YmarferolPan fyddwch yn ymuno â staff yr ysgol am y cwrs ar gael ar y AMU-Fyn gwefan, byddwch yn cael eich ailgyfeirio yn awtomatig at y porth hyfforddiant. Mae’n ministreriets cyffredin fynedfa ar gyfer yr holl addysg a hyfforddiant galwedigaethol ac yr unig ffordd y gallwch gwblhau’r gofrestru ar gyfer cwrs. Gall hyfforddiant fod yn y dibrofiad yn cael ei ychydig yn astrus i ddod o hyd i’ch ffordd o gwmpas. Felly, rydym yn AMU-Fyn, i gefnogi swyddogaeth y gallwch fanteisio eich hun. Os gwelwch yn dda ffoniwch ein cwrs gweinyddu wedyn ar-lein ‘eich’ sgrin i arwain chi drwy’r. Gallwch hefyd ddechrau drwy ymweld â’n cefnogaeth hyfforddiant i ofyn am help. Mae’r dudalen gymorth yn mynd â chi yma: Cliciwch ar y logo i ddarllen mwy am gofrestru electronig ar gyfer cwmnïau, y archebu o llofnod digidol, cais am VEU-lwfans yn ogystal ag technegol rhagdybiaethau m. m. Ar AMU-Fyn, weithwyr y cwmni i fod yn gymwys gydag addysg a chyrsiau, a oedd i raddau helaeth wedi’u haddasu i anghenion y cwmni. Mae ein palet o addysg yn cynnwys meysydd pwnc penodol fel mwy o gymwysterau cyffredinol, ac nid oes dim i’w llwytho i lawr ar gyfer gweithwyr ar bob lefel yn y cwmni hefyd yn rheoli. Mae ein staff profiadol bob amser yn barod i roi cyngor ar y cynllunio gorau posibl o fenter addysg a hyfforddiant. Ac mae eu gwybodaeth fanwl o ddau y cyflenwad a’r gweinyddol ac economaidd agweddau ar addysg i oedolion, ydych yn siwr i gael yr ateb cywir. Un o nodweddion pwysig o’r newydd AMU-Fyn cryf hyblygrwydd. Mae hyn yn golygu bod y gwahanol raglenni y gellir ei weithredu gyda’r mwyaf posibl o sylw i corfforaethol patrymau gwaith, e. e. drwy ledaenu’r broses dros sawl diwrnod, gan roi rhan o’r addysgu yn y penwythnos, ac mewn rhai achosion i roi rhannau o hyfforddiant y cwmni safleoedd eu hunain. Mae’r cyrsiau yn agored i bawb, gan gynnwys.

Roddwyd VEU-lwfans hyd at uchafswm y lwfans dyddiol ar gyfer amus gorchymyn gynulleidfa. Byddwch yn cael addysg uwch, ydych chi ond yn medru cael y VEU lwfans, os nad ydych wedi defnyddio eich hyfforddiant yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Wedi eich gweithwyr darllen — staveproblemer oes unrhyw rwystr er mwyn symud ymlaen. Gallwn helpu gyda’r ddau offer a gymorth personol. Berson ymgynghorydd hyfforddi ar y o ddeg saith deg os ydych am wybod mwy am cyfleoedd hyfforddiant ar gyfer eich cyflogeion. Mewn cyfnod fel hyn, lle y gall fod yn angenrheidiol gostwng nifer y staff, y AMU-Fyn hefyd yn gallu helpu. Rydym yn helpu gyda chyngor ac arweiniad cyn i chi fel entrepreneur yn gwneud eich dewis, ac yn dilyn hynny byddwn yn gallu eich helpu gyda’r asesiad, chwilio am swyddi, gymorth, ailhyfforddi m. m. ar gyfer y gweithwyr hynny sydd yn rhaid i gadael y cwmni yn ogystal ag proffesiynol a phersonél sy’n gysylltiedig â chyrsiau hyfforddiant, mae’r gweithwyr yn fod yn ôl. A ydych yn wynebu cael i osod i ffwrdd i nifer fwy o gyflogeion, rydym yn cael eu — mewn cydweithrediad â’r Canolfannau gwaith a sefydliadau addysgol eraill — yn trefnu ffeiriau swyddi. Mae hyn yn rhoi eich cyflogeion mynediad i wybodaeth am gyrsiau, sgiliau, hyfforddiant ac asesu cymhwysedd, cyfleoedd swyddi m. m. a gobeithio y bydd yn haws llwybr i swydd newydd. Berson ymgynghorydd hyfforddi ar y o ddeg, os ydych am wybod mwy am y diswyddo, fritstilling neu ddosbarthu