IFS Denmarc — preifat fisaGwladolion tramor a phobl heb ddinasyddiaeth gall dim ond draws y rwsia-belarwseg ffin drwy ddynodi mannau gwirio, sy’n cael eu agored ar gyfer rhyngwladol hedfan, Plaen preifat fisa a gyhoeddwyd i ddinasyddion o Denmarc a gwledydd eraill a heb ddinasyddiaeth dinasyddion sydd yn teithio I’r Ffederasiwn rwsia ar ymweliadau preifat, ar y sail: preifat fisa yn cael ei gyhoeddi ar gyfer hyd at diwrnod, a gallant fod yn sengl neu dwbl (oni ddarperir fel arall trwy gytundeb rhyngwladol Y Ffederasiwn rwsia). Sicrwydd, cadarnhad nad ydynt yn cynnwys y wybodaeth uchod, ffurfio, stampio gan gwmnïau yswiriant, ac ati, ni fydd yn cael eu cymryd i ystyriaeth. Bobl sy’n ymweld milwrol a sifil tiroedd claddu yn darparu y dogfennau canlynol (*Yn unol â’r cytundeb rhwng Y Ffederasiwn rwsia ac yn Y Gymuned Ewropeaidd ar y hwyluso issuance o fisâu i ddinasyddion y Ffederasiwn rwsia a’r UNDEB ewropeaidd): ar Gyfer triniaeth acíwt, neu oherwydd salwch difrifol neu farwolaeth perthynas agos yng nghyd-destun yr angen i fynd i mewn i Rwsia, yn ddinesydd tramor yn cael ei gyhoeddi yn rheolaidd preifat fisa ar y sail y penderfyniad gan y Llysgennad rwsia Ffederasiwn neu swyddfa is-gennad cyffredinol Y Ffederasiwn rwsia, ar gais ysgrifenedig gan wladolion tramor. Preifat visa ar gais dinesydd rwsia ar y rhannu mynediad gydag aelodau o’r teulu o Rwsia a Gyhoeddwyd i ddinasyddion tramor ar gais ei agosaf, aelod o’r teulu* sydd yn ddinesydd rwsia a chael trwydded breswylio yn Denmarc. Mae’r math hwn o fisa yn ddilys ar gyfer hyd at diwrnod ac yn i neu max. dau-mynediad fisas. Mae’r math hwn o fisa yn cael ei gyhoeddi ar gyfer Aml-fynediad. *Mae’r term»unwaith aelod o’r teulu»yn cynnwys dim ond plant o dan ddeunaw oed (gan gynnwys mabwysiadu), yn ogystal â gwyr a gwragedd. Trwydded breswylio ar gyfer parhaus yn aros yn Nenmarc â dilysrwydd mwy na diwrnod i wladolion o’r gwledydd canlynol: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, yr Aifft, Iwerddon, Lesotho, Libya, Macedonia, Mali, Mecsico, Seland Newydd, Yr Emiraethau Arabaidd Unedig, Oman, y Gweriniaeth Korea, Saudi Arabia, Teyrnas Unedig Prydain fawr a gogledd Iwerddon, Sierra Leone, Cyhydeddol Guinea, De Affrica Gweriniaeth, Japan. Yn dibynnu ar y deddfwriaeth genedlaethol, dogfen profi di-dor aros yn Nenmarc am fwy na diwrnod efallai fod yn stiwdio, neu waith fisas, trwyddedau gwaith, drwydded breswylio dros dro, ac ati. Trwydded breswylio parhaol yn Nenmarc neu ddogfen cyfatebol ar gyfer dinasyddion y gwledydd canlynol: Algeria, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Fietnam, Georgia, India, Irac, Iran, Tsieina, Gweriniaeth Ddemocrataidd pobl Corea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syria, Somalia, Twrci, Chad, Sri Lanca, Ethiopia. Os wladolion tramor sydd yn gyn-ddinesydd o’r undeb Sofietaidd neu Rwsia, rhaid i un yn sôn amdano yn yr adran hon. n. a’r pedwar ar bymtheg yn y cais yn electronig. Yn pkt. n. dau ar bymtheg rhaid Iddynt ysgrifennu i lawr Eu ddefnyddiwyd yn flaenorol neu a addaswyd enwau, cyfenwau, ac mae Eu tad. Yn ychwanegol at hyn, rhaid Iddynt gyflwyno tystysgrif eithrio rhag Eu dinasyddiaeth rwsia. Mae’n ofynnol bod pob maes gyda chwestiynau o amgylch y wybodaeth gyswllt yn cael ei lenwi i mewn, hyd yn oed os nad ydynt yn marcio â seren, gan gynnwys cyfeiriadau e-bost, preifat a arbejdstelefonnummer, mae’r cyfeiriad cartref llawn. Yn ôl y Cytundeb rhwng Y Ffederasiwn rwsia ac yn y Gymuned Ewropeaidd ar y hwyluso issuance o fisâu i ddinasyddion Y Ffederasiwn rwsia a’r Undeb Ewropeaidd, mewn rhai achosion, yn dibynnu ar y personkategorien a diben y daith fydd unrhyw ffi consylaidd ar gyfer y cais ar gyfer preifat fisa. Nodyn. Os Ydynt yn berson heb wladwriaeth neu nid yw yn ddinesydd o Denmarc neu’r UE, dylent gysylltu â’n canolfan alwadau i ddarganfod pa ffi consylaidd rhaid Iddynt dalu am Eu fisa yn fisa rwsia ganolfan. Ffioedd ac amseroedd prosesu ar gyfer issuance o fisâu i ddinasyddion o wledydd eraill a phobl heb ddinasyddiaeth yn cael eu cyfrifo yn ôl y ‘Tariff ffioedd Consylaidd yn gweithredu o sefydliadau Consylaidd o’r Ffederasiwn rwsia’. Nodyn. Cyn gwneud cais am drosglwyddo neu ei adfer o fisa, cysylltwch â’n canolfan alwadau ar y rwsia Visa Canolfan i ddarganfod y weithdrefn, gofynion at y dogfennau angenrheidiol, yn ogystal ag ar yr amseroedd prosesu. Rwsia cais am fisa ganolfan yn cynnig gwasanaeth mewn cysylltiad â chwblhau y ffurflen gais. Y gost ar gyfer y gwasanaeth hwn yn cael ei godi yn ogystal â’r gwasanaeth arferol a thaliadau ar un gant o US$. Mae’r gwasanaeth hwn mae’n rhaid eu harchebu ar yr un pryd â’r cais am fisa