Pensiwn DenmarcAr gyfer Jens, roedd yn gyflym ac yn hawdd cael eich talu. coronau, pan fydd yn cael salwch difrifol.

Gallwch wirio a yw eich pensiwn wedi mynd i mewn, llyfr triniaethau drwy eich system iechyd, llyfr rådgivningsmøder a llawer o bethau eraill. Chwilio ar ‘Eich Pensiwn’ yn y App Store, neu trwy Google Chwarae. yr ydym yn mynd o fan hyn bydd yn dda i mewn i gefnogi ddileu llewod a rhinos. Y difrod yn sicr nid yn y byd yn cael ei yrru gan cyfeiliornus gyfalafol meddylfryd. Oh — o hefyd, cofiwch i wneud plusrente ar gyfer pobl gydag arbedion isod i dair miliwn, ni all wneud unrhyw beth i mi bod pobl dlawd yn gallu ennill ychydig yn ychwanegol ar gyfer ymddeol. Mae hyn yn sut y mae’n edrych pan fydd brwdfrydig cynrychiolwyr o’n hetholaethau i gwrdd gyda’i gilydd ar gyfer y blynyddol TR fforwm.

Diolch i chi am yr olaf