cyfreithiwr yn sbaen — sbaeneg CyfreithwyrRydym yn ymwybodol o’r gofynion cyfreithiol ac unrhyw anawsterau, ond yn fwy pwysig, rydym yn deall i ddatrys y gofalu. Ni waeth beth yw’r mater cyfreithiol yw, felly, yn dechrau gyda bod yn galw ac yn gadael i ni. Trwy ddewis y dde cymorth cyfreithiol, gallwch fod yn sicr, y sbaeneg gofynion cyfreithiol yn cael eu bodloni, bod yr eiddo wedi’i gofrestru yn y gwerthwr enw, a oes benthyciadau yn yr annedd, a oedd yn yr arfaeth o achosion, p’un a yw’n rhydd o ddyled neu eraill liens. Darparu gwybodaeth am y cyfan weithdrefn prynu mewn cysylltiad i brynu eiddo yn Sbaen ac yn yr holl gostau sy’n codi drwy hyn, Rydym yn cynnig cyngor a chynrychiolaeth ein cleientiaid yn prynu, gwerthu, ailwerthu, yn etifeddu arian. Mae ein gwasanaethau yn cynnwys y canlynol yn Ein gwybodaeth am y cwmni gyfraith yn hynod o gynhwysfawr.

Os dylent fod yn angenrheidiol, gall ein cwmni yn Eu cynrychioli yma yn Sbaen ac yn gwneud yr holl waith angenrheidiol.

Yn Sbaen, y etifeddion eu hunain, yr ystad yn cael ei newid

Y gwahaniaeth pwysig o’i gymharu â Sgandinafia, lle y mae ar y fenter o profiant, i dødsboskiftet rhoi ar waith, yn ei gwneud yn angenrheidiol ar gyfer y etifeddion yn Sbaen i gynnwys cyfreithiwr yn yr achos. Mae creu sbaeneg testament llythyr hwn yn aml yn yr achos ar gyfer y etifeddion ac ar yr un pryd sicrhau eu bod yn cael eu newid yn unol â’r ymadawedig ewyllys olaf. Fel perchennog ystad go iawn yn Sbaen felly, gall fod yn syniad da i gael gwneud ewyllys. Fel y rhan fwyaf o’n cleientiaid yn dymuno caffael eiddo yn Sbaen, a Maent yn sicr yn mynd adref ac yn gadael i ni y problemau, y cwestiynau, gan wybod y byddant yn cael eu trin yn broffesiynol ac yn effeithlon ac yn cadw i fyny hyd yn hyn ar unrhyw adeg. Byddant yn cael eu yn dawel eu meddwl gan ein staff gwybodus a gwasanaeth effeithlon, yn ogystal â gyda cyfathrebu yn eu hiaith Eu hunain, tra ydym yn delio allan Eu diddordeb yn Sbaen. Byddent yn cael eu diddordeb mewn prynu fuddsoddi mewn landudvikling, gallwn helpu gyda chynllunio, byggelicens ac ati.

yn ogystal â gwirio ac yn sicrhau bod popeth mewn trefn

Os ydynt yn dymuno i fuddsoddi yn Sbaen, cofiwch y cam cyntaf a chysylltwch â ni Gyda’u hanghenion penodol, ac yn gadael ein proffesiynol a phersonol gwasanaeth yn gwneud Eu penderfyniad yn hawdd