Mae’r diwygiadau a wnaed i ddeddf ar iaith daneg cyrsiau yn Y ganolfan iaithRydym yn argymell eich bod yn archebu tîm eisoes os ydych am ddechrau eich crone gwersi cyn gynted ag y bo modd. I gael ysbrydoliaeth ar gyfer eich crone gwrs, newyddion gan yr ysgol a llawer o straeon doniol am DK daniaid ar Gyfer personol arwyddo i fyny ar gyfer daneg gwersi neu samplau, rydym yn cyfeirio at ein swyddfa yn Valdemarsgade. Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr a derbyn gwybodaeth am y newydd daneg cyrsiau ac yn ysbrydoliaeth i ddysgu saesneg yn uniongyrchol yn eich mewnflwch. O. Gorffennaf nid yw bellach yn rhad ac am ddim i ddysgu saesneg yn ysgol iaith, os ydych yn Nenmarc i weithio, astudio neu fel dinesydd yr UE. Yn y Copenhagen iaith ganolfan, rydym yn cynnig addysg barhaus yn saesneg o ansawdd uchel ac o awst am brisiau cystadleuol. Yn nifer o reolau newydd ar danskuddannelsesområdet mewn grym. Mae’n bwysig i chi wybod pa oblygiadau sydd ganddo ar gyfer eich hawl i daneg cyhoeddus. Eich trwydded breswylio fydd yn penderfynu pa reolau sy’n berthnasol i chi. Mae gwahaniaeth rhwng, p’un a ydych yn hunan-gynhaliol neu’n rhan o rhaglen integreiddio: DS. Yn y Copenhagen iaith y ganolfan, rydym yn cynnig gwersi mewn daneg o ansawdd uchel heb y gofyniad o uddannelsesret, taleb neu flaendal. ein daneg cyrsiau. Eich trwydded breswylio fydd yn penderfynu pa reolau sy’n berthnasol i chi. Mae gwahaniaeth rhwng, p’un a ydych yn hunan-gynhaliol neu’n rhan o integreiddio rhaglen: mae gennych yr hawl i daneg cyrsiau ar gyfer hyd at pedwar deg dau fis o dan y gyfraith ar Danish addysg yn yr hyn sy’n cyfateb i ½ mlynedd o gyfnod o mlynedd. y -mlynedd cyfnod. Mae’n rhaid i chi dalu blaendal o kr, — cyn i chi ddechrau i saesneg. Au-pâr personau nid yw’n ofynnol i chi dalu blaendal. blaendal. Byddwch yn cael taleb gyda hyd at chwe clip. Mae pob clip yn cynrychioli modiwl ar daneg cyrsiau. talebau ar gyfer Danish addysg. DS. Yn y Copenhagen iaith y ganolfan, rydym yn cynnig gwersi mewn daneg o ansawdd uchel heb y gofyniad o uddannelsesret, taleb neu flaendal. ein daneg cyrsiau. Integrationsborgere yn gallu parhau i ddysgu daneg rhad ac am ddim o dan y gyfraith ar Danish addysg. Fel integrationsborger ydych yn Nenmarc: Pan fyddwch yn symud i Denmarc, rhaid i chi gysylltu â’r eich fwrdeistref ac adolygu eich cofnod. Heb fod yn hwyrach nag un mis ar ôl y byddwch yn derbyn llythyr gan eich fwrdeistref (mewn e-blwch) gyda gwybodaeth am eich hawl i daneg cyrsiau iaith yn ystod y danskuddannelsesloven. Mae’r llythyr yn yn golygu ar yr un pryd yn y dechrau eich cyfnod hyfforddi. Mae gennych yr hawl i daneg cyrsiau am bum mlynedd o’r dyddiad a nodwyd yn y llythyr. Eich hawl i daneg cyrsiau iaith yn gyhoeddus yn dod i ben yn awtomatig bum mlynedd yn ddiweddarach, p’un a ydych yn dewis i fanteisio ar eich hun yn y cynnig neu beidio. DS. O fewn un mis ar ôl derbyn y llythyr, rhaid i chi gysylltu cyhoeddus iaith ysgol er mwyn dechrau daneg gwersi. Gallwch ohirio dechrau o’r iaith daneg yn ysgrifenedig i roi gwybod i’r ysgol iaith, bydd angen i chi fynd ar hyn. Rhaid i chi hefyd nodi pryd y byddwch yn disgwyl i fod yn gallu dechrau daneg gwersi. Fel hunan-cefnogi, byddwch hefyd yn derbyn taleb. Os nad ydych wedi cymryd gysylltu ar gyfer ysgol iaith o fewn pedair wythnos ar ôl derbyn y llythyr, yn dod yn y clip cyntaf ar eich taleb yn awtomatig galluogi. pwyntiau cerdyn. Bydd rhaid i chi dalu blaendal o kr, — gan arwyddo i fyny ar gyfer daneg, os ydych yn Nenmarc yn hunan-gynhaliol ac yn dechrau i daneg am y tro cyntaf. Gorffennaf neu ar ôl hynny. DS. Yn y Copenhagen iaith y ganolfan, rydym yn cynnig gwersi mewn daneg o ansawdd uchel heb y gofyniad o uddannelsesret, taleb neu flaendal. ein daneg cyrsiau. Os ydych yn arwyddo i fyny ar gyfer daneg dysgu yn gyhoeddus yn ysgol iaith, byddwch yn derbyn e-bost gyda gwybodaeth am daliad y blaendal, pan fyddwch yn cael cynnig tîm. Mae’r blaendal yn cael ei ad-dalu pan fyddwch chi wedi pasio modiwl. Mae’r blaendal yn cael ei drosglwyddo yn awtomatig at y dilynol modiwl neu efallai y bydd yn cael ei dalu, os ydych eisiau saib ar gyfer modiwl. Y cynllun taleb newydd ar gyfer daneg cyrsiau ddaeth i rym ar. Ionawr, ac mae pob hunan-gefnogi myfyrwyr mewn ysgolion cyhoeddus a fydd, yn y dyfodol, yn derbyn taleb. Mae’r cerdyn yn eich amser ar gyfer iaith daneg ac yn cynnwys hyd at chwe clipiau. Mae pob clip cyfatebol at y modiwl ar daneg cyrsiau. Byddwch yn cael fel hunan-gynhaliol, gan ddechrau i’r saesneg am y tro cyntaf, rhoddir taleb gyda hyd at chwe clip. Myfyrwyr yn uddannelsesstart gosod yn uwch yn y modiwl na’r modiwl, yn unig yn cael ei ddyrannu nifer o glipiau cyfatebol i weddill y modiwlau ar daneg cyrsiau. Fx. hunan-cefnogi myfyrwyr, os gwelwch yn dda cyfeiriwch at y modiwl yn, yn derbyn taleb gyda chyfanswm o bedwar clipiau, sy’n cynnwys modiwl, five a. DS. Os ydych chi eisiau i fanteisio ar y cynnig o denmarc iaith o dan y gyfraith ar Danish addysg ac yn mynd i saesneg yn gyhoeddus yn ysgol iaith, mae’n bwysig iawn eich bod yn eistedd yn briodol i’r tocyn cwpon ateb a hyd yr unigolyn clipiau. Os na fyddwch yn pasio modiwl o fewn yr amser penodedig ffrâm, clip newydd yn cael eu rhoi ar waith yn awtomatig o fewn yr un modiwl. Mae hyn yn golygu y bydd gennych llai o glipiau y modiwlau dilynol, a allai yn y pen draw yn golygu na allwch chi gael y iaith daneg i y rhan olaf o denmarc cyrsiau. DS. Yn y Copenhagen iaith y ganolfan, rydym yn cynnig gwersi mewn daneg o ansawdd uchel heb y gofyniad o uddannelsesret, taleb neu flaendal. ein daneg cyrsiau. Pan fyddwch yn dechrau modiwl newydd ar daneg cyrsiau ôl y. Ionawr yn chi, fel hunan-gynhaliol, yn derbyn taleb gyda nifer o glipiau yn cyfateb i’r nifer sy’n weddill o fodiwlau ar eich crone addysg. Yn y ddeddfwriaeth yn y cerdyn a restrir gyda maksimumstider ar gyfer pob modiwl. Mae’n disgwyl i chi gwblhau y modiwlau a’r cyfan Danish addysg cyn gynted ag y bo modd. DS. Yn y Copenhagen iaith y ganolfan, rydym yn cynnig gwersi mewn daneg o ansawdd uchel heb y gofyniad o uddannelsesret, taleb neu flaendal. ein daneg cyrsiau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu eisiau mwy o wybodaeth am y blaendal tocyn cwpon ateb neu yn y cyfnod o mlynedd, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu y Rhyngwladol Tŷ. Ddysgu daneg ar-lein gyda’r Copenhagen iaith ganolfan. Byddwch yn cael addysg o’r un safon uchel fel ar y yr ysgol — ynghyd â hyblygrwydd mwyaf posibl. Croeso i’r newydd a gwell Copenhagen iaith ganolfan. Rydym wedi gwrando arnoch chi, ac yn awr yn gallu datgelu ein newydd undervisningskoncept. Byddwch yn cael gwared ar y aml yn ddiflas gwerslyfrau gyda sefydlog cwricwlwm. O. Gorffennaf nid yw bellach yn rhad ac am ddim i ddysgu saesneg yn ysgol iaith, os ydych yn Nenmarc i weithio, astudio neu fel dinesydd yr UE. Yn y Copenhagen iaith ganolfan, rydym yn cynnig addysg barhaus yn saesneg o ansawdd uchel ac o awst am brisiau cystadleuol