Polisi ar gyfer dychwelyd y nwyddau — Polar DenmarcOs nad ydych yn fodlon ar y cynnyrch rydych wedi ei brynu oddi wrthym, efallai y byddwch yn dychwelyd y ffurflen o fewn pedair ar ddeg (pedwar ar ddeg) diwrnod calendr. Rhaid i nwyddau gael eu dychwelyd heb ei ddefnyddio ac mewn cyflwr da, ynghyd â chwblhau ffurflen a chopi o’r nodyn danfon, i mae ein returcenter. Ad-daliad y cynnyrch pris ac unrhyw drethi perthnasol yn cael eu talu ar yr un ffordd, sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer prynu gwreiddiol y cynnyrch. Noder bod hyn hefyd yn berthnasol i nwyddau sy’n cael eu rhoi fel anrhegion. Os ydych yn dychwelyd rhodd, y sawl a brynodd yr eitem, ad-daliad yn yr un modd, a ddefnyddiwyd i wneud y pryniant. Llongau nid yw taliadau yn ad-daladwy, oni bai bod y cynnyrch yn cael ei ddychwelyd oherwydd ei fod yn cael ei ddifrodi neu ddiffygiol. Os ydych yn dychwelyd y cynnyrch oherwydd ei fod yn cael ei ddifrodi neu ddiffygiol, rydym yn cyfeirio at yr adran ar Difrodi neu ddiffygiol cynnyrch isod. Nid oes unrhyw ad-daliadau, os bydd y cynnyrch meddalwedd, lle rydym wedi cyflawni, heb eu defnyddio ac yn y selio, a ydych wedi torri’r selio neu yr ydych wedi llwytho i lawr ar y Polar Mawr-ar y we-safle. A fyddwch yn dychwelyd difrodi neu ddiffygiol cynnyrch o fewn pedwar ar ddeg o (bedair ar ddeg) diwrnod ar ôl prynu, os gwelwch yn dda cysylltwch â’r Polars gwasanaeth i gwsmeriaid drwy e-bost gyda’r cyfeiriad ‘Polar ar-Lein Dychwelyd’. Rydym wedi gweithwyr yn barod i helpu chi gyda’r dychwelyd o ddydd llun i ddydd gwener. i.

Ein tîm cymorth fydd yn eich tywys mewn cysylltiad â dychwelyd. Pan fyddwn yn derbyn yr eitem, byddwn yn ad-dalu i chi y cynnyrch pris ac unrhyw drethi perthnasol. Bydd ad-daliadau yn cael eu talu yn yr un modd ag yn cael ei ddefnyddio ar gyfer prynu nwyddau. Cynhyrchion sy’n profi i fod yn ddiffygiol, ar ôl pedwar ar ddeg (pedwar ar ddeg) diwrnod o ddyddiad y pryniant, yn cael eu cwmpasu gan y Polars gwarant polisi a fydd yn cael ei atgyweirio neu ei amnewid yn Polars ganolfan gwasanaeth. Os ydych am i anfon y cynnyrch ar gyfer y gwasanaeth o dan warant, os gwelwch yn dda yn mynd at yr Eirth Gwasanaeth. Yma byddwch yn dod o hyd i’r cyfeiriadau Polars canolfannau gwasanaeth yn Ymweld â’ch cymorth lleol ganolfan ar gyfer gwybodaeth am anfon eich uned mewn ar gyfer atgyweirio.

Cofiwch atodi copi gwreiddiol o’ch prawf o brynu

Polars warant yn cynnwys træningscomputer a synhwyrydd yn y ddwy blynedd o ddyddiad y pryniant erbyn diffygion mewn deunyddiau adeiladu neu ddiffygion. Difrod a achosir gan ddefnydd amhriodol neu amhriodol neu heb awdurdod nid yw cynnal a chadw a gwmpesir. Os nad yw eich gwlad yn cael ei restru ar y dudalen hon, os gwelwch yn dda ddod o hyd eich cyswllt lleol o fanylion, manwerthwyr a siopau a mannau gwasanaeth ar ein safle byd-eang