Personol tillægsprocentPersonol tillægsprocent yn cael ei gyfrifo gan y pensiynwr ac evs. priod, cyd-fyw cyfanswm refeniw yn ychwanegol at y pensiwn cymdeithasol, fel y dangosir gan pensionsmeddelelsen. I fod yn gymwys ar Gyfer y cynllun, ældrecheck a grŵp g yn, rhaid i un personol tillægsprocent uchod.

ex, byddwch yn cael hanner ældrecheck. Drwy gynllun a ældrecheck dylai’r eiddo fod dan formuegrænsen o.

naw cant o kr

Pan fydd grŵp g yn yr eiddo o unrhyw arwyddocâd. Derbyn pensiwn cymdeithasol a oedd yn cyd-fyw cyn, yn cael ei ystyried fel un o ran y cyfrifiad yn bersonol tillægsprocent. Sut i ddefnyddio’r personol tillægsprocent. Os ydych yn chwilio am gynllun lwfans neu ældrecheck, un a fydd yn gyntaf yn cyfrifo’r uchafswm y grant. Os bydd y gost o feddyginiaeth yn cael gant o eur, yr uchafswm grant yn kr. (Efallai y byddwch yn cael y medicinudgiften a dalwyd).

y cyfraniad mwyaf posibl o kr

darparu kr, sef y swm y pensiynwr yn yr enghraifft yn cael mewn cymorthdaliadau at y feddyginiaeth