SkilsmissepilotMae’n bwnc y maent yn cael eu heffeithio gan ei hanfod yn anodd siarad am hyn — ar gyfer pwy y maent yn siarad. Darllenwch y gweddill tua cyfartal gofal eu ysgariad drwy gyfrwng skilsmisseadvokat yn ei wneud eich hun.

Byddwch yn cael ei wneud ar eich eiddo, dod o hyd allan sut yr ydych yn sefyll gyda’r prenuptial cytundeb a wnaed gennych a bod ganddynt y cyfle o bosibl i wneud ewyllys newydd. Y sefyllfa economaidd gyffredinol, y cyfreithiwr mai dim ond i raddau llai. Darllenwch y gweddill I fod yn wedi ysgaru yn barod yn araf berthynas, oni bai bod y ddau barti yn cytuno, ar gyfer y rhan fwyaf. Is-adran o eiddo y gellir ei wneud mewn amser cymharol fyr, os bydd y partïon yn cytuno, er y gall fod yn tynnu i mewn nifer o flynyddoedd a bod yn ddrud berthynas, os bydd y ddwy ochr yn gallu cytuno ar o leiaf. Darllenwch y gweddill o prenuptial cytundeb yn ddogfen gyfreithiol sy’n ei gwneud hi’n bosibl i greu eiddo ar wahân mewn priodas. Gyda’r eiddo ar wahân yn rhannu nid o reidrwydd yn yr un gwrthrychau yn yr un modd, fel arall fel y man cychwyn, os byddwch yn naill ai yn ysgaru neu yn marw. Darllenwch y gweddill o Beth yn tynnu y tro allan o ysgariad ac yn ei gwneud yn un o lawer iawn profiad anffodus yn yr is-adran eiddo. Ein ewyllys i chi a minnau a’r holl gwerthoedd angen i gael eu rhannu. Mae’r is-adran o eiddo mewn ysgariad gall fod yn anodd iawn ac yn tynnu allan o hir, os nid y ddau priod o ddechrau’r y set i ymdopi â llymder cyn gynted ag y bo modd ac yn kompromisvillige. Darllenwch y gweddill o Ysgariad yn cael ei nid yw hawl ar wahân i’r pum achosion penodol. Yn yr holl achosion eraill, mae angen gwahanu cychwynnol o hanner y flwyddyn os yw’r partïon yn cytuno ar ysgariad ac un flwyddyn os nad yw.

Darllen y gweddill