Mae’n rhaid i chi dalu eich ffi aelodaeth — Yswiriant iechyd ‘danmark’Mae yna nifer o wahanol ffyrdd i chi dalu’r ffi aelodaeth, ac i chi ddewis eich hun pa un sy’n gweddu orau i chi a bod eich sefyllfa ariannol. Pan fyddwch chi wedi mewngofnodi ar gyda NemID, gallwch newid amser y casgliad. Gallwch dalu helårligt, lled-yn flynyddol neu bob chwarter drwy Ddebyd uniongyrchol neu ar-lein dalu, pryd y byddwch wedi mewngofnodi ar gyda NemID. Os yw eich taliad yn cael ei gofrestru ar gyfer Debyd uniongyrchol, byddwch yn cael casgliad digidol, lle mae angen i chi logio i mewn i yswiriant iechyd i ddarllen. Os ydych wedi darparu eich cyfeiriad e-bost, byddwn yn anfon e-bost atoch pan fydd y casgliad yn cael yn barod ar gyfer chi. Felly, mae’n bwysig ein bod bob amser yn cael eich cyfeiriad e-bost cyfredol. Os ydych yn talu yn flynyddol, byddwch yn derbyn disgownt o ugain o kr.

Os byddwch yn dewis i dalu yn flynyddol, byddwch yn cael disgownt o deg ar hugain o kr.

yn ystod y flwyddyn

Byddwch bob amser yn talu dyledion o flaen llaw. Mae’n golygu ein bod yn rheoleiddio eich cwota, os byddwch yn newid y grŵp, yn newid eich opsiwn neu y nifer o bobl ar eich polisi. Efallai y byddwch, felly, yn dod o hyd y byddwch naill ai yn cael ychwanegol casglu oddi wrthym ni, neu y byddwn yn trosglwyddo y swm dros ben y cwota ar gyfer eich cyfrif. Yn eich taliad cofrestru gwasanaeth yn talu, ac felly, ni chaniateir i chi wrthod neu ganslo taliad. Gallwch gofrestru ar gyfer Debyd uniongyrchol, pan fyddwch yn mewngofnodi ar gyda NemID. Os ydych yn arwyddo i fyny ar gyfer y taliad i ‘denmarc’ gyda eich banc, bydd angen y wybodaeth ganlynol: Os byddwch yn newid eich banc, dylech gysylltu â’ch banc newydd a gwneud yn siŵr eu bod yn symud eich Betalingsserviceaftaler. Os ydych yn dymuno i ganslo Debyd uniongyrchol, gallwch naill ai gysylltu â’ch banc neu wneud y newidiadau eich hun drwy logio i mewn gyda NemID.

Os oes angen i ohirio taliadau, rydym yn helpu

Mae’n well ac yn rhatach i chi i wneud llawer am sefyll gyda ni, nag i gael eich atgoffa. Mae’n costio ffi i gael gohirio taliad, ond mae’n is na rykkergebyret