Yn nenmarc, yr wyf yn fam o multihandicappet plentynFinn Nørbygaard oedd yn gyfan gwbl i lawr i droi. Heddiw, ei fod yn ddiolchgar am yr argyfwng. ‘Byddwch yn newid, pan fyddwch yn cael mor fawr røvfulde, fel yr wyf yn got’. Yr wyf yn fam o multihandicappet plentyn, sydd wedi bod yn gwybod i yn marw oddi wrthym ni i fyny i ddeg o weithiau ac angen parhaus gofal meddygol, corfforol, meddyliol a helpu ymestyn bywyd meddyginiaethau. Rydym yn mynd o fod yn annibynnol ar y system cymdeithasol ac ar y farchnad lafur — i fod yn ddibynnol ar y system gymdeithasol ac yr wyf yn ei roi flex-swydd pga. straen ac iselder sy’n ganlyniadau hynny, yn cael multihandicappet plentyn. Ac yr wyf yn dim ond gwaith -timer ar yr wythnos y pga. ei anableddau a fy mhen fy hun yn y dyfodol phroblemau iechyd meddwl. Ond yn awr mae’n rhaid i ni eu cymryd gofal. Mewn perthynas í hyn yn cael ei wneud o’r mesurau llymder, arbedion a nedprioiteringer yn yr ardal — fel arall, y gost yn y pen draw — fel y gwelir o’r lle rwy’n byw. Dw i’n hapus i fyw yn Denmarc, dim ond yn meddwl, os ydym wedi byw mewn wlad y gorllewin fel yr UNOL daleithiau — felly rydym wedi bod yn dda ac yn wirioneddol ar y ass. A dydw i ddim eisiau i unrhyw un i gael yn y sefyllfa rydym ynddi.

o ôl-fflachiau am yr holl achosion lle mae ein merch wedi bod yn marw, damweiniau, mae hi wedi ac am y cynllunio ei angladd (oherwydd rydym wedi bod yn drwy sawl gwaith yn ei årige bywyd) nid yw moethus i fod yn ddibynnol ar y system gymdeithasol, mae’n waith caled i fod yn ddibynnol ar y system gofal iechyd a chymdeithasol yn y system, mae bob amser yn newydd ac yn mynnu profiadau gyda multihandicappet plentyn, ac unwaith eto, ac unwaith eto rydym yn cael eu taflu o gwmpas yn emosiynol gofrestr a byth yn gwybod a yw’n yn awr mae hi yn marw oddi wrthym ni. Mae hyn i gyd, yr wyf yn y byddai yn hoffi i roi cynnig i ddangos i chi ac yr wyf yn gobeithio y bydd Yn gwrando fydd yn mynd â ni ar y cyngor cyn i Yn addewid aur a gwyrdd coedwigoedd yma yn yr etholiad ymgyrch a pan fyddwch Yn troi y cefn ar y Cynulliad ac i bleidleisio ar newidiadau deddfwriaethol, diwygiadau, ac ati. Byddaf yn nid pwynt y bys o rywun ac yn rhywbeth yr wyf yn dim ond eisiau i ha hawl i ddweud am fy mywyd, beth yw bywyd gyda phlentyn anabl a beth yw’r heriau — yr wyf yn credu y gall fod o fudd yn y broad gwaith gwleidyddol Yn y bobl a gwleidyddion fod â diddordeb mewn gweld y cynnil llun o Denmarc. Pwy sydd eisiau ac yn meiddio i gyfarfod i gyfarfod i mi. tvangsadoption a gefnogir gan mudiadau plant yn y caneuon Coch y Plentyn, fel er mwyn caniatáu ar gyfer ymyrryd yn gynnar gyda gwelliant parhaol y plentyn amodau yn hytrach na’r system sydd gennym heddiw, lle mae’r hawliau rhieni yn fwy na pennaf les y plant. Ni waeth pa mor ffit ac yn ddiflas plentyn yn cael ei drin, mae gan rieni yr hawl i gael eu hachos yn cymryd i fyny unwaith y flwyddyn ar gyfer adolygiad. Mae hyn yn gwneud ar gyfer ateb parhaol fel tvangsbortadoption rendro amhosibl ac mae’r canlyniad yn iawn trasig senario gyda phlant sy’n cael eu taflu o gwmpas rhwng awdurdodau, gofal maeth ac yn anaddas rhieni. Mae achos nodweddiadol lle y bydd y gyfraith newydd yn gweithio i’r rhieni sydd eisoes wedi cael eu plentyn cyntaf eu tynnu, ond yn syml yn ymateb drwy barhau i gael plant. Gan ddefnyddio awr y plant hyn. Y dillad nid yn TV i barhau gyda gwbl unochrog sylw o’r achos, pan fydd yr unig wrthwynebwyr (hy n bert lawer yn unig mae cyfreithwyr) sy’n cael ei gynnull yn y stiwdio. Yn awr yn cael y ddwy ochr i mewn. Er enghraifft, achub y plant, gofyn i rai gweithwyr.

Henrik Ast g Corn

Mae gennym broblem beryglus, ac mae’n Yr wyf yn mae llawer o’n ffrindiau hefyd. Maent yn siarad mor gyflym bod yr holl derfynau’r y geiriau yn mynd a ni yn cael eu gadael gydag ymdeimlad bod rydym yn cael dom dwp a hen, ar gyfer yr ydym yn cael dim byd o’r hyn y maent yn ei ddweud. Roedd yn bosibl y gallent roi eu hunain yn amser i siarad yn bwyllog ac yn glir. fel arall, mae’n rhaid i ni yn anffodus yn rhoi i fyny yr neu’n rhagorol yn dangos