Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Prynu safle: cofnodi Cywir a methu - Gyda eich dwylo - Sut i wneud eich hun


Pob categori o dir wedi ei gyfyngiadau ei hun

I brynu plot heb ei ddatblygu neu yn wag gyda adeiladu tŷ, mae'n well i baratoi o flaen llaw i osgoi treuliau diangen a phroblemauSut ydych chi'n dysgu o'r camgymeriadau eraill o brynwyr o ystad go iawn. Brynwyr posibl y safle ar y we, gyda neu heb y tŷ yn wynebu llawer o anawsterau - o esgeulustod y perchnogion blaenorol y categori tir ac yn y diffyg o angenrheidiol dogfennau yn y casgliad o gytundeb. Cyfreithiol cadarnhad o'r trafodiad hyd yn hyn yw'r cam hanfodol yn y gwerthiant a phryniant ystad go iawn. Yn gyntaf ac yn bennaf, edrychwch ar y wybodaeth ar y presennol a blaenorol perchnogion y dyraniad o drafodion yn cael ei roi ar waith ar y safle drwy gydol ei gyfnod, yn ogystal ag ar y gweithgareddau economaidd a gynhaliwyd ar ei diriogaeth. Dilysu yn ddarostyngedig i wybodaeth am arolygu a jordsammensætning yn ogystal â gwybodaeth am y cyfyngiadau presennol a haenau yn yr hawl i ddefnyddio y ffordd cystrawennau gofynion a hawliadau gan drydydd partïon, posibl neu barhaus cyfreithiol anghydfod dros berchnogaeth y tir. Mae hefyd yn angenrheidiol i fod yn ymwybodol o'r cyfreithlondeb y gwaith o adeiladu adeiladau presennol ar y safle. Os bydd y gwaith adeiladu yn dim ond ar y gweill, dylid nodi'r categori, rhowch y (tir amaethyddol, aneddiadau tir), a math y defnydd a ganiateir (er mwyn gwneud y dacha ffermio, garddwriaeth, adeiladu tai unigol), fel y paramedrau hyn yn dibynnu ar y posibilrwydd o adeiladu. Mae'r prynwr yn yr opsiwn i yn annibynnol yn eu casglu rhywfaint o wybodaeth angenrheidiol. Er enghraifft, gwybodaeth ar y nifer stentaidd, lleoliad, categori, math a ganiateir defnydd yr ardal, mae'r ffiniau, y perchennog cyfreithiol, werth stentaidd y tir (gan gynnwys gwybodaeth am deithio cyfyngiadau, lyffetheiriau a hawddfreintiau) ar gael i unrhyw ddinesydd Y Ffederasiwn rwsia, i dalu'r costau cyfatebol. Mae'n bosibl gwneud cais i'r tiriogaethol Mawl-adran eiddo gyda ysgrifenedig cais am stentaidd dyfyniad (bydd yn paratoi, o fewn deg diwrnod gwaith) neu y Cofrestru Ffederal Gwasanaeth yn yr Adran, sydd yn gofyn am ddata gan y Wladwriaeth Unedig Gofrestr (a gyhoeddwyd o fewn pum diwrnod gwaith). Ar ben hynny, mae'n werth ymgynghori yn arkitekturafdelingen ar gyfer gweinyddu trefol dosbarth ac yn yr anheddiad lle mae'r safle wedi'i leoli. Felly, byddwch yn gallu i dderbyn gwybodaeth am y bwriad i ddefnyddio priffyrdd, diwydiannol parth, neu wrthrychau eraill, yn ogystal â gwybodaeth am unrhyw gyfyngiadau ar y defnydd o'r wefan neilltuo ar gyfer anghenion y wladwriaeth a threfol.

Cyn i chi ddechrau chwilio am neilltuad, rhaid i chi benderfynu ar gyfer yr hyn y pwrpas mae'n cael ei brynu yn: byddwch Yn adeiladu tŷ wlad neu dacha, meithrin planhigion a magu anifeiliaid.

Trosglwyddo o lain neu bresenoldeb o drafferth)

Yn dibynnu ar y defnydd pellach, y man perthnasol yn cael ei ddewis. Lawrlwytho dosbarthiad o dir: tir amaethyddol tir o aneddiadau tir pwrpas arbennig diwydiannol tir yn arbennig yn ardaloedd naturiol gwarchodedig, skovfonden, cronfa ddŵr, reserveområder. I adeiladu tŷ yn addas ar gyfer bosætningslandet - y gellir ei ddefnyddio ar gyfer adeiladu tai unigol. Tir amaethyddol mewn achosion unigol, y posibilrwydd ar gyfer adeiladu tai unigol gyda'r cofrestriad dilynol. Penderfyniadau o'r fath yn cael eu, fodd bynnag, yn fwy eithriad na'r rheol. Yn aml mae'r gwaith adeiladu yn bosibl dim ond ar ôl trosglwyddo i'r categori o jordbestemmelser. Felly, yn y mannau sy'n cael eu golygu i lastbilbrug, mae'n amhosibl i adeiladu kapitalkonstruktioner. Os ydych am adeiladu tŷ gwledig ar gyfer preswyl parhaol, ydych chi mewn unrhyw ffordd addas o dir ar gyfer garddio. Ond ar y safle yn y landbyggeri gallwch gofrestru ar ôl hynny cofnod parhaol (gyda holl ofynion o rwsia y gyfraith). Trosglwyddo tir o'r un categori i un arall yn bosibl, ond mae angen ymdrech fawr, yr amser a'r costau ariannol. Y wobr all fod yn perthyn i berchennog yr eiddo neu eu defnyddio yn gyson. Yn yr achos olaf, bydd y dogfennau cyfreithiol yn cael eu tynnu oddi ar yr aelwyd yn llyfrau (ei storio yn y weinyddiaeth leol, sy'n, os yw'n angenrheidiol, ac yn darparu y dyfyniad). Mae plot o'r fath efallai na fydd yn gwerthu, yn rhoi, yn cael ei nodi. Ar sail y darpariaethau yn y ddeddfwriaeth berthnasol yn gallu ail-gofrestru hawl i barhaol (barhaol) ddefnyddio tir hwnnw wedi cael ei ddyrannu i ddinasyddion ar gyfer ategol a dacha ffermio, garddio, garddwriaeth, unigol, garej neu dai, ar y eiddo ar gyfer rhad ac am ddim. Yr hawl i fod yn berchen ar safle o'r fath yn gallu cael ei gofnodi heb fesur. Yn yr achos hwn, kadastrale byddwch yn ofalus o'r dyraniad, lle mae'r ffiniau yn y diriogaeth yn cael ei heb ei nodi, ac mae'r ardal yn unig a nodir tua. Mae'n rhaid cofio, fodd bynnag, bod ar ôl y wlad gofrestru o hawliau eiddo yn cael syrfewyr tir yn orfodol. Dyfyniad o y mesterbogen yn sail ddigonol ar gyfer cofrestru perchnogaeth tir, ond dim ond os yw'r olaf yn cael ei fwriadu ar gyfer ymddygiad personol deltidsgård. Unwaith y bydd safle wedi ei ddyrannu ar gyfer dibenion eraill, mae'n angenrheidiol i lunio dogfen sefydlu neu ardystio yr hawl i feddu ar y ffordd gystrawennau. Ar ôl y cofrestru wladwriaeth yr hawl o berchnogaeth yn cael y perchennog gyfle i gael gwared ar yr eiddo o fewn y terfynau a osodwyd i lawr yn Y Ffederasiwn rwsia, y presennol landlovgivning. Yn ôl i froceriaid, dylai un fod yn ymwybodol bod y realtor yn ar frys i ddod i'r casgliad cytundeb (gall fod yn ceisio cuddio gwybodaeth bwysig, f. nid yw darparu pecyn cyflawn o ddogfennau (gwlad y gellir ei gyflawni o ganlyniad i selvbeslaglæggelse, yna hir ffurflen bydd angen) dogfennau o'r hen safonol (yn ôl pob tebyg y wobr dro ar ôl tro ei werthu). Gwnewch yn siŵr bod y gwerthwr data a gwybodaeth am y perchennog y safle yn yr un fath ag a bennir yn y titelhandlingerne i'r eiddo ac yn y tŷ. Os yw'r eiddo yn cael ei werthu gan y perchennog, rhaid i'r gwerthwr gael notarized pŵer atwrnai oddi wrth berchennog â dod i ben cyfnod dilysrwydd ac mae'r data cywir oddi wrth y prif. Os gwelwch yn dda nodi nad oes dim anghysondeb yn y data ar ōl troed (maint, lleoliad, ac ati).

I gael gwared ar y risg o brynu anghywir ardal chi wedi ymweld, rhaid i chi ddarllen y pasbort stentaidd (gwreiddiol, nid copi - mae hyn yn bwysig) ac yn y teitl y ddogfen ar y sail y bydd yr hawl i perchnogaeth tir.

Yn kadastralplanen daleithiau kadastralnummeret, lleoliad y safle, y categori o dir, math o defnydd a ganiateir, ardal, kadastralværdien. Er mwyn cwblhau'r trafodiad, mae yna ddigon o ffurflenni ar gyfer B. -VZ, ond mae'n well i edrych ar yr holl ffurflenni (V. sy'n cynnwys gwybodaeth am y cymdogion, y dyraniad dyraniad, cyfyngiadau ar adeiladu, ac ati. Yn y cytundeb gwerthu, rhaid o reidrwydd yn yn dangos y maint a'r lleoliad, ei ddiben, y gost o tir yn ogystal ag unrhyw haenau. Pan fydd y dogfennau ar gyfer y plot ac yn y tŷ yn cael ei wirio, a ydych yn argyhoeddedig bod y gwerthwr, yn ddibynadwy, yn y cam olaf y ejendomscheck. Mae'n fwyaf perthnasol iddynt hwy.

prynu llain ar gyfer gwaith adeiladu yn y dyfodol neu yn barod ar unwaith i asesu y posibilrwydd i ailadeiladu presennol tŷ (neu greu un newydd).

Felly, y prynwr ddylai esbonio a fydd hi'n bosibl i gysylltu â'r ffynonellau ynni (nwy neu drydan), yn ogystal â sut y cyflenwad dŵr a glanweithdra yn cael ei drefnu, neu beth yw'r rhagolygon ar gyfer eu hadeiladu.

Cadwch mewn cof bod y perchnogaeth y perchnogion y tirfeddianwyr yn y gwaith o adeiladu cyfathrebu mae angen i nugtere asesu y costau economaidd, oherwydd y gallant fod yn fwy na'r pris y wobr.

Mae'n rhaid i'r gwerthwr ofyn am y dogfennau sy'n ymwneud â thrydan, nwy. Yn yr achos cyntaf, mae'r canlynol yn ofynnol: ar hyn o bryd manylebau ar gyfer y cysylltiad o drydan contract ar gyfer technolegol cysylltiad rhwydwaith trydanol (gyda taliad cadarnhad) os bydd y rhwydwaith yn adeiladu - elforsyningsprojektet gyda'r holl gymeradwyaethau, gwybodaeth am byggedatoerne os hadeiladu, contract ar gyfer y cyflenwad o ynni.

Yn yr ail achos: amodau technegol ar gyfer gasforbindelse cadarnhad lleol gasforsyningsorganisation ar y posibilrwydd i fwyta nifer penodol (hydrolig cyfrifiad) prosiect a'r amodau ar gyfer y gwaith o adeiladu piblinell nwy, os bydd y bibell yn cael ei hadeiladu - comisiynu morgrug. Ac yn olaf, yn y trydydd achos: y data am y posibilrwydd o drilio hun yn dda neu yn dda cyfarpar yn y presenoldeb cyflenwad dŵr canolog a glanweithdra - cytundeb gyda dŵr yn absenoldeb carthffosiaeth - gwybodaeth am y posibilrwydd i osod lleol, system glanhau neu leol system garthffosiaeth (tanc septig). Os ydych yn prynu rheswm i adeiladu plasty neu gyda ei gwblhau gartref i breswylio'n barhaol, mae'n rhaid i chi astudio y cwmni rheoli lleol y gwaith.

Y gweithwyr cymhwysedd yn dibynnu ar y lefel o gysur yn eich bywyd yn y dyfodol.

Yn olaf, yn asesu y posibilrwydd i ehangu eu daliadau - yn ôl pob tebyg ar ôl tra byddwch yn rhaid i gael tŷ a (neu) ardal fwy. Os oes y fath vantage point, mae'n syniad da i ddewis hynod o le lle mae posibilrwydd technegol i gynyddu boligarealet.

Pan fyddwch yn gwneud trafodiad gyda ystad go iawn, dylech anwybyddu'r cyfreithiwr eich helpu.

Os nad ydych am i ddefnyddio gwasanaethau yn gyfreithiwr ar gyfer asiant ystad go iawn, lle i brynu y tir, gallwch wahodd arbenigwr annibynnol y swyddfa (ei wasanaethau costio yn y - mil. Rhwbio.) O dan yr holl amgylchiadau, rhaid i chi gadw mewn cof bod yn rhaid i'r gwerthwr ddarparu: a yn Nodweddiadol, maent yn canolbwyntio eu sylw ar y materion pwysig iawn mewn cysylltiad ag y tŷ a chyfleustodau, tirlunio ardal, mae'r presenoldeb ger y goedwig neu ddŵr, ar drafnidiaeth gyhoeddus, pellter o ganol y dref.

Ond mae'n wir yn anghofio am y pwysig eraill materion sy'n gysylltiedig â nodweddion naturiol y safle, sydd wedi penderfynu i brynu.

Yn gyntaf oll rhaid i chi benderfynu beth sydd orau gennych - gardd neu bwthyn ar dir gwastad mewn cae neu ar lain gyda amlwg rhyddhad, lle gallwch chi guro pob un o'r llethrau, ardal goedwig, tir yn y dolydd neu drwy ochr y pwll. Ar yr un pryd, rhaid inni beidio ag anghofio fod yr ardaloedd o goedwig, fel arfer, y mwyaf drud cost, a materion eraill sy'n gysylltiedig â'u datblygiad, llawer. Mae hwn yn un o'r llefydd gorau i aros, ond nid yn y lle gorau i roi dwys ardd. Dylech ddewis y tir isel a thir corsiog.

Y pris ar eu cyfer yn is fel arfer.

Ond mae hyn yn arbed y byddai i'r ochr. Mae'r aer oer yn mynd yn gyson i lawr yn y dyffryn, ac ymaros yno. Ac fel canlyniad i ddinistrio i gyd yn yr ardd ac ar y Gorodnov yn sefyll gyda mwy o rym nag ar y llethrau neu arwyneb gwastad. Coed ffrwythau a llwyni yn yr iseldir yn aml yn marw, oherwydd bod y lefel y dŵr daear yn yr ardaloedd hyn yn uchel. Ar gyfer planhigion gardd, mae'n angenrheidiol bod y lefel o fewn, - metr o ddyfnder i lawr yn wyneb y ddaear. Felly, yn ei gwneud yn ofynnol i'r ardaloedd tir isel sylweddol dræningsomkostninger.

Y mwyaf ffafriol ar gyfer yr ardaloedd maestrefol yn y de, dwyrain, de gorllewin, a llethrau deheuol.

Gwyntoedd oer yn bodoli yn y gogledd, a ffrwythau rhewi yn aml ychydig yn yno.

Mwy o eira yn cronni ar y gogledd-ddwyrain a llethrau, felly maent yn dda i dyfu aeron.

Un ffactor pwysig yn y dewis o safle efallai y bydd y math o bridd. Os mae'n bosibl, mae'n well i ddewis safle gyda golau neu lôm canolig. Rhan fwyaf o blanhigion yn well pridd â deunydd organig i mewn iddo a digon o ddŵr ac cydbwysedd boddhaol. O ran y rhyddhad y safle, mae eisoes yn fater o eich blas. Bach elevationsændringer wneud y sgwâr yn fwy diddorol. Ar yr un pryd, yr ardal yn wyneb yn fwy cyfleus i greu gardd lysiau ac yn ei mecanyddol dechneg.