Un a laddwyd yn damwain ffordd — Ychwanegol CylchgrawnDyn wedi marw ar ôl damwain traffig ar y Kumlehøjvej gan Hasle ar Bornholm

Dau gar oedd yn cymryd rhan yn y trafikulykken bod wedi costio y gyrrwr o un car bywyd

Mae’r gyrrwr y car arall yn dod i Bornholm yn yr Ysbyty, lle cafodd ei drin ar gyfer mân anafiadau. O gwmpas y cloc, dau ar hugain yn rhoi gwybod i’r Bornholm Heddlu ar Twitter, bod y person yn cael ei ryddhau ar ôl triniaeth yn yr ysbyty.

Nid oedd unrhyw deithwyr eraill yn y dau gar na dau o bobl

Digwyddodd y ddamwain ar y bod y lladd dyn yn colli rheolaeth ar ei gar ac yn rhedeg ar draws y ffordd ac yn taro car sy’n dod tuag atoch