Yn y goruchaf lys, y gwyddoniadur rhad ac am ddimYm mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod. Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence. (Darllenwch yma am y sitenotice) y llys Goruchaf yw’r llys uchaf ac terfynol yn y llys apœl. Mae wedi ei leoli ar Christiansborg Castell yn Copenhagen yn Denmarc Deyrnas goruchaf lys, gan gynnwys ynysoedd y Faroe a’r Ynys las. Gan fod y llys yn apeliadol broses fel arfer dim ond y dyfarniadau a gorchmynion gan y llys, sy’n cael dyfarniad uchel lys neu Morwrol a Masnachol llys. Os bydd achos yn cychwyn mewn llys dosbarth ac wedyn yn apelio ac yn penderfynu mewn llys angen apelio at y Goruchaf lys felly, a elwir yn gadael i apelio. Yn gymdeithas, fodd bynnag, bod tvangsopløst, yn gwarantu y Cyfansoddiad y gall yr achos yn cael ei geisio gan y Goruchaf lys. Tredjeinstansbevillinger yn cael ei ddarparu gan y llys Goruchaf ei hun, ond gan y annibynnol Procesbevillingsnævn, yn seiliedig ar asesiad o rinweddau’r egwyddor bwysig. O. Ionawr, yr Ynys las uchel lys penderfyniadau gyda Procesbevillingsnævnets trwydded y gallai fod yn apelio at y Goruchaf lys, lle y gallent fod yn apelio I’r uchel Lys. Hawl ar Færørnes dyfarniadau yn nævningesager fod yn apelio at y Goruchaf lys. Penderfyniadau gan y Overlandvæsenskommission a Overudskiftningskommission efallai y bydd yn apelio at y llys Goruchaf, mewn ryw raddau, fel y llall yn y llysoedd o awdurdodaeth gyffredinol, yn clywed y Goruchaf lys sifil a materion troseddol. Mewn achos troseddol yn y llys Goruchaf, fodd bynnag, nid oedd yn cymryd safbwynt ar yr asesiad o’r dystiolaeth yn yr achos, ond gall dim ond yn ystyried rheoli achos (formalitetsfejl), y ddedfryd a osodir ac yn y cais yn y gyfraith.

yn. Mae wedi ers ei sefydlu cael eu lleoli yn y gwahanol gestyll sydd wedi eu lleoli ar y ynysig o Slotsholmen yn Copenhagen: Copenhagen Castell ac yn y cyntaf, ail a thrydydd Christiansborg Slot. Ei safle presennol yn cael eu rhestru gan lleyg thorvald Jørgensen ailddefnyddio o adeiladu elfennau o’r ail Christiansborg. Mae’r goruchaf lys wedi ei brif fynedfa yn Tywysog Jorgen y Cwrt, ac yma yr ydych wedi ei ailgylchu yn yr ardal fynedfa oddi wrth y Kongeporten yn y slot blaenorol, sydd, fodd bynnag, yn awr wedi cael ei godi i fyny i leoliad ar ddiwedd y grisiau at y fynedfa. Barnwr yn y goruchaf lys yn cael eu penodi gan y llywodraethwr ar ôl argymhelliad y Gweinidog cyfiawnder ar argymhelliad y Dommerudnævnelsesrådet ar argymhelliad y Goruchaf lys. Yn cael eu penodi mae’n rhaid i chi gael gradd yn y gyfraith ac i basio prawf lle byddwch yn cymryd rhan yn y pleidleisio fel førstvoterende mewn pedwar achos yn y Goruchaf lys. Beirniaid i ymddeol ar ddiwedd y mis y maent yn ei gyrraedd saith deg o flynyddoedd).

gwasanaeth sifil yn y gyfraith § tri deg pedwar)

Yn ôl at y cod trefniadaeth sifil adran dau yn cynnwys Y goruchaf lys yn un ar bymtheg barnwyr y goruchaf lys, un ohonynt yn dal y swydd Goruchaf lys yn llywydd (ar hyn o bryd Thomas Rørdam). Fodd bynnag, o dan y ddeddf cyllid dynodiad ychwanegol beirniaid. Pr. Hydref yn y flwyddyn mil naw barnwyr y goruchaf lys. Yn ychwanegol at y pedwar ar bymtheg yn y goruchaf lys barnwr Lars Bae Larsen y gadael y mae’r daneg barnwr yn y Llys cyfiawnder EWROPEAIDD. Y pymtheg hiraf-gwasanaethu goruchaf lys ynadon hefyd yn aelodau o’r llys o uchelgyhuddo. Yn y cyfnod — roedd y ddau ‘top-ydd erlynwyr’ a justitiarius y Goruchaf lys. Rigskansleren yn y daneg Chancellery ganwyd y ‘top-ydd erlynwyr’ nes, ar ôl y kanslerembedet yn sefyll yn wag. Y swyddfa justitiarius ei gyflwyno yn, ac yn ar y teitl ei newid i llywydd