Yn y dreth ar y cyfalaf, y gwyddoniadur rhad ac am ddimYm mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod. Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence. (Darllenwch yma am y sitenotice) Cyfoeth — fel mae’r enw yn awgrymu — treth ar ffawd personol. Mae’r busnes treth eiddo yn Nenmarc i ben yn. Ymhlith y gwledydd sy’n heddiw yn cael dreth cyfoeth, Ffrainc, Norwy a’r Swistir. Yn y rhan fwyaf o wledydd, ei drethu dychwelyd yr eiddo, hy. y brifddinas o incwm, un fel arfer yn mwynhau fel canlyniad o fod yn berchen ar ffortiwn, mewn gwahanol ffyrdd. Yn Nenmarc mae’n digwydd bl. a. yn y ffurflen treth incwm ar y llog incwm, aktieindkomstskat a phensiwn cynnyrch treth. Daneg gwerth eiddo treth yn cael ei cyfeirir ato weithiau fel cyfoeth treth. Nid yw hyn yn cais yn gywir y cysyniad, gan fod y gwerth eiddo nid yw’n cymryd i ystyriaeth i ba raddau y morgais ar yr eiddo ac, felly, nid yw mewn gwirionedd yn y mynegiant o ffortiwn. Diben y trethi eiddo yn cael i dreth incwm anuniongyrchol, a oedd yn berchen ar gartref yn y ffurflen o arbed rhent (yr hyn a elwir yn priodoli rhent), a ddisgwylir enillion cyfalaf, gan fod y tai fel arfer yn cynyddu mewn prisiau dros amser. Gwerth yr eiddo yn cael ei ystyried felly hefyd gan Ystadegau Denmarc fel treth incwm, ond nid yw, fodd bynnag, wedi ei gyfrifo ar y sail o ejendomsvurderinger heb y cyd-destun y cartref perchennog incwm trethadwy arall. Yr economegydd o ffrainc Thomas Piketty yn disgrifio yn ei lyfr Le Cyfalaf au XXIe ganrif formueskattens datblygu mewn nifer o wledydd y gorllewin. Mae’n argymell blynyddol dreth flaengar ar gyfalaf (neu, fel ei fod yn mynegi ei, y dreth ar y cyfalaf) yn hanfodol yn golygu i atal y cynnydd o anghydraddoldeb economaidd, sy’n ei fod fel arall yn gweld yn debygol o ddatblygu yn y byd yn ystod y. ganrif. Mae’n cynnig cyfradd treth o, ar gyfer y ffortiwn o hyd at. ewro, treth o, bydd o ffortiwn rhwng. a miliwn. euro, ar hynt a helynt rhwng un a phum miliwn. ewro, a’r neu fwy am y ffortiwn o bum miliwn. ewro. Un rheswm pwysig am y cynnydd yw bod y ar gyfartaledd gyfradd o ddychwelyd o ffortiwn ar ôl Pikettys cyfrifiadau yn uwch, y mwyaf y brifddinas. Mae’r busnes treth eiddo yn ddelfrydol dylai gael ei weld yn cael ei godi yn fyd-eang neu o leiaf ar lefel yr UE er mwyn atal rhy fawr skatteundvigelse