O absenoldebRhaid i’r cais bob amser yn cael ei ynghlwm wrth y ddogfennaeth, f. ex. ar ffurf tystysgrif feddygol, cofnod iechyd neu indkaldelsespapirer. Ar sail y dystiolaeth, asesu y brifysgol, p’un ai y byddwch yn gadael gall gael ei roi. Gadewch o absenoldeb yn cael ei roi ar gyfer o leiaf dau fis ar y tro. Absenoldeb oherwydd mamolaeth, mabwysiadu gellir rhoi hyd at ddeuddeg mis ar gyfer mamau a chwe mis ar gyfer tadau yn unol â rheolau UM. Gellir rhoi hyd at ddeuddeg mis o adael yn y maes meddygaeth a tandlægestuderendes forskningsår. Ydych chi eisiau sabothol, fel mynd y tu hwnt i drefnu uchafswm hyd o astudio, os gwelwch yn dda gysylltu â ni, cyn i chi greu eich orlovsansøgning. Mewn cysylltiad â’r cais am ganiatâd absenoldeb, byddwch bob amser yn cael eu gofyn i chi ddarparu tystysgrif feddygol fel tystiolaeth o’r salwch neu amgylchiadau arbennig. Bydd y brifysgol yn asesu p’un a yw’r adroddiad meddygol yn berthnasol ar gyfer y cais yn gadael, ac a yw’n bodloni’r gofynion ffurfiol ar gyfer tystysgrifau meddygol. Tystysgrif feddygol yn cael datganiad ysgrifenedig am y person gyflwr iechyd. Tystysgrif feddygol a roddwyd gan feddyg ar bapur, yn electronig neu gan eraill yn ei ddarllen yn y cyfryngau, a fydd yn cynnwys y canlynol: Mewn achosion unigol, gan amodau arbennig dylid defnyddio’r dogfennau eraill. Mae’n rhaid i’r datganiad fod yn ysgrifenedig ac yn cynnwys y canlynol: rhan fwyaf o addysg yn cael ei threfnu yn y fath fodd bod yna gynnydd academaidd yn gyffredinol cwrs o astudiaeth. Mae hyn yn golygu bod y cyrsiau ac yn y semester mae’n rhaid eu cymryd mewn trefn benodol i fodloni canlyniadau dysgu’r rhaglen y cwrs. Mae hyn yn golygu nad ydych yn gallu cyfnewid rhydd o gwmpas cyrsiau ac yn y semester pan fydd angen i chi gynllunio eich sy’n weddill cwrs astudio mewn cysylltiad â’r cyfnod o absenoldeb. Cyn eich absenoldeb, felly dylech gysylltu â’r astudiaeth gweinyddu a neu gynghorwr myfyrwyr ar eich hyfforddiant i gael arweiniad ar sut orau i chi ddychwelyd pan fydd eich absenoldeb yn dod i ben. Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol mai eich cyfrifoldeb llwyr i ofyn am arweiniad ar unrhyw studieprogression ar eich addysg ac ymarferol studieplanlægning mewn cysylltiad â eich absenoldeb. SU treigl yn ystod cyfnod o absenoldeb. Os bydd yr absenoldeb yn dechrau ar y. mewn mis, mae eich UNDEB myfyrwyr fydd yn dod i ben cyn y mis hwn, fel arall, yn atal y SU o’r mis canlynol. O bosib yn talu allan yr UM yn y cyfnod o absenoldeb, bydd yn cael ei adennill, ond wedyn yn cael ei ystyried nid fel a ddefnyddir yn torri. Os ydych wedi gadael yn y saith mis neu lai, ailddechrau talu UYM, fel rheol gyffredinol, pan fydd y gwyliau yn dod i ben. Os oes rhaid i chi adael yn hirach os ydych yn torri ar draws eich gadael cyn y wreiddiol ei bennu dyddiad, neu os yw eich amser diwedd yn y cyfnod o absenoldeb, mae’n rhaid i chi wneud cais am ailddechrau UM. Y ailddechrau cymryd yn ganiataol, wrth gwrs, eich bod yn gymwys i dderbyn UM. Fribeløbet nid yw yr un fath, pan fyddwch yn cadw y gwyliau, fel pan ydych yn tynnu’n ôl y cofrestriad i chi gan y brifysgol. Dynnu’n ôl y cofrestriad gan y brifysgol, bydd gennych enillion uwch nenfwd nag os ydych yn cadw yr absenoldeb neu optio allan o’r clipiau. Fel y cyhoeddwyd, mae gennych yr opsiwn o ail-ymrestru yn ôl y rheolau presennol. Mae yna reolau arbennig os ydych yn cael eu caniatáu absenoldeb ar gyfer y cyfnod yr ydych wedi cofrestru yn y traethawd ymchwil. Ydych chi eisoes wedi mynd i mewn i specialekontrakt, mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol bod angen i chi wneud yn siwr i gael newydd ymadael dyddiad ar gyfer eich traethawd hir. Os gwelwch yn dda fod yn arbennig o ymwybodol o hynny ar rai cyfadrannau fod yn cael ei neilltuo i y traethawd ymchwil, yn barod pan fyddwch yn cofrestru yn y rhaglen meistr. Mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol os ydych yn chwilio am absenoldeb o ganlyniad. geni, nid ydych yn gallu derbyn y fødselsklip. Ydych chi eisiau i adael yn gyfnod o amser, a byddai gennych chi hawl i fødselsklip, gall fod penodol rheolau ar gyfer sut mae llawer o fødselsklip y gallwch ei gael wedi’i neilltuo. Felly, rhaid i chi gysylltu â’r UM swyddfa am arweiniad pellach. Os ydych yn ystyried gwneud cais am absenoldeb oherwydd salwch, dylech gysylltu ag UNDEB y myfyrwyr-swyddfa er mwyn clywed am gyfleoedd ar gyfer y SU-estyniad o ganlyniad i salwch. Myfyrwyr sydd â dinasyddiaeth y tu allan i’r UE, yr ardal economaidd ewropeaidd, gyda studieopholdstilladelse yn Nenmarc yn ofynnol i roi gwybod i’r daneg Asiantaeth ar gyfer farchnad Lafur a Recriwtio yn achos o absenoldeb. Pan fydd y myfyrwyr wedi bod yn weithredol yn ffurfiol yn astudio yn y cyfnod o absenoldeb, bydd y pwyllgor yn penderfynu p’un ai y gall myfyriwr gael yr hawl i gadw ei studieopholdstilladelse yn Nenmarc yn y cyfnod o absenoldeb. Fel rheol gyffredinol, yn cael ei roi dim ond caniatâd i aros yn Nenmarc mewn cysylltiad ag absenoldeb mamolaeth. Os ydych am i aros yn Nenmarc yn ystod eich absenoldeb mamolaeth (neu fathau eraill o absenoldeb), mae’n rhaid i chi wneud cais i’r daneg Asiantaeth ar gyfer farchnad Lafur a Recriwtio am hyn. Os gwelwch yn dda nodi bod Prifysgol Aarhus ar yr un pryd mae’n rhaid i chi roi gwybod i’r asiantaeth am nad ydynt yn yr UE AEE-fyfyriwr o absenoldeb, a bod y brifysgol yn cael ni ar eich rhan, gall wneud cais i’r bwrdd ar faterion sy’n ymwneud â’ch trwydded breswylio. Os byddwch yn colli eich studieopholdstilladelse oherwydd yr absenoldeb, mae’n rhaid i chi adael Denmarc a gwneud cais o wlad eich cartref ar ail-studieopholdstilladelse yn Denmarc er mwyn bod yn gallu i gael mynediad yn Nenmarc ac yn ailddechrau eich astudiaethau ar ôl diwedd y cyfnod o absenoldeb rhiant. Rhaid i chi wneud cais heb fod yn hwyrach nag y diwrnod yr ydych am ddechrau eich cyfnod absenoldeb, gan nad yw’r brifysgol grant o absenoldeb yn ôl-weithredol. Rydych yn gymwys ar gyfer absenoldeb y Brifysgol Studieselvbetjeningen. Byddwch yn logio i mewn i fy. y brifysgol, lle byddwch yn dod o hyd i ddolen i Studieselvbetjeningen. Er mwyn mewngofnodi rhaid i chi ddefnyddio eich rhif myfyriwr a’r un cyfrinair ar fel rydych yn ei ddefnyddio ar fy.

Pan fyddwch wedi logio i mewn i Studieselvbetjeningen i chi o dan y ddewislen ‘Cofrestru, ac yn y blaen.

dewiswch ‘Gadael’

Y diwrnod ar ôl eich absenoldeb yn dod i ben, eich cofrestru yn awtomatig yn weithredol eto. Fodd bynnag, rhaid i chi droi eich hun mewn da bryd, cyn eich cyfnod o absenoldeb, bydd yn peidio â cytundeb eich astudiaethau pellach, gan gynnwys cofrestru ar gyfer cyrsiau ac arholiadau. Cysylltwch â’ch ganolfan astudio i gael trosolwg o’ch cwrs ac arholiad cofrestru