Nordnet Superfonden — daeth gyda o’r cychwyn — NordnetOfferynnau ariannol gall y ddau yn codi ac yn gostwng mewn gwerth. Mae perygl na fyddwch yn cael yr arian a fuddsoddwyd yn ôl. Cyn i chi fuddsoddi mewn cronfa gilydd, dylech ddarllen y prosbectws, sydd ar gael ar fondsselskabet a buddsoddwr allweddol o wybodaeth, lle byddwch yn dod o hyd yn ordreafgivelsesvinduet yn ogystal ag ar y gronfa dudalen cynnyrch ar nordnet. Pan fyddwch yn buddsoddi mewn Nordnet Superfonden Denmarc, felly byddwch yn cael y cyntaf indeksfond i ymddeol yn gyfan gwbl heb unrhyw costau masnachu, rheolaeth a ffioedd eraill gyfradd canran flynyddol (APR). Felly gronfa, sydd yn rhoi popeth i chi a dim byd i ni. Mae’r gronfa yn dilyn OMXC GI mynegai ar y Copenhagen gyfnewidfa Stoc yn y ups a natur anwastad. Yn wahanol i traddodiadol OMXC-mynegai, fodd bynnag, nid oes yma na rhannu, sy’n cynnwys mwy na ugain. Rhywle lluoedd yr ydym i chi yn ddiogel i’w dalu, yn eich barn chi.

Rydym yn hapus cyn belled ag y byddwch yn hapus gyda eich cynilion ymddeol. Ond wrth gwrs, rydym yn gobeithio y byddwch yn darganfod y cronfeydd eraill, y cyfleoedd masnachu stoc a phopeth arall yr ydym yn eu cynnig yn Nordnet. Pan fyddwch yn gosod i fyny, fel cwsmeriaid gyda NemID, gallwch mewn ychydig funudau agor yn ar-lein. Gallwch hefyd symud eich pensiwn presennol Nordnet Superfonden Denmarc risikomærkes yn unol â’r Asb risg marcio yn y categori melyn. Mae’n cynnwys cynhyrchion buddsoddi lle mae perygl y bydd y blaendal yn cael ei golli yn gyfan gwbl neu yn rhannol. Y math o gynnyrch yn anodd i chyfrif i maes. Buddsoddi mewn offerynnau ariannol yn cael ei bob amser yn gysylltiedig â risg. Y cyfalaf a fuddsoddwyd yn gall yn ogystal cynnydd yn disgyn yn sydyn mewn gwerth, ac nid oes gwarant y byddwch yn ei gael yn ôl y swm a fuddsoddwyd. Hanesyddol dychwelyd nid ydynt yn gwarantu dyfodol yn dychwelyd. Gallwch ddarllen mwy am y gronfa a’r risgiau yn y buddsoddwr allweddol gwybodaeth yn ogystal ag yn yr erthyglau cymdeithasu a phrosbectws, a byddwch yn dod o hyd i’r uchod. Dylech ddarllen yr uchod o wybodaeth, cyn penderfynu i fuddsoddi yn y gronfa. Superfonden yn gallu ond yn cael eu masnachu yn ewyllys drwy Nordnet. Pan fyddwch wedi logio i mewn i eich ewyllys, yn syml cliciwch ar y ddolen uchod a dilynwch y cyfarwyddiadau. Gallwch hefyd ddefnyddio’r swyddogaeth chwilio a dod o hyd i’r gronfa. Nid ydych chi eisoes yn gwsmer Nordnet, gallwch ei gael ar gael gyda munud gyda NemID. Na, Superfonden buddsoddi mewn daneg stociau, ond yn cael eu rheoli gan enwog Swedish Öhman Fonder, ac mae wedi’i gofrestru yn Sweden. I’r gwrthwyneb, mae daneg gronfa ei gilydd nid yn masnachu ar y gyfnewidfa stoc, ei gwneud yn bosibl i gynnig y gronfa yn gyfan gwbl heb y gyfradd canran flynyddol (APR). Am rheolaidd daneg cyfnewid-masnachu gronfa ei gilydd, byddai anuniongyrchol y bydd costau yn gysylltiedig â llawer, gan nad oes gwahaniaeth rhwng y prynu a’r pris gwerthu ar y cyfnewid. Superfonden masnachu, yn wahanol i’r gwerth cynhenid, h. y. yr un gwerth ar gyfer prynu a gwerthiant y gronfa. Startkursen am fondsandel gan handelsstart. Mehefin bydd cannoedd o US$. Ond pan Superfonden nid yn masnachu ar y gyfnewidfa stoc, nid ydych yn rhwym i brynu y cyfan unedau. Mewn geiriau eraill, gallwch ddewis i fuddsoddi (f. ex. $ yn y gronfa, ac felly byddwch yn cael, pum cyfranddaliadau. Gallwch weld y pris yn symud yn y gronfa ar nordnet. Ar gyfer bod angen i chi fod yn gallu i fasnachu ar y gronfa, mae’n rhaid i chi fod yn gwsmer Nordnet a chael yn. Mae’n rhad ac am ddim i ymuno ac i fod yn gwsmer, ac nid oes gennym isafswm y gofynion ar gyfer adneuon. Superfonden gall, fodd bynnag, dim ond y masnachu gan gwsmeriaid uniongyrchol Nordnet, hy. drwy gyfrwng y depos heb y fath bŵer atwrnai, sy’n fuldmagtshaveren cymryd rhan yn y cyngor proffesiynol neu reoli. Nid ydych yn gallu masnach y gronfa gan eich ewyllys, mae croeso i chi gysylltu â ni yn y saith deg ar hugain, yna gallwn eich helpu. Superudregneren yn ei gwneud yn hawdd gweld faint yr ydych yn ei arbed trwy dorri holl gostau i ffwrdd a buddsoddi mewn Nordnet Superfonden Denmarc. Superudregneren yn cyfrifo faint yn fwy o månedsopsparing a neu sy’n bodoli eisoes arbedion yn tyfu, os nad oes dim costau, yn ddarostyngedig i adenillion disgwyliedig, a ddisgwylir costau a ddisgwylir yn nifer o flynyddoedd yn arbed i fyny. Mae’r cyfrifiadau hyn yn seiliedig ar ffurflenni misol, yn traul ar gyfer månedsopsparing, ffurflen flynyddol a’r gost o engangsindskud. Mae’r cyfrifiadau yn cael eu ychydig yn symlach, gan fod y gost i’r arian, dynnu bob dydd, tra bod y mewnosodiadau yn cael eu gwneud yn fisol. Yn hytrach na arddangos y dyddiol angen dibynadwyedd a chost, rydym wedi dewis i chi gyfrifo y misoedd a misoedd er mwyn symlrwydd. Evs. skatteeffekter yn cael ei gynnwys. Mae’r cyfrifiadau yn cael eu hefyd yn seiliedig ar månedsopsparing yn dechrau ar y diwrnod cyntaf, ac nid y dydd ar ddeg ar hugain ymlaen mewn amser. Nordnet investeringsøkonom, Y Hansen, yn esbonio yma mewn munud a deugain-un eiliad, pam y gallai fod yn syniad da i fuddsoddi yn y cronfeydd mynegai isel neu ddim cost. Superfonden wedi tri nordig søskendefonde. Mae hyn yn golygu na allwch chi hefyd fuddsoddi eich pensiwn yn norwy, sweden a’r ffindir Superfond heb unrhyw gost i’r broceriaeth, rheoli neu weinyddu. Yn union fel gyda daneg superfond, gallwch fuddsoddi ar gyfer dewisol swm yn y nordig superfonde, yn gwbl annibynnol o’r hyn y pris fondsandel. Y nordig Superfonde ond yn cael ei masnachu o ewyllys. Pob Superfondene yn cael eu mynegai cronfeydd a ganlyn, pob un â’i hun nordig mynegai yn i fyny — a dirywiad. Mae’r cronfeydd fydd y perfformiad yn cael ei gyfyngu gan gostau rheoli. Rydych yn talu unrhyw ffioedd broceriaeth pan fyddwch masnach Superfondene, ac mae’r arian yn cael eu masnachu yn uniongyrchol at y gwerth mewnol. Yn wahanol i cyffredin daneg cronfeydd gilydd, nid yw’n rhywbeth handelsspread. Mae’r pris yn yr un fath, p’un a ydych yn prynu neu gwerthu. Pan fyddwch yn prynu neu werthu superfondene o’r eraill gwledydd nordig byddwch yn cael costau anuniongyrchol i arian cyfred