PasbortPan ydych yn teithio yn Sweden, mae’n rhaid i chi ddangos adnabod dilys. Mae’n golygu eich bod yn deithiwr, rhaid i gario ddilys llun ID (e. e. pasbort neu drwydded yrru) i fynd i mewn i’r wlad. Fodd bynnag, dylech fod yn gallu i adnabod chi pan fyddwch chi dramor, felly os gwelwch yn dda yn dod yn fath o llun adnabod, e. e.

Eich pasbort yn addas fel llun adnabod, ac mae’n rhaid weithiau i awyren a gweithredwyr fferi. Denmarc yn, ynghyd â nifer o wledydd eraill yn y Schengen cydweithrediad. Mae hyn yn golygu bod pan fyddwch yn teithio at y canlynol o wledydd y tu allan i’r rhanbarth Nordig, mae’n rhaid i chi ddangos eich pasbort yn: awstria, gwlad Belg, Estonia, Ffrainc, gwlad Groeg, yr Iseldiroedd, yr Eidal, Latfia, Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, gwlad Pwyl, Portiwgal, Slofacia, Slofenia, Sbaen, gweriniaeth tsiec, yr Almaen, Hwngari ac Awstria. Ond ers i chi yn rhaid i fod yn gallu i brofi eich dinasyddiaeth, rydych chi yn dal i fod angen i chi ddod â’ch pasbort dilys, pan fyddwch yn aros yn Schengen wlad y tu allan i’r rhanbarth Nordig. Os ydych yn teithio tu allan i’r gwledydd Nordig ac yn yr ardal Schengen, mae’n rhaid i chi bob amser ddod â’ch pasbort, fel arall, rydych mewn perygl i fod yn gwrthod ar y ffin. Sy’n gymwys mewn nifer o ardaloedd, y mae rheolau eraill ar gyfer tramorwyr sy’n byw yn Nenmarc ar gyfer daneg dinasyddion: Os ydych yn dane, sy’n byw dramor ac y dylid cael newydd daneg pasbort, yn cael y rhataf, os byddwch yn archebu basio, pan fyddwch chi ar ymweliad yn Denmarc. Pob daneg gall dinasyddion gael pasbort yn bersonol i’r gwasanaeth dinasyddion mewn unrhyw fwrdeistref. Nid oes angen i fyw yn y fwrdeistref, neu os oes gennych unrhyw gysylltiad arbennig iddo. Os nad ydych yn medru mynd i Ddenmarc, gallwch wneud cais am basbort yn y daneg llysgenadaethau a swyddfeydd is-genhadon. Y weinyddiaeth dramor gwefan byddwch yn dod o hyd i wlad rhestr. Yma gallwch cliciwch eich ffordd i lle mae’r llysgenhadaeth a neu genhadon a leolir yn mhob gwlad, yn ogystal â sut yr ydych yn gwneud cais beth sy’n rhaid i chi ei dalu a pha ddogfennau, lluniau a phethau eraill y mae’n rhaid i chi gael gyda. Os ydych yn dane ac wedi dod yn rhieni tra rydych chi dramor, rhaid i’ch plentyn gael daneg pasbort ar sail gyfartal gyda phob eraill, i deithio pryd bynnag y bydd yn cael ei godi. Gwneud cais am daneg pasbort yn y daneg cynrychiolaeth y llysgenhadaeth yn y wlad yn yr un ffordd ag y chwilio am basbort yn Denmarc o ddinasyddion gwasanaethau. Er mwyn cael pasbort ar gyfer eich plentyn, y ddau deiliaid chyfrifoldeb rhiant i lenwi allan yn y caeau ar y ffurflen ganiatâd yn y cais, os bydd y ddalfa ar y cyd. Pan fyddwch yn gwneud cais am basbort ar gyfer eich plentyn, rhaid i’r plentyn fod yn bresennol. Gwneud cais yr un rheolau ar gyfer pasbortau ar gyfer plant, pasport ar gyfer oedolion, o ran, er enghraifft y ansawdd y llun yn dod. Fodd bynnag, mae plant o dan ddeuddeng mlynedd, hyd yn hyn nid ydynt yn darparu olion bysedd. Os yw eich plentyn o dan ddeunaw mlynedd allan i deithio, ac i chi fel rhiant neu warcheidwad ddylai fod, gall eich plentyn risg yn cael ei wrthod mynediad mewn rhai gwledydd.

Nid oes rhestr o’r gwledydd y mae am

Felly, mae’n syniad da o flaen llaw i gysylltu â llysgenhadaeth neu swyddfa is-gennad y wlad y bydd eich plentyn yn teithio i. Byddant yn gallu rhoi gwybod i chi am y rheolau o blant a phobl ifanc o dan ddeunaw oed, sy’n teithio i mewn i’r wlad heb eu rhieni neu warcheidwad. Os byddwch yn colli eich pasbort dramor, y daneg llysgenadaethau mater dros dro pasbort. Fodd bynnag, mae’n rhaid i chi yn gyntaf adroddiad y golled i orsaf heddlu lleol, fel y llysgenhadaeth anghenion i weld derbynneb am yr hysbysiad. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y rheolau ar gyfer pasbortau yn y fwrdeistref. Mae’r weinyddiaeth dramor fod yn ddinesydd gwasanaeth yn gallu helpu gyda gwybodaeth am wledydd eraill pasbort a fisa rheoliadau. Y weinyddiaeth materion tramor app, UM Rejseklar gellir ei lawrlwytho oddi ar yr holl siopau app. Mae’r app yn caniatáu i chi yn haws i chi baratoi eich taith — ac nid y lleiaf, y gallu i yn fwy yn hawdd ei gael mewn cysylltiad â’r Weinyddiaeth materion tramor, os oes rhywbeth yn mynd o’i le