Yn P (Partneriaeth) — Ddysgu yn hawdd ac yn gyflym i gyd angen i chi wybod ymaMae’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod beth proprietorship unig yn fusnes gydag un perchennog sydd yn atebol yn bersonol â’r holl ei ffortiwn. Mae Yn S, y mae ei enw llawn, yn gyffredinol, partneriaeth, i ddynodi, fel proprietorship unig ar gyfer dau neu fwy o sylfaenwyr a pherchnogion. Y tebygrwydd yn niferus ac yr unig wir wahaniaethau yw enw a sylfaenwyr. Ar juf, rydym yn adolygu’r gwahanol fathau o gwmnïau. Gallwch gael trosolwg o selskabsformerne yma, er ein bod gan gynnwys mynd i mewn-ddyfnder gyda dim ond interessentskabet, yn cynnwys atebolrwydd, benthyciad cyfalaf a ffurfio cwmni. Pob perchnogion Yn P, partneriaeth, yn atebol yn bersonol, anghyfyngedig, ac ar y cyd ac yn unigol yn atebol. Mae hyn yn golygu bod os yw S yn cyflawni y ddyled, y perchnogion y interessentskabet eu hunain asedau i dalu’r ddyled hon, os bydd y cwmni oedd yn rheoli’r hyn a gall er enghraifft, tri sylfaenwyr nid yw’n talu ei gyfran, rhaid i hyn cael ei dalu gan y sylfaenwyr eraill y cwmni. Ydych yn sefyll i fod Yn S, lle y mae risg wirioneddol er mwyn cyflawni ddyled, felly mae’n syniad da i wybod eraill yn aelodau sefydlol o’r preifat amodau economaidd. Yr amgylchiadau hyn, efallai y bydd rhaid ganlyniad uniongyrchol i chi, os nad yw’n mynd gyda’r cwmni fel y dymunir, ac efallai y byddwch yn darfod i fyny ag i hongian ar i»pobl eraill dyled». O ganlyniad i’r diderfyn, personol, atebolrwydd ar y cyd yn gyffredinol partneriaeth, Yn S, nid yw bellach yn arbennig o boblogaidd ffurflen. Mathau eraill o gwmnïau, gan ei fod yn debyg i Arolwg blynyddol o’r boblogaeth (cwmni cyfyngedig preifat) nad oes gan y atebolrwydd ac felly llawer mwy ddefnyddio. Gyda y CVR-rhif: yn Cynnwys yn gyfan gwbl o bersonau naturiol ac unrhyw bersonau cyfreithiol (cymdeithasau, cwmnïau eraill, ac ati.), gall interessentskabet anmeldeles i daneg Fasnach a Chwmnïau asiantaeth ac yn cael CVR-rhif. Heb y CVR-rhif: syml gytundeb rhwng y partïon, eu bod yn awyddus i gydweithio ar y prosiect, yn ddigon i gael Yn S. A gall fod yn a osodwyd yn y bedd yn yr un ffordd. A gyda bod yna atebolrwydd cyfyngedig gyda y math hwn o gwmni, yn gyffredinol y bartneriaeth, ni ddylai fod yn gosod i fyny unrhyw beth yn ffurfiol, oni bai eich bod chi eisiau CVR-nifer y busnes. Cofiwch fod interessentskabet rhaid i chi gofrestru ar gyfer taw os yw’r incwm a enillir dros y deuddeg mis nesaf yn cael ei amcangyfrif i ben am dros. sek. O dan y swm hwn, mae’n nid yw’n ofynnol, ond yn aml yn syniad da i taw yr un cwmni. Mae pob ffurflen wedi ei manteision unigryw. Mae wedi interessentskabet hefyd, ond mae’n yn ei dro hefyd wedi ei anfanteision. Yr ydym yn adolygu, gan gynnwys: o S yw, fel y man cychwyn yw nid argymhellir ateb. I gydosod. sek i’r brifddinas i yn llawer mwy difrifol ac yn fuddiol cwmni cyfyngedig preifat fydd bob amser yn fwy manteisiol ateb, gan nad oes trac ar y ffurfiol manylion a dim personol, anghyfyngedig ac atebolrwydd cyd ac unigol. Yn S, felly yn addas yn unig ar gyfer prosiectau llai lle mae’r sylfaenwyr nid oes angen i gael naill ai ar bapur neu ffurfiol i fod yn eu lle â’i gilydd. Yn S fel y soniwyd yn y dechrau un aelod o’r cwmni dau neu fwy o bobl — ond i gasglu yn y cyfalaf ar gyfer ApS yn cael eu llawer gwell cychwyn, yn ogystal ag unrhyw brosiect newydd yn lle hynny. Os oes gennych unrhyw gwestiynau Yn y S, partneriaethau cyffredinol, gallwch ysgrifennu sylw isod, neu gofynnwch ein blwch llythyrau yn y golofn ar y dde. Yn hytrach na Yn S gall hefyd yn cael ei ystyried yn ffurfio Arolwg blynyddol o’r boblogaeth, i ffurfio y IVS — neu, yn gyffredinol, am selskabsstiftelse yma. Rydym yn ddau a fydd yn gwneud Yn y Au fel ateb trosiannol ar gyfer ApS, ond dim ond un ohonom wedi bod yn preswylio ac trwydded waith yn Denmarc p. t. A yw’n bosibl, cyn i breswylio ac yn gweithio trwydded yn cael ei roi. Byddwn yn argymell eich bod Yn yr adolygiad, Yn P yn cael yr ateb cywir — yma rydych yn sicr dylai sicrhau eich bod yn erbyn y diderfyn, yn y cyd ac yn unigol, ac atebolrwydd personol, y byddwch yn ei gael gyda’r cwmni. Yr wyf yn argymell i wneud interessentskabskontrakt, os byddwch yn dewis i fod Yn y S, nid oes unrhyw mater Yn newid dros i Gsc yn ddiweddarach. Hi Halfdan. Pan fydd un o’r ddau bartner yn tynnu allan o’r bartneriaeth, y parti sy’n weddill yn parhau gyda yr un fath partneriaeth (gyda’r un rhif TAW ac enw’r) gyda phartner newydd. Cofion cynnes, Jesper Hi. Rydym yn ddau fachgen ifanc, sydd eisiau dechrau busnes lle rydym yn gwerthu alcohol dros y rhyngrwyd. Nid ydym am i fod yn atebol yn bersonol ar gyfer y arbennig llawer o arian a ddylai yn ddelfrydol fod fel ein bod yn gallu tynnu arian allan y cwmni unwaith eto. A oes penodol yn y cwmni ffurflen y gallwch ei argymell. Ymlaen llaw takM Yma gallwch barhaus llusgwch y cyflog allan a o elw — un gant ar ôl, mae pentyrrau o. ddoleri yn y cwmni. Gallwch gael mae IVS am ychydig iawn o arian — ychydig o filoedd o ddoleri ac yna bydd y ddau yn y atwrnai a daneg busnes awdurdod cyflogedig: Gall fod mantais i sefydlu yw, os ydych am i gyflogi lady swyddfa i wneud pethau gwahanol fel cadw llyfrau, gwerthiannau yn y rhwydwaith, ac eraill yn y swyddfa yn gweithio i nifer o gwmnïau, dylai hi fod yn llogi llawn amser, a cyflog a chyflogaeth ar ôl funktionærloven. Neu a yw hi’n well bod un yn cael ei hurio hi ac eraill dim ond un bil ar gyfer yr awr mae hi wedi treulio pedwar o’r cwmni unigol. HejVi yn gwpl o oedran ymddeol sydd wedi eu gwisgo o brynu fflat yn ddiddorol cwmni yn Aarhus. Yr wyf yn cael ychydig yn bryderus am y math hwn o berchnogaeth gan nad ydym yn gwybod i’r ffurflen hon ac mae ein ymgynghorydd nac gael gwybodaeth arbennig am y peth. Kotyme yw bod rhaid i Un yn anfon ei datganiad blynyddol a slipiau cyflog i eu banc. Beth digon yn berffaith iawn. Roeddwn i wedi yn hytrach yn ei weld fel andelsbevis, nid ar y cyd ac yn unigol yn atebol am y llall os bydd rhywbeth yn mynd o’i le. Dylai’r economi fod yn gorchymyn, ond rwy’n creepy. Oes gennych chi unrhyw gyngor da. Yn ddiffuant Birgit Beck Prynu y bwthyn ar gyfer y gwaith ailwampio ynghyd â fy plant sy’n oedolion.Rydym wedi edrych yn y bwthyn, a byddem yn hoffi i atgyweiria i fyny ac yn ei rentu allan, ac efallai werthu eto. Byddai’n syniad(a allai greu yn y s ar gyfer rhywbeth fel hyn.Rydym yn bob un ohonom yn dda preifat economi ac yn gwybod y rheolau o atebolrwydd. HejVi yn ddau seicolegwyr sydd am i ddechrau fel hunan-gyflogedig. Rydym yn ystyried, sydd virksomhedskonstruktion mae’n rhaid i ni ddewis — dau unig berchnogion neu Yn S. Byddwn yn cael y swyddfa, yn rhannu’r enw’r cwmni (y ddwy ein henwau yn cael eu cynnwys mewn isdeitl), yn rhannu’r gwefan, rhannu rhai o’r prosesu yn cymryd rhan mewn gweithgareddau addysgu a byddwn yn rhannu’r cyffredin treuliau (e. e, talu o fælleskonto). Rydym yn defnyddio nad ydynt yn gweithio yn iawn iawn ac yn ein gall tasgau fod ychydig yn wahanol. Beth fyddech chi’n ei gynghori i ni.Diolch i chi ymlaen llaw am eich help — cyfarchion Maria, Fy mrawd a mi, o ystyried y uchel i ddechrau glanhau bach busnes. Rydym yn ychydig yn ansicr a ddylai fod Yn S neu beth bynnag mae’n union y dylai fod. Mae gennym mewn golwg i ddechrau fel is-gontractwyr. Beth allwch chi ei argymell. Os bydd Yn S yn cynnwys tri perchnogion ac mae’n heb CVR dim, mai wedyn yn cael eu cyflogi un gweithiwr yn y cwmni. Mae’n gwmni sydd yn awyddus i logi fleksmedarbejder deg awr yr wythnos ar gyfer gwaith gweinyddol. Mi a buddy yn creu busnes ac nad oes gennych cwmni o flaen llaw. Mae angen i ni greu proprietorship unig bob, ac yna ymuno â nhw mewn interessentselskab. Os oes, sut y dylem wedyn adrodd am y taw, ac ati. Mae’n drwy ein cwmni eu hunain, neu drwy interessentselskabet. Allwch chi guro yr unig gyda’i gilydd. Byddaf, fel yr ydych yn awgrymu, yn unig, i greu partneriaeth (a elwir hefyd Yn y S. Hi. Mae fy ngwraig a minnau fynd gyda meddyliau o brynu maes gwersylla. Bydd yn mewn unrhyw ffordd i’w mantais i wneud ffurflen ar gyfer selvskab. HejForskellen ar Mewn S ac yn gwmni atebolrwydd cyfyngedig fel f. ex. mae IVS neu ApS, bydd yn cael ei, eich bod yn nid yw yn atebol yn bersonol ar gyfer y cwmni. Hy. os yw eich gwersylla ar ôl i chi fynd yn fethdalwr, bydd eich cyllid personol heb eu cyffwrdd. Y pinnau ar y llaw arall, Yn y S, bydd hefyd yn llawlyfr eich asedau personol yn y cwmni. Gallai felly wneud synnwyr da, i fod yn gwmni atebolrwydd cyfyngedig, yn hytrach nag Yn y Daleithiau yn Gwneud i chi symud eich arian yn ôl ac ymlaen rhwng gyfrif preifat a busnes yn cyfrif, pan fyddwch yn ei gael os wyf wedi gosod allan i pc o fy cyfrif preifat, gall yr wyf yn, yna trosglwyddo’r arian oddi wrth y cwmni yn cyfrif at fy cyfrif personol, neu sut y mae’r rheolau ag Yn y S. JUF yn dudalen cyfreithiol a virksomhedsøkonomisk gwybodaeth i ddefnyddwyr, yn ogystal â chyfle i gael tri dyfynbris ar cyfreithwyr a chyfrifwyr yn Denmarc cryfaf rhwydwaith. Rydym yn barod i helpu chi påtlf