Y cyfreithiwr prif dasg yw cynghori. Y cyngor gall fod yn achos o farwolaeth, gwahanu, neu brynu cartref, ymgyfreitha sifil, materion troseddol, cwnsela busnes m. vMae’r gymdeithas yn cynnwys mwy na.

Cyngor y bar yn y bwrdd cyfarwyddwyr y Gymdeithas bar. Mae’r gymdeithas yn gweithio i sicrhau bod yr hyder i gyfreithwyr ac i sicrhau bod pob daniaid iach rheol y gyfraith. Daneg Cyfreithwyr yn y gymdeithas, lle daneg gyfraith gwmnïau yn gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu a chryfhau y proffesiwn cyfreithiol. Y cyfreithiwr prif dasg yw cynghori. Y cyngor gall fod yn achos o farwolaeth, gwahanu, neu brynu cartref, ymgyfreitha sifil, materion troseddol, cwnsela busnes m. v. Un o’r tasgau mwyaf pwysig sydd gennych chi fel cyfreithiwr yn cynghori pobl. Gall fod gyda llawer o wahanol achosion, ond yn aml mewn cysylltiad â marwolaeth, gwahanu, a phrynu tai. Mae’r rhan fwyaf o gyfreithwyr refeniw yn dod o ymgynghori. Mae’r ail ardal yn cael sifil ymgyfreitha.

un o’r partïon

Mae’n naill ai yn y sawl a gyhuddir, neu sy’n dilyn camau cyfreithiol. Mewn materion troseddol cyfreithiwr gael ei benodi fel cwnsler yr amddiffyniad ar gyfer y sawl a gyhuddir. Swydd yn ystod y treial, yn ei gwneud yn ofynnol paratoi trylwyr. Yma cyfreithiwr y cyfreithwyr yn cyflwyno achos ar lafar. Mae’n rhaid i’r cyfreithiwr wneud yn glir a threfnus. Mae’n anodd iawn i holi a holi’r tystion a phartïon. yn dasg bwysig ar gyfer y rhan fwyaf o gyfreithwyr, y ddau yn gweithio ac yn indtægtsmæssigt. Am gyfreithiwr sy’n gweithredu cyngor ar faterion cyfreithiol personol a busnes ei natur. materion, prynu ystad go iawn, tenantiaeth a chyflogaeth. Y cyfreithiwr yn gwneud y rhan fwyaf o ffurfioldebau ar gyfer priod pwy sydd eisiau i fod yn ysgaru neu wahanu. Ni all y partïon negodi cytundeb, yn arwain y cyfreithiwr, yr achos bellach at y llys. Y cyfreithiwr yn aml yn arwain at trafodaethau gyda gwrthbarti neu gwrthbarti cynrychiolydd ac o bosibl gyda’r awdurdodau ac eraill yn barti yn yr achos. y tasgau, yn arbennig, adeiladu, treth a adennill dyledion cyffredinol. Mae’r cyfreithiwr hefyd yn helpu i fesur, a datrys y methdaliad ac ystadau o bobl sydd wedi marw. Mae llawer o gyfreithwyr yn aml yn cael eu dewis fel aelodau o fwrdd y cymdeithasau, cwmnïau a sefydliadau, ble y gallwch gael y budd-dal y cyfreithiwr o fewnwelediad mewn materion cyfreithiol a materion busnes.

yn cynnwys mwy na

cyfreithwyr yn Denmarc. Cyngor y bar yn y bwrdd cyfarwyddwyr y Gymdeithas bar. Mae’r gymdeithas yn gweithio i sicrhau bod yr hyder i gyfreithwyr ac i sicrhau bod pob daniaid iach rheol y gyfraith