Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Y ffurflen dreth incwm


Daneg ffurflenni treth fel arfer yn cael eu awtomataidd yn llawn, ond nid pob unYdych chi angen help i gael ei baratoi eich ffurflen dreth, felly darllenwch yma ac cysylltwch â ni am ad-daliad i chi. Rydym yn cynnig i chi baratoi eich ffurflen dreth yn gywir ac ar amser, felly nid yw'n talu gormod o dreth Os ydych yn cael problemau gyda'r DRETH, byddwn yn ymchwilio i'r mater, ac o bosib. cynnig i ddatrys y ar sail yr awr neu ar sail llwyddiant-sail - cysylltwch â ni y dyddiad Cau ar gyfer dewis-yn y estynedig ffurflen dreth Yn y canlynol TRETH gwefan y dyddiad cau ar.

Gorffennaf, a gallwch ychwanegu eich hun drwy gyfrwng y gwasanaeth digidol o. mawrth Tilmedling i ymestyn y ffurflen dreth incwm i gael rhagor o ganlyniadau y dylai un orient, mae'n rhaid i chi gofio erbyn diwedd yr eiddo yn bersonol busnes Cychwynnol (yn unig ar gyfer eiddo yn bersonol cwmni) i Fewngofnodi ar y gwasanaeth digidol a ffigurau cywir ar y cwmni o ganlyniad.

Hyd at ganol mis medi, gallwch gofrestru eich busnes yn cau gan osod y. mawrth yw eich blwyddyn-adroddiad diwedd nid yw eto yn barod, byddwch yn cael yn hytrach na gwasanaeth neges neu servicebrev. Unwaith y byddwch wedi gwneud eich ffurflen dreth, byddwch yn cael eich datganiad blynyddol. O'r dyddiad hwn, gallwch hefyd roi gwybod mae ffigurau newydd neu newidiadau ffurflen dreth ar gyfer eiddo rhent Os ydych yn rhentu eiddo (tai) nad ydych yn hyd yn oed yn byw yn neu wedi cael yr hawl i ddefnyddio, yn ystyried TRETH fel hunan-gyflogaeth. Gwarged a diffyg rhentu, prydlesu neu eiddo yn cyfrif fel eich incwm ac incwm Tramor Pan ydych yn byw yn Denmarc ac wedi tramor incwm ar ffurf cyflogau, pensiwn, gosod eiddo tramor, cyfranddaliadau, ac ati, y mae angen i chi wneud estynedig ffurflen dreth. Gallwch deipio i mewn ar eich incwm tramor eich ffurflen dreth flynyddol yn y tu Hwnt. Wynebu y dyddiad Cau ar gyfer ymestyn y ffurflen dreth oedd y. Gorffennaf Rhaid i chi ddefnyddio'r ehangu ffurflen dreth incwm, os ydych yn: gweithredu hunan-gyflogaeth, incwm tramor, neu fod yr eiddo wedi ei rentu allan ar annedd nad ydych yn hyd yn oed yn byw yn artist ac Mae'n nid yn unig i chi a all gael gwared ar y ffurflen dreth neu y tu Hwnt Eich archwilydd neu berson arall hefyd yn gallu ei wneud i chi. Efallai y byddwch yn awdurdodi ymgynghorydd (cyfrifydd, banc ac yn y blaen) neu i unrhyw berson arall teipio treth incwm yn dychwelyd, cyfrifiadau treth yn awr yn gymhleth, felly i wneud, bod bron unrhyw un yn gallu gwneud hyn oni bai bod gennych skatteberegningsprogram.

Y cyfrifiad o'r dreth, Felly, mae'n anodd fel dinesydd cyffredin i edrych ar y skatteberegningen yn cael ei wneud yn gywir.

Cymorth i'r ffurflen dreth a ddarperir ar y ffurflen hon, ond rydych chi bob amser croeso i chi gysylltu â ni yn uniongyrchol.