Agenda Cyfreithwyr — Agenda CyfreithwyrAGENDA cyfreithwyr yn anffurfiol ac yn ateb sy’n canolbwyntio ar y gyfraith, cwmni sy’n canolbwyntio ar ddarparu ein cwsmeriaid gyda’r gwasanaeth gorau a mwyaf gorau posibl canlyniadau. O AGENDA cyfreithwyr yn y geiriau allweddol ansawdd, argaeledd ac effeithlonrwydd, a sylw mawr yn cael ei dalu i greu dda ac yn agos cysylltiadau ar gyfer y swyddfa cleientiaid a phartneriaid. Rydym yn arbenigo yn y maes cyfraith fasnachol, rydym yn eich cynghori i gwmnïau ar bob cyfraith fasnachol ardaloedd. Gyfraith yn faes cymhleth, lle mae nifer fawr o gyfreithiau ac eraill rheoliadau gan gynnwys confensiynau, trafod, pra. Gyda’r AGENDA o gyfreithwyr, byddwn yn hytrach yn defnyddio adnoddau i fynd yn dda ac yn glir contractau na i gynnal flinedig llys — ell.

e.

ffurfio cwmni, a diwygio erthyglau cymdeithasu, yn drafftio cytundebau

Pan fydd angen i chi brynu neu werthu busnes, yn agor i fyny amrywiaeth eang o gyflyrau, mae’n bwysig i gael y swydd. Hyd yn oed gyda’r iach a diwyd ac, nid leiaf, velimplementeret polisi credyd y banc, yna dwylo yn aml, yn anffodus, bod y taliadau wedi methu. Rydym yn cynghori busnesau ar ystod o persondataretlige faterion, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer casglu, trin, o. AGENDA cyfreithwyr yn canolbwyntio ar ystad go iawn, ac rydym yn darparu cyngor arbenigol mewn cysylltiad â gwerthu cartref, adeiladu a ystad go iawn prosiectau a thrafodion. Prynu tai yn fawr iawn penderfyniad, fel y rhan fwyaf o bobl yn dod yn unig allan am dipyn o amser yn y cwrs bywyd.

Mae rigti

Rydym yn cynghori y ddau adeiladwyr, penseiri, peirianwyr a chontractwyr ar yr holl ardaloedd yn adeiladu ar agweddau o adnewyddu adeiladau a o. Prosiect adeiladu fel arfer yn cynnwys nifer o masnachol ac agweddau cyfreithiol, waeth beth o a yw caffael a datblygiad y prosiect yn digwydd m. Rydym yn cynorthwyo ein cleientiaid gyda trafodaethau a chyngor i chi ar drosglwyddo o fuddsoddiad, rhent a pencadlys corfforaethol — driftseje. O AGENDA cyfreithwyr rydym bob amser ddiddordeb mewn clywed gan ymgeiswyr talentog. Gweler ein advokatfuldmægtiges straeon ac yn ystyried gyrfa yn yr AGENDA cyfreithwyr gallai fod yn un i chi. Rydych chi bob amser croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs anffurfiol neu cyfarfod cychwynnol