IFS Denmarc — Cwestiwn-atebionGwladolion tramor a phobl heb ddinasyddiaeth gall dim ond draws y rwsia-belarwseg ffin drwy ddynodi mannau gwirio, sy’n cael eu agored ar gyfer teithiau awyr rhyngwladol. sut ydw i’n cael fy apwyntiad. a allaf gyflwyno dogfennau ar ran person arall, sydd yn teithio i rwsia. sut y gallaf wneud cais am fisa ar gyfer grŵp o bobl. sut ydw i’n dod o hyd i y i mewn i’r system apwyntiadau ar-lein a pha wybodaeth y dylai yr wyf yn ei darparu. mae’n rhaid i chi gael apwyntiad i adfer y pasbort. a allaf gyflwyno dogfennau er mwyn gwneud cais ddau fisâu ar yr un pryd. ble y gallaf gael gwybodaeth am y math o fisa sydd angen i mi. pa fath o yswiriant iechyd yn ei wneud fi angen. pan mae ei angen i gyflwyno tystysgrif sy’n cynnwys gwybodaeth bod person yn hiv heintio. ym mha sefyllfaoedd y dylai’r dogfennau gwreiddiol yn cael ei gyflwyno. gwladolion o’r gwledydd nad oes angen fisa i y ffederasiwn rwsia. Dydw i ddim yn ddinesydd yr ue, ar ba amodau ydw i’n cael fisa. pa ddogfennau y mae’n rhaid fod yn wladolion o awstralia, uda, y du, iwerddon a chanada yn dangos. faint o ddyddiau gall y cynnyrch yn teithio ar fisa twristiaid. Mae’n rhaid i mi newid awyrennau mewn maes awyr rwsia.

Byddaf yn teithio i rwsia yn y car, beth ychwanegol dogfennau oes angen.

a allaf gael rush fisa

pa mor hir yw’r amser cwblhau. sut y gall un gofrestru ei aros yn rwsia