Gallwch ddewis i ddod i gyfarfod yn y Weinyddiaeth y wladwriaeth — a elwir yn vilkårsforhandling — lle mae swyddog yn dweud wrthych am yr hyn y mae’n ei olygu i fod gwahanu neu ysgaru. Er mwyn grant y gwahanu neu ysgariad y wladwriaeth rhanbarthol Gweinyddu i sicrhau eu bod Yn cytuno, boed yn un o’r dylech dalu spousal cynnal a chadw i’r llall, ac os ydych yn byw Mewn eiddo rhent, mae angen i chi fod yn cytuno ar bwy, os o gwbl, y dylid eu sefydlu. Gallwch fod yn wedi ysgaru heb yn gyntaf gael eu gwahanu, os nad Yn y cytundeb. Os nad ydych yn cytuno, gallwch fel arfer dim ond wedi ysgaru pan ydych wedi bod yn gwahanu am chwe mis.

i gael eu trin yn achos o gwahanu neu ysgariad. Os, ar yr un pryd fod yn vilkårsforhandling, rhaid pellach yn cael eu talu ffi o. kr. Mae’r un rheolau yn berthnasol ar gyfer ysgaru a gwahanu mewn partneriaeth cofrestredig fel ar gyfer priodas.

Mae’n costio kr

i gael eu trin achos cyfreithiol gwahanu neu ysgaru yn y Y weinyddiaeth wladwriaeth rhanbarthol. Os nad yw yn cael ei gadw vilkårsforhandling yn y wladwriaeth Gweinyddu, rhaid i chi dalu rhagor. kr. Os nad ydych yn medru cytuno ar y telerau y gwahanu neu ysgariad ac yn dewis i anfon yr achos yn ôl i’r llys, rhaid i chi dalu costau. Fodd bynnag, mae cyfle i ofyn am gymorth cyfreithiol am ddim. Pan fyddwch Mewn cariad â’i gilydd, i fynd i Mewn fel man cychwyn mae’n cael ei alw’n delingsformue neu formuefællesskab. Mae hyn yn golygu bod eich asedau yn rhaid cael ei rannu, os bydd Yn ddiweddarach yn dod yn wedi gwahanu neu wedi ysgaru. Nid yw’n berthnasol, fodd bynnag, os ydych wedi cytuno ar eiddo ar wahân. Yn etifeddu hefyd bob eraill, os yw un ohonoch yn marw. Pan fyddwch yn dod yn gwahanu neu wedi ysgaru yn gorffen yr priodasol eiddo yn y cynllun. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i mi rannu y pethau y perchennog. Pan fyddwch yn gwahanu, yn etifeddu Yn bellach gilydd. Yn fodd bynnag, yn dal i fod yn briod, hyd yn oed os ydych yn gwahanu, ac mae hyn yn golygu fy mod yn gallu eich priodi eto ag un arall hyd nes y byddwch yn ysgaru. Gwahanu yn ei gwneud yn ofynnol bod, Yn symud oddi wrth ei gilydd. Ym mis mai, fodd bynnag, yn parhau i aros at ei gilydd mewn hyd at — mis, os bydd y rheswm yw bod yn un o’r dylech ddod o hyd i rywbeth arall i fyw i mewn. Os Yn symud i mewn gyda’i gilydd unwaith eto yn separationstiden, wneud cais eich gwahanu cyfreithiol. Bydd yn dweud bod yn y cyd-troskabspligt yn gymwys unwaith eto, i unwaith eto gael yn y gymuned o eiddo a hynny yn ei dro Yn etifeddu ei gilydd os bydd un ohonoch yn marw. Nid oes unrhyw reolau penodol ar gyfer is-adran o eiddo ar gyfer cyplau dibriod. Mae’n golygu mewn egwyddor y byddwch yn ei gymryd gyda, fel Yn y perchennog, a bod pob un yn rhaid i chi dalu arian i Mewn, o bosibl, yn ddyledus. Fodd bynnag, mae yna eithriadau, er enghraifft os ydych wedi prynu eiddo at ei gilydd, prynu pethau at ei gilydd ar gyfer swm mwy, neu os oes un ohonoch yn sefyll fel unig berchennog ystad go iawn, fel Yn y ddwy y ddwy wedi byw yn ac yn cyfrannu at. Os ydych yn byw Mewn llety ar rent ac wedi byw gyda’i gilydd am ddwy flynedd o leiaf, a oes unrhyw un ohonoch yr hawl i aros ac yn cymryd dros y brydles. Os nad ydych yn medru cytuno pwy ddylai aros, gall y llys benderfynu pwy sydd â’r rhan fwyaf o anghenion ar gyfer y rhent o eiddo. Nid yw’n bosibl i osod ar yr un i talu ægtefællesbidrag i eraill, pan fyddwch chi wedi byw mewn cyd-fyw. Yn y mae’n rhaid hefyd fod yn ymwybodol o’ch cynlluniau, gruppelivsforsikringer a ATP. Holwch eich darparwr pensiwn ac yswiriant cwmni i ddysgu mwy. Y weinyddiaeth wladwriaeth yn unig y gall grant gwahanu neu ysgariad, os Yn gyffredinol, mae’n cael ei dderbyn y bydd yn cael ei gwahanu neu ysgaru. Yn rhaid hefyd cytuno ar a yw un o’r dylech dalu spousal cynnal a chadw i’r llall neu beidio. Os ydych yn byw Mewn llety ar rent, mae’n rhaid hefyd cael eu cytuno ar, a chi, i gymryd drosodd y brydles. Os nad ydych yn cytuno, y wladwriaeth Gweinyddu i chi i gyfarfod, mae hyn a elwir yn vilkårsforhandling. Yn y cyfarfod hwn ni all optio allan. Yn y cyfarfod, yn helpu y wladwriaeth Gweinyddu i chi i ddod o hyd i ateb, er mwyn i chi osgoi chyngaws. Os Yn beth bynnag, nid yw yn cytuno, gallwch ofyn i’r wladwriaeth Gweinyddu i anfon yr achos yn ôl i’r llys, a fydd yn cymryd y penderfyniadau terfynol yn y mater. Os bydd yr achos yn cael ei anfon yn y llys, rhaid i chi talu costau. Fodd bynnag, mae cyfle i wneud cais ar gyfer rhad ac am ddim broses. Pan ydych yn gwahanu neu wedi ysgaru, eich asedau ar y cyd fel man cychwyn yn cael ei haneru. Os oes gennych gytundeb prenuptial, sy’n rhoi un neu ddau ohonoch yn eiddo ar wahân o’r pethau penodol neu asedau, y gwerthoedd i fod yn tynnu allan yr eiddo cyn iddo gael ei gwneud i fyny a rennir rhwng y ddau ohonoch. Eich gwerth net — hynny yw, y gwerthoedd sy’n cael eu gadael yn yr eiddo ar ôl unrhyw ddyledion yn cael eu tynnu oddi ar y — ei rannu ychydig yn uwch. Os yw un ohonoch wedi dod yn ddyled bersonol, yn cymryd dros y llall, fodd bynnag, nid yw hanner y ddyled. Fel rheol gyffredinol, byddwch yn cadw’r hawl i eich hun yn cynilo ar gyfer ymddeol. Mae hefyd yn berthnasol i gyfnewid — ac yn kapitalpensioner. Os ydych chi am apelio yn erbyn penderfyniad o wahanu neu ysgaru, rhaid i chi gwyno i’r Ankestyrelsens Familieretsafdeling. Yn y lle cyntaf, rhaid i chi anfon cwyn i’r wladwriaeth Gweinyddu. Yna anfon y Gweinyddu eich cwyn a’r holl bapurau ar y Ankestyrelsens Familieretsafdeling. Mae’r rhan fwyaf o’r penderfyniadau, gan Bydd y weinyddiaeth wladwriaeth, mewn achos cyfreithiol ar gyfer gwahanu, ac ysgariad, ni all gwyno. Mae hyn oherwydd bod y wladwriaeth Gweinyddiaeth efallai na fydd penderfynu ar achos, os ydych chi a’ch partner yn anghytuno ar yr amodau y gwahanu neu ysgariad. Yna bydd y Weinyddiaeth gall gau’r achos, ac yna mae’n cael ei fyny i chi i benderfynu a yw’r mater y dylid symud ymlaen i’r llys. Os yw eich achos yn un o’r mathau o achosion, allwch chi ddim cwyno am, mae’n amlwg oddi wrth y penderfyniad neu y llythyr gan y Weinyddiaeth y wladwriaeth, beth ddylech chi ei wneud os ydych am fynd ymlaen â’r achos