Maare AdvokaterMae fremtidsfuldmagt yw pŵer atwrnai, a fydd yn dod i rym yn y dyfodol o dan rhai amodau a ddiffinnir yn y pŵer atwrnai. Gallai hyn fod yn f. ex. cael, pan nad ydych bellach yn gallu i gyflawni eich amgylchiadau personol ac ariannol ar sail salwch. Mae fremtidsfuldmagt yn debyg i warchodaeth, ond yn wahanol i gwarcheidiaeth rhoi fremtidsfuldmagten cyfle i chi deilwra i ateb yn addas i chi ac yn eich dymuniadau. Gallwch f. ex. dewiswch pwy ddylai fod yn eich fremtidsfuldmægtige i y gwahaniaeth oddi wrth y gwarcheidiaeth, lle bydd y Weinyddiaeth wladwriaeth benodi gwarcheidwad i chi. Gallwch hefyd roi nifer o asiantau yn achos y cyntaf asiantau hun clefyd. Felly, mae’n bosibl i osod y priod fel dewis cyntaf a phlant fel ail a’r trydydd dewis m. v. Mae yna hefyd y cyfle i roi asiant i gymryd gofal o’r eich preifat perthnasoedd, a chymryd gofal eich busnes yn y digwyddiad y byddwch yn dod yn methu â hyn eich hun. Asiant gall felly f. ex. o ystyried y pŵer atwrnai i werthu eiddo neu gynnal gweithrediadau busnes yn ogystal â diogelu eich pryder mewn perthynas â’r cyhoedd. Oes gennych chi ddiddordeb mewn clywed mwy am fremtidsfuldmagter, felly os gwelwch yn dda yn teimlo’n rhydd i gysylltu â Maare