Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


SelskabsAdvokaterne


Yn gyffredinol, nid oes rheolau ar sut y cyflogwr neu'r gweithiwr yn neu efallai yn gorffen y berthynas gyflogaeth Ar ben hynny, mae'n rhaid i'r cyflogwr hefyd yn cymryd sefyllfa i yn y cymalau, fel cwsmeriaid a di-gystadlu rhwymedigaethau Os bydd y cyflogwr yn gwneud defnydd o'r rhain, mae'n rhaid i'r cyflogwr yn talu sylw gorau glas gan y diswyddo y gweithiwr

Mae gofynion llym ar gyfer y prawf gan y parti sy'n hawlio bod y terfynu wedi digwydd, pan nad oes unrhyw dystiolaeth ysgrifenedig.

Ers hynny, felly, mae'n gallu bod yn anodd iawn i arwain y dystiolaeth llafar derfynu, argymhellir eich bod yn terfynu bob amser yn digwydd yn ysgrifenedig. Mae hyn yn berthnasol ar gyfer y gweithiwr ac yn benodol y cyflogwr, fel y cyflogwr yn y parti cryf yn y berthynas gyflogaeth.