Terfynu a diswyddo — FOAMae yn terfynu yn arwydd eich bod chi neu eich cyflogwr ar ôl hysbysiad dymuniadau i derfynu cyflogaeth. Ni waeth a oedd y terfynu yn dod oddi wrthych chi neu eich cyflogwr, rhaid hysbysu yn ysgrifenedig. Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol bod rhai (yn enwedig) trefol cyflogwyr yn ymarfer llogi gweithwyr fel hyn a elwir yn»tilkaldevikarer»ar timelønsvilkår. Os ydych yn wirioneddol yn gweithio yn barhaus, ond yn cael eu cyflogi fel»tilkaldevikar»dylech ofyn am help gan eich adran i gael cywiro eich llythyr, fel bl. a. opsigelsesreglerne ar gyfer gweithwyr coler las yn wahanol na hyn a ddisgrifir yma. Y rheol gyffredinol yw y gallwch derfynu eich swydd i ben erbyn mis nesaf ddiwedd y flwyddyn. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi weithio yn y gweddill o’r mis, y terfyniad yn cael ei ddarparu, yn ogystal â mis yn ôl. A ydych yn dal i fod yn y cyfnod prawf, gallwch ddweud i fyny gyda diwrnod o rybudd. Mae yna hefyd (mewn achosion eithriadol) fod yn cytuno rhybudd hirach, mae’n bosibl y byddwch yn gweld yn eich cytundeb cyflogaeth. Y rheolau a’r gweithdrefnau ar gyfer diswyddo yn cael eu gosod allan yn y cytundeb, yn funktionærloven ac o’r cod gweinyddol. Mae’r olaf, fodd bynnag, yn berthnasol yn unig i weithwyr cyhoeddus a gweithwyr o sefydliadau annibynnol, mae wedi driftsoverenskomst â’r cyhoedd. Fel llywodraeth gyflogai, mae gennych hawl i gael ei glywed cyn diswyddo yn cymryd lle. Mae hyn yn golygu bod rhaid i’r cyflogwr ddweud wrth y byd y maent yn bwriadu eu diswyddo chi, a pham. Ar y sail hon, mae gennych yr hawl i wneud datganiad, cyn y rownd derfynol diswyddo yn digwydd. Mae’n gweld o bryd i’w gilydd, bod y cyflogwr yn addasu y farn ar ôl darllen gwrandawiad. Y mwyaf cyffredin sy’n gymwys cyfnodau rhybudd yn cael eu gosod allan yn funktionærloven, sy’n cael ei cyfeirir atynt yn yr holl FOAs sector cyhoeddus cytundebau ar y cyd, ac o bell ffordd y rhan fwyaf preifat. Diswyddo yn gallu ond yn cael ei wneud ar ddiwedd y mis, felly mae’n rhaid iddo ei roi heb fod yn hwyrach na’r diwrnod olaf y mis cyn y cyfnod rhybudd yn dechrau. Mae yna reolau arbennig ar gyfer myfyrwyr, gan ddibynnu ar y rheolau yn (mae addysg alwedigaethol yn gweithredu a cytundebau ar y cyd) a yw’r disgybl yn cael eu cwmpasu gan y. Y rheol gyffredinol yw bod myfyriwr yn y tri mis cyntaf gellir ei derfynu heb rybudd, a hyd yn oed heb resymau. Ar ôl diwedd y cyfnod prawf, y gallai myfyriwr yn gyffredinol yn cael ei derfynu, ond dim ond ddiarddel (taflu allan), os bydd hi’n oedd yn creu yn rhy crazy. Fel man cychwyn i chi yn y cyfnod rhybudd i barhau eich gwaith fel arfer. Fodd bynnag, gall y cyflogwr ddewis i layoff chi neu eich rhyddhau o’r gwasanaeth. Mae’n digwydd, rhaid i chi beidio â dod i’r gwaith, ond yn dal i gael ei dalu fel y cytunwyd. Rydych yn cael eu rhyddhau, gallwch gymryd ar eraill a delir gwaith. Mae’n rhaid i chi, fodd bynnag, fod yn ymwybodol bod yna reolau arbennig ynghylch cyflogwr mynediad at leihau cyflogau mewn fritstillingsperioden, os ydych yn cael swydd arall. A ydych yn»yn unig»heithrio o’r gwasanaeth, gallwch hefyd fynd i weithio yn rhywle arall, ond yna rhaid i chi fod yn barod i adael eich gweithle newydd a dychwelyd i’r gwaith, byddwch yn dal i dalu am, os ydych yn gofyn am y peth. Cyflogeion sy’n cael eu diswyddo ar ôl cael eu cyflogi am ddeuddeg neu bymtheg mlynedd gyda’r un cyflogwr, mae gennych hawl i gael taliad diswyddo, yn hafal i, resp.

Gweithwyr nad ydynt yn cael eu cyflogi o dan y rheolau yn funktionærloven, nid oes gennych yr hawl hon. Diswyddo mae’n rhaid eu cyfiawnhau yn rhesymol yn y gweithle neu weithwyr.

Nid oes rhaid i’r cyflogwr dalu iawndal

Mae gweithiwr yn gallu nid yn cael eu diswyddo ar y sail beichiogrwydd neu absenoldeb mamolaeth (neu fabwysiadu). Gan diswyddo mewn achos o dorri rheolau hyn yn cael eu rhoi fel arfer cryn dipyn o ad-daliad. Amddiffyn rhag terfynu yn ystod beichiogrwydd neu adael y gyfraith, ac felly yn berthnasol i bob, hefyd yn weithwyr dros dro a gweithwyr tymor penodol swyddi. Mae’r ddeddfwriaeth hefyd yn gwahardd gwahaniaethu, f. ex. ddiswyddo, ar sail rhyw, oed, hil, tarddiad ethnig, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd a nifer o gyflyrau eraill. Amheuaeth, bod y diswyddo digwydd oherwydd un o’r rhain ffeithiau dylai’r mater o hynny yn cael ei godi. Hefyd mewn achosion o’r fath yn cael ei ddyfarnu iawndal sylweddol. Dylech hefyd ofyn am ragor o gyngor a chyfarwyddyd gan eich cynrychiolydd undeb neu eich adran. Dod o hyd i’ch adran, Dewiswch y mater Rhybudd Diswyddo-blwch alcohol polisi Cyflogaeth di-waith amgylchedd Gwaith, Walkout, sy’n gysylltiedig â gwaith Anafiadau yn gweithio amser rheolau Plentyn cyntaf ail-diwrnod absenoldeb Mamolaeth, Diswyddo Lwfans cyn-Ymddeol yn ystod y Gwyliau ac flex swyddi FO-diwrnod toriadau swyddi yn chwilio am Swydd Swydd derfynu swydd Cyflog gofal diwrnod Cytundeb Pensiwn o gelyniaethus amgylchedd gwaith Seniorordninger uwch polisi amser arbed golau Dydd, amser y gaeaf, Clefyd Penodol gwyliau Tillidsvalgt Talu gweithiwr dros dro yn Cael sgwrs Addysg Varmefri Hindreulio Vilkårsændringer Oedolion lwfans hyfforddi o ryddid Mynegiant