MorgaisYr uchafswm y gallwch ei fenthyg o’r cartref gwerth y benthyciadau morgais, y swm sy’n weddill sydd ar gael drwy hunan-dalu benthyciadau banc.

RisikomærkningLån gyda forgais yn ystad go iawn i ddefnyddwyr rhaid i risikomærkes fel naill ai ‘gwyrdd’, ‘melyn’ neu ‘goch’. Risikomærkningen yn fynegiant o’r benthyciad yn cymhlethdod, ynghyd â’r risg ar gyfer newidiadau yn y perfformiad ar gyfer pob math o gynnyrch.

risg marcio y benthyciadau

Rhagofynion ar gyfer beregningenKursen yn cael ei dynnu o kursfradrag.

Gallwch weld y presennol kursfradrag ar ein prisblad

mlynedd perfformiad misol’: ar Gyfer sefydlog-gyfnewid benthyciad cyfradd llog sefydlog, tra ar gyfer gweddill y benthyciad yn newid ar bob repricing. Ar gyfer addasadwy-cyfradd benthyciadau, lle y benthyciad rentetilpasses yn barhaus, bydd y gyfradd llog ac felly mae perfformiad yn amrywio ar hyd cyfnod y benthyciad. Ar gyfer yr holl låntyper cyfraniadau a chostau eraill newid yn ystod oes y benthyciad, sy’n golygu bod y perfformiad o’r holl låntyper yn gallu newid. Gan llog benthyciadau yn unig yn yr atodiad ar gyfer unrhyw amorteiddiad ar y gyfradd cyfraniad a gyfrifir o morgeisio eiddo. Y swm y bonws maint fodd bynnag, yn dibynnu ar yr eiddo morgais, ac mae’n daladwy yn unig yn y cyfnod afdragsfriheden cael eu hecsbloetio. Rydym yn derbyn archebion am gamgymeriadau a diffygion yn y wybodaeth. Ar yr un pryd, rydym yn cymryd yn ganiataol unrhyw atebolrwydd am unrhyw golledion sy’n deillio o drafodion a wneir ar y sail beregningseksemplerne. Mae’n syml cyfrifiad, ac rydym bob amser yn argymell eich bod yn cael cyngor cyn i chi ddewis i fenthyg. Mae croeso i chi gysylltu â ni yn y saith deg fifteen pymtheg un ar bymtheg neu drefnu cyfarfod gyda ein cynghorwyr yn Danske Banc yn canghennau