Yn y deyrnas Denmarc, y gwyddoniadur rhad ac am ddimYm mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod. Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence. (Darllenwch yma am y sitenotice) y Deyrnas Denmarc (neu y Deyrnas) yn frenhiniaeth gyfansoddiadol, sy’n cynnwys y wlad o Denmarc yng ngogledd Ewrop a llywodraeth daneg, dau ymreolaethol ardaloedd: y archipelago o ynysoedd y Faroe yn y gogledd cefnfor yr Iwerydd, ac ynys o Ynys las, sy’n ddaearyddol yn perthyn i’r cyfandir gogledd america ond geopolitically i Ewrop. Y berthynas rhwng Denmarc, ynysoedd y Faroe a’r Ynys las yn dibynnu ar daneg deyrnas. Ynys las ac ynysoedd y Faroe ymreolaeth yn benodol mynegir yn y Cyfansoddiad, a oedd wedi dilysrwydd ar gyfer y deyrnas gyfan, ac yn yr Ynys las ac ynysoedd y Faroe, ni fydd yn cael y statws o wledydd annibynnol. Y statsretslige adeiladu wahanol f. ex. y berthynas rhwng y deyrnas unedig ac yn y saesneg y frenhines wladwriaethau eraill. Yn yr Oesoedd canol yn cynnwys y Deyrnas Denmarc o brenin denmarc ardal (Jutland a Funen), Seland Gyfraith ardal (Seland gyda ynys Lolland, Falster, a Moen) yn ogystal â Scanian Gyfraith ardal (Skane gyda Halland, Blekinge a Bornholm). Felly roedd y Deyrnas o Denmarc i raddau helaeth yn cyd-fynd â kirkeprovinsen Lund, fodd bynnag, oedd Rügen yn ystod y Roskilde Esgobaeth) ac Estonia (hun pin) nad ydynt wedi’u cynnwys yn y deyrnas, er yn gyfnodau yn sefyll o dan daneg suzerainty. Yn ystod yr Oesoedd canol yn y de hanner o benrhyn Jutland (rhwng Kongeåen a Eider) yn broses hir gwahanu oddi wrth y deyrnas fel dugiaeth (y Dugiaeth o Schleswig neu Ddugiaeth de Jutland), a oedd yn fief y brenin denmarc, ond yn gynyddol yn annibynnol. Fodd bynnag, yn parhau i fod yr hyn a elwir yn kongerigske enclaves y Deyrnas. Yn ei greu Kalmarunionen fel personol undeb rhwng y teyrnasoedd o Denmarc, Norwy a Sweden. Ar ôl Sweden yn gadael yr undeb yn olaf yn, yn parhau i fod y teyrnasoedd o Denmarc a Norwy yn bersonol undeb tan, o dan y mae Denmarc a gedwir yn yr hen crone nythfeydd o ynysoedd y Faroe, gwlad yr Iâ, a’r Ynys las, a oedd wedyn yn cael ei ymgorffori yn y Deyrnas Denmarc. Cydraddoldeb Swedish rhyfeloedd yn y au yn golygu newidiadau mawr yn y Deyrnas Denmarc diriogaethol. Ar ôl y Torstensson rhyfel — wedi Cristnogol. gan y Tawelwch Brömsebro yn y lle cyntaf dros dro ymatal Halland i Sweden am gyfnod o ddeng mlynedd ar hugain. Ac ar ôl y Cyntaf Karl Gustav rhyfel — roedd Frederik. gan y Heddwch o Roskilde i ildio Skåne, Halland, Blekinge a Bornholm i Sweden. Ar ôl yr Ail Karl Gustav-rhyfel o — oedd yr ynys o Bornholm, fodd bynnag, yn arwain yn ôl at y deyrnas gan y Heddwch o Copenhagen. Tan, daneg Frenhiniaeth, crynodeb tymor ar gyfer y Deyrnas Denmarc (central jutland ac Ynysoedd (Seland, Funen ac ynysoedd llai) yn aml yn syml y cyfeirir ato fel y Deyrnas), yn ogystal â duchies Schleswig Holstein a. Noder bod y deyrnas ar hyn o bryd yn cael ei gynnwys yn ne Jutland (Schleswig), a oedd yn frenhinol daneg fief, neu i Holstein, a oedd yn hertugeligt-almaeneg le. Gwlad yr iâ wedi bod yn hunan-lywodraeth o fewn y deyrnas yn.

rhagfyr, yn cydnabod Denmarc Gwlad yr iâ fel gwladwriaeth sofran. Gwlad yr iâ yn rhoi’r gorau i fod yn rhan o Deyrnas Denmarc, ond yn aros yn unol â Denmarc yn bersonol undeb o dan un brenin (Christian.) tan. Ar ôl y Rhyfel byd Cyntaf yn sicr y setliad heddwch Versailles yn y dylid cael refferendwm yn Schleswig, ar y dyfodol y wladwriaeth cysylltiad. Fel canlyniad y bleidlais, oedd yn hanner gogleddol hen dugiaeth Schleswig hymgorffori yn y Deyrnas Denmarc ym am y tro cyntaf ers y canol Oesoedd. Y cyd yn y senedd, y Folketing, mae o aelodau, y mae cael eu hethol yn Nenmarc, dau yn ynysoedd y Faroe a dau yn Ynys las. Y senedd hefyd yn gweithredu fel y senedd danaidd, tra bod y ddau rhanbarthau ymreolaethol yn cael eu hunain seneddau a llywodraethau. Yn ystod yr Ail Ryfel byd ac yn meddiannu Prydain, ynysoedd y Faroe, y. ebrill, ar ôl i’r Almaen feddiannu Denmarc. Ar ôl y rhyfel, daeth yn amlwg bod y Faroe ynysoedd fyddai’n dychwelyd at yr hen sefyllfa fel sir yn Denmarc, a chan fod y ffaroes gwerthwyr nid oedd eisiau bow at y daneg forhandlingsdelegations gofynion, penderfynwyd i gynnal refferendwm yn, lle rydych wedi i ddewis rhwng y daneg dirprwyo amodau neu ymwahaniad. Roedd y mwyafrif o blaid annibyniaeth, ond yn awr a ddefnyddir gan y brenin hawl i ddiddymu senedd. Ar ôl y trafodaethau newydd yn, mabwysiadu bil ar gyfer ynysoedd y Faroe, lle mae’r ynysoedd yn parhau i fod yn rhan o Deyrnas Denmarc, ond yn agor ar gyfer ymreolaeth ar y rhan ardaloedd. Ers, mae’r ynysoedd yn raddol wedi ennill hunan-lywodraeth ar nifer o feysydd. Amddiffyn a udenrigsforhold wedi hyd yn hyn heb ei orchuddio gan y ehangu ymreolaeth, ond gyda y løgting yn unig a gedwir o. ym mis mawrth ar agor ar gyfer cynyddu dylanwad americanaidd ar yr ynysoedd polisi tramor a diogelwch. Tan Ynys las wedi cael y statws o nythfa. Gan y gwelliant o denmarc cyfansoddiad. Mehefin oedd ar yr ynys ei kolonistatus diddymu a oedd wedyn yn cael ei ystyried fel daneg sir. Yn y refferenda yn fawr y ymreolaeth a gyflwynwyd gan iwerddon ar y wladwriaeth am ddim sefydlwyd y.

mai a hunan-lywodraeth y

Mehefin. Cyfesurynnau: °N °E °N °E