Yn y daneg prawf dinasyddiaeth yn hawdd ac yn syml. Cofrestrwch yn awr a dechrau eich hyfforddiant yn sythMae’n eich cyfrifoldeb eich hun i ddod id briodol ar ddiwrnod y prawf. Os nad ydych yn dod adnabod priodol at y prawf, byddwch yn cael ei ddiarddel o’r sampl. Yn y dechrau gwanwyn yn, yn cyflwyno prawf dinasyddiaeth. Mae hyn ar-lein rhaglen hyfforddiant yn eich helpu i basio. Ar hyn o bryd gallwch yn hawdd yn gwneud defnydd o holl nodweddion gwahanol yn ein rhaglen hyfforddi, sy’n helpu chi i lwyddo yn y prawf dinasyddiaeth. Rydym yn cynnig dros, o gwestiynau, a oedd yn rheolaidd diwygiedig gan helpu ein defnyddwyr awgrymiadau. Denmarc hanes yn bwysig i chi wybod, os ydych am i ddeall daneg gymdeithas fel y mae’n edrych heddiw. Y wladwriaeth les, y system wleidyddol, diwylliant a bywyd bob dydd yn y canlyniadau hir datblygiad hanesyddol. Oes y llychlynwyr, yn yr Oesoedd canol, y Diwygiad protestannaidd, y Dadeni, yr ymoleuo, landboreformerne, y rhyfel â lloegr, Schleswig rhyfeloedd, diwydiannu. a. Y rhyfel byd cyntaf, Denmarc yn y gymuned fyd-eang. Daneg daearyddiaeth, ynysoedd Ffaröe, yr Ynys las, mae’r iaith daneg, addysg ac addysg, bywyd teuluol, eglwys a chrefydd, arferion a dathliadau, symudiad, llenyddiaeth a’r celfyddydau perfformio, y celfyddydau: y celfyddydau gweledol, cerddoriaeth, pensaernïaeth, dylunio, a daneg ffilmiau. Daneg velfærdsmodels datblygiad, lles cymdeithas dasgau, ac actorion, y cyllid, y daneg economi a’r farchnad lafur. ‘Rwy’n credu bod y samplau ydych yn ei gael ar y we yw’r ffordd berffaith i wybod llawer o bethau ar Denmarc, Ewrop a rhan o’r byd. Wrth gwrs, mae’n ei gwneud yn ofynnol amser, ond yn help mawr ar gyfer llwyddo yn y profion swyddogol. ‘Yr oedd mewn gwirionedd yn hwyl, yr wyf yn dysgu llawer o wybodaeth ddefnyddiol am Denmarc. I yn gwybod beth yn aros am un, yn help mawr. Es i ar y prawf gyda’r teimlad y byddwn yn sicr yn llwyddo. ‘Roedd yn dda, ffordd hawdd ac yn effeithiol i chi fod yn barod ar gyfer Statsborgerskabsprøve. Diolch yn fawr i chi am Statsborgerskabsprøve yr wyf wedi defnyddio’r wefan i baratoi fy hun ar gyfer y prawf. Rwyf wedi graddio gyda saith ar hugain yn iawn. K. B. Neuadd yn ail-agor (darllen mwy)Mae’n saith mlynedd yn ôl K. B. hallen ar Frederiksberg yn Copenhagen, yn anffodus, yn llosgi i lawr. Nawr mae’n cael ei ailagor a bydd y goron Tywysog Frederick, md. Rocker-y arf llofruddiaeth ar arddangos yn yr amgueddfa y mae’r arf llofruddiaeth o ddeg ar hugain a phedwar-mlwydd-oed yn achos llofruddiaeth wedi bod ar arddangos yn yr amgueddfa. Mae’n am y gwn submachine, a oedd yn tanio ar y llywydd r. Margrethe frenhines a’r gantores O Dir yn newydd samarbejdeDronningen ac y canwr yn cael eu ddau i roi ar sioe newydd, a bydd perfformiad cyntaf yn y neuadd Gyngerdd y gerddi Tivoli yn. Daniaid yn waeth yn saesneg nag norwyaid a svenskereSelvom y daniaid yn dal i fod yn dda iawn yn y saesneg, felly, yn ôl adroddiad newydd, Denmarc pennaeth tiroedd ar nifer. Coop gwneud borgerforslag i arbed tobaken vækSupermarkedskæden Coop wedi gwneud borgerforslag, gan orfodi y Senedd i ymateb i eu cynigion ar y bwystfil. Ffoaduriaid plant yn perfformio yn sylweddol bedreEn astudiaeth newydd yn dangos bod plant sy’n ffoaduriaid yn cael eu gwneud yn llawer gwell nag ychydig o flynyddoedd yn ôl. Mae’r gyfran o ffoaduriaid plant sydd yn darfod i fyny ag i sefyll. Parc thema newydd yn dod i Lundain yn y I, fe ddaw eto un arall y parc difyrion i’r gorllewin jutland dref Billund, sydd eisoes yn gartref i’r parciau thema o Legoland a Lalandia. Yr. Y cerddor poblogaidd a canwr Kim Larsen yn pasio yn dawel indOm bore d. medi cysgu canwr a chyfansoddwr caneuon Kim Larsen ar ôl salwch hir. Kim Larsen canslo yn gynharach. Ubådsbyggeren Peter Madsen yn cael dedfryd oes ar gyfer erchyll drabLandsretten yn awr yn dod i’r un penderfyniad yn y Llys dosbarth yn dod i ym mis ebrill. Ubådsbyggeren Peter Madsen, oed, ei ddedfrydu i garchar am oes. Danske Banc yn y sgandal fawr o gwyngalchu arian o pengeChristiansborgs wleidyddion yn y ddau ysgwyd a dychryn, ar ôl mae’n ar y dydd mercher. mis medi yn dod ymlaen, bod y Banc daneg wedi bod yn rhan