Problemau gyda ad-dalu y map i archwilioGallwch gael gohirio taliad am hyd at ddwy flynedd ar y tro, cyn belled â bod y perfformiad cyn swydd yn mynd i fwy na. kr. bob yn ail mis, neu. kr. bob mis. Ydych chi wedi nos. ex. benthyciadau, five a, mae’r cyfanswm perfformiad y tri benthyciadau nid oedd yn fwy na. kr. yn gyfan gwbl, bob yn ail fis. Rydych yn gohirio eich talu trwy hunan-wasanaeth ateb»UM-ddyled drwy glicio ‘Start’ yma ar y dudalen. Gallwch fod yn rhoi llai o lwfans mewn cyfnod, os yw’r perfformiad yn dilyn hynny yn dod i fwy na. kr. bob yn ail mis, neu. kr. bob mis. Mae pennu uchafswm cyfnod ar gyfer pa mor hir y gallwch ei roi llai o lwfans. Yr unig beth sy’n cael ei ystyried yw p’un a yw’r pensiwn blynyddol yn fwy na. kr. bob yn ail mis ar ôl hynny. Gallwch gael yn agored i dalu eich hawliad am gordalu UM, neu â nam ar eu perfformiad mewn cyfnod uchafswm o ddeuddeg mis. Mae hyn yn wir waeth beth fo’r swm o ddyled, gan fod yr holl ofynion wedi tair blynedd fel uchafswm afviklingsperiode. Enghraifft: Os yw eich afdragsordning yn dechrau ym mis awst, y gallwch chi gael estyniad i orffennaf, yn gyfanswm o ddeuddeg mis. Gallwch hefyd gael gohirio talu o fis awst i fis rhagfyr, mae cyfanswm o bum mis, ac yna talu oddi ar y ddyled. Yna gallwch fynd yn agored i’r taliad mewn saith mis yn ddiweddarach, cyn belled ag y byddwch wrth dalu oddi ar y ddyled yn llawn o fewn y ddyled afviklingsperiode.

Gallwch gael gohirio taliad am hyd at ddwy flynedd ar y tro, cyn belled â bod y perfformiad cyn swydd yn mynd i fwy na. kr. misol cysylltiadau cyhoeddus. benthyciadau. Byddwch yn cael mwy o llywodraeth-gwarantu benthyciadau myfyrwyr, y bydd cyfanswm y cynnyrch ar y benthyciadau fyddai’n gyfystyr â mwy na. kr. misol. Os bydd eich perfformiad yn cael ei eisoes yn i fyny yn fwy na. kr. misol pan fyddwch yn dechrau ad-dalu, gallwch gael amlygiad yn y chwe mis hyd at uchafswm. Rydych yn rhoi eich taliad trwy hunan-gwasanaeth ateb ‘Eich SU-dyled’ drwy glicio ar ‘Cychwyn’ ar y dudalen hon. Gallwch fod yn rhoi llai o lwfans mewn cyfnod, os bydd y perfformiad cyn swydd yn mynd i fwy na. kr. misol. Mae pennu uchafswm cyfnod ar gyfer pa mor hir y gallwch chi dalu swm llai o fudd-dal. Yr unig beth sy’n cael ei ystyried yw p’un a yw’r perfformiad cyffredin yn mynd yn fwy na. kr. yn fisol ar ôl hynny. Byddwch yn cael rhwng saith a phymtheg o flynyddoedd i ad-dalu eich SU-benthyciad. Y cyfnod yn cael ei bennu gan y maint y benthyciad. Payout Denmarc yn cael y dewis, ar eich cais, i ymestyn eich afviklingsperiode, os oes rhesymau arbennig felly warant. Ni allwn sefydlu rheolau cyffredinol ar gyfer pan fydd y cyfnod gras bydd yn cael ei ymestyn fel bod y penderfyniad yn cael eu cymryd allan o goncrid asesu pob achos. Yn ôl yr arfer yn gyffredinol yn drallod o’r fath fel eraill rhwymedigaethau ariannol, incwm isel neu yn rhiant sengl, nid yw ynddo’i hun yn ddigon i gyfiawnhau ymestyn y cyfnod gras yn. Nid yn unig yr amodau o gwmpas yr adeg y cais, sydd yn cael effaith ar y penderfyniad. Mae hyn yn golygu bod os ydych f. ex. wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hwy o amser, ac mae’n rhaid yn awr yn dod mewn i weithio, yna bydd eich cyfnod o ddiweithdra yn cael unrhyw effaith ar y penderfyniad. Nid ydych yn talu eich map i archwilio, byddwch yn cael dau nodyn atgoffa ar gyfer y taliad y Taliad Denmarc. Talu i chi barhau i beidio â, rydym yn gorffen y cytundeb am y ad-dalu eich dyled. Eich dyled yn cael ei anfon at y Gældsstyrelsen, lle y telerau ad-dalu o studiegælden yn wahanol i’r Payout o Denmarc. Gældsstyrelsen yn darparu y perfformiad y mae angen i chi eu talu, ar sail eich amgylchiadau ariannol penodol. Eich afdragsordning ar Gældsstyrelsen yn fwyaf tebygol yn uwch nag yn y trefniant yr ydych wedi eu cael gyda Taliad Denmarc. Y gyfradd llog ar Gældsstyrelsen yw, y. ebrill, a byddwch yn ddarostyngedig i daliadau mewn cysylltiad ag adfer. Gældsstyrelsen yn gallu gosod i ffwrdd ac yn gwneud yr atodiad ar gyfer eich dyled. Bydd yn dweud os ydych yn cael yr arian ar gyfer y lles y cyhoedd, e. e. os bydd angen i chi gael treth yn ôl, byddwch yn cael nhw yn cael eu talu. Yn hytrach, mae’r arian a ddefnyddir i dalu eich dyled. Gældsstyrelsen yn gallu gwneud yr atodiad ar eich asedau o’r fath, fel y tŷ ac yn y car. Mae’n golygu bod cael y dewis i werthu eich eiddo ar ocsiwn, a defnyddio’r arian i dalu eich dyledion. Cais am gordalu UM, yn cael ei ystyried i fod yn ddiofyn pan fydd y telerau ad-dalu yn cael eu bodloni. Yna y ddyled ar ôl y gorchymyn yn cael ei derfynu ar gyfer y diniwed taliad. Mae hyn yn dilyn y SU-hysbysiad §). Gallwch wneud cais i ganslo eich map i archwilio gyda Gældsstyrelsen. Mae’n Gældsstyrelsen, yn cymryd y sefyllfa a gallwch fod yn maddau y ddyled. Os yw eich dyled i credydwyr preifat yn mor fawr fel bod y canslo eich dyled gyhoeddus yn arwain at barhaus o wella eich amodau ariannol, efallai y bydd yn cael maddeuant. Mae gennych fodd bynnag, yr opsiwn i wneud cais ar gyfer ailstrwythuro dyledion. Cynnal y Sefydliadau ac yn cefnogi eu penderfyniad, byddant yn anfon eich cwyn at y Bwrdd apêl y Wladwriaeth Uddannelsesstøtteordninger, sy’n gwneud y rownd derfynol benderfyniad gweinyddol. Byddwch yn cwyno am faint y mae’n rhaid i chi dalu ar amser, pa mor hir yr ydych yn rhaid i chi dalu ffioedd yn neu debyg, rhaid i chi gyflwyno cwyn i’r Payout Denmarc drwy gyfrwng Digidol yn y Post. Cynnal y penderfyniad, anfon Payout yn Denmarc eich cwyn at y Bwrdd apêl y Wladwriaeth Uddannelsesstøtteordninger, sy’n gwneud y rownd derfynol benderfyniad gweinyddol