Gwasanaethau — UPS — DenmarcUPS olrhain atebion yn dangos y cynnydd eich cludo bob cam o’r ffordd, ar draws y dref neu o amgylch y byd. Gwasanaethau a thechnoleg rheoli eich llongau yn y broses, gan unigolion a busnesau, yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang. Monitro ac yn rheoli atebion i unigolion preifat, cymhleth cadwyni cyflenwi byd-eang a phopeth yn y canol. Gweld a rheoli eich UPS anfonebau ddiogel ar-lein, gyda nodweddion ychwanegol i foderneiddio eich proses. Gwasanaethau, adnoddau, a thechnolegau er mwyn eich helpu i gael eich cynnyrch drwy’r tollau ar y ar y farchnad yn gyflymach. Arbenigedd a seilwaith i wneud y gorau eich cadwyn gyflenwi, gan byd-eang cyflwyno i weinyddiaeth y storio ac yn dychwelyd. Integreiddio UPS dechnoleg i eich systemau neu wefan er mwyn i foderneiddio prosesau a rhannu nhw ar draws y fenter gyfan. I gyflawni eich nodau cynaliadwyedd gyda help UPS gwasanaethau a dulliau sy’n cael ei greu gyda ein addewid o effeithlonrwydd ac amgylcheddol yn gyfrifol mewn cof. Gweithio gyda UPS arbenigwyr yn llunio arfer yn y cynllun gyda gwasanaethau, atebion a teknologiværktøjer i gwrdd â’ch unigryw virksomhedsudfordringer. Dod o hyd llongau gwasanaethau a teknologiværktøjer i gryfhau eich busnes ar-lein neu i greu brand o’r dechrau. Byw i fwy o gwsmeriaid gyda llai o effaith amgylcheddol diolch i atebion ar gyfer pecynnu a lleihau allyriadau carbon. Edrychwch ar y costau llongau, gwella faktureringscyklusser, ac yn symleiddio dyrannu costau, gyda’r offer technolegol i helpu i reoli costau. Gadewch i ni atgyfnerthu eich shipments bod ffordd osgoi y canolfannau dosbarthu a symleiddio’r clirio tollau er mwyn gwella yr amser mae’n ei gymryd i gael ar y farchnad. Gallwch symleiddio’r mewnforio ac allforio gyda llongau, olrhain, ac yn rhyngwladol offer er mwyn cyflymu’r broses o tollau clirio ac ar yr un pryd sicrhau cydymffurfio a diogelwch. Osgoi dirywiad gyda y deunydd pacio, yn monitro ac ymyrryd sy’n diogelu eich shipments, eich proffidioldeb a bod eich cleifion.

Integreiddio UPS technoleg — symleiddio prosesau, lleihau camgymeriadau, ac yn rhannu data ar draws y fenter. Gwasanaethau, offer a chymorth sydd wedi eu teilwra yn benodol ar gyfer cwmnïau sy’n dechrau a busnesau bach. Ymarferol a gwasanaethau dibynadwy ac offer sy’n gwneud i anfon a derbyn pecynnau yn hawdd. Cofrestrwch ar gyfer e-mailtilbud, mewnwelediad a diwydiant newyddion a all eich helpu i wella eich postiadau.

Gallwch newid eich dewisiadau ar unrhyw adeg

Serviceopdateringer i wneud i chi yn ymwybodol o amodau tywydd gwael ac achosion a allai gael effaith ar weithrediad