Am y sefydliad — sefydliad cyflafaredduMae wedi ers bod yn go iawn voldgiftsinstitution yn Denmarc, a oedd wedi cymryd rhan yn y datrys anghydfodau o wahanol fathau. Yn yr amser sydd wedi mynd, casglu cryn dipyn o wybodaeth ar gyflafareddu achosion a ar y cyfansoddiad arbitral tribiwnlysoedd yng nghyswllt y ddau yn genedlaethol ac yn cyflafareddu rhyngwladol. Sefydliad cyflafareddu, sydd yn di-elw annibynnol ar y sefydliad, a sefydlwyd yn gyda chyfranogiad y daneg Cymdeithas y bar, daneg gymdeithas o beirianwyr (Y daneg ynadon cymdeithas, SMWdanmark a Ingeniørsammenslutningen. Daneg cymdeithas Adeiladu, y MAE Cymdeithas y diwydiant, daneg Diwydiant, Cymdeithas y Cyfrifwyr Siartredig, mae daneg perchenogion llongau cymdeithas, daneg a Diwydiannau daneg Gymdeithas ar gyfer Cyflafareddu yn ddiweddarach ymunodd yn y cylch o sefydliadau y tu ôl i’r sefydliad cyflafareddu. Voldgiftsinstituttets bwrpas yw, fel y dywedir yn adran dau o’r sefydliad statud, y gwaith y broses gymrodeddu yn unol í’r bwrdd rheolau a fabwysiadwyd i’r perwyl hwn gan y tribiwnlysoedd arbitral a benodwyd gan y sefydliad cyflafareddu o achos unigol. Mae rheolau cyflafareddu yn cael eu diwygio yn er mwyn dod â’r rheolau yn unol ag cyffredin o safon ryngwladol, ac eto yn gyda golwg ar ddod â’r rheolau yn unol ag cyflafareddu gyfraith, a fabwysiadwyd yn Nenmarc yn.

mai. Sefydliad cyflafareddu, gan benodiad y cyflafareddwyr sylw dyledus i’r cymwysterau y mae’r partļon wedi cytuno bod y cyflafareddwr dylai fod gennych, a ffactorau a all sicrhau bod y penodiad yn annibynnol ac yn ddiduedd cyflafareddwr. Mewn achosion lle nad yw pob un o’r partïon i’r anghydfod yn byw yn yr un wlad, yn y sefydliad cyflafareddu i benodi cyflafareddwr, sydd â’i swyddfa gofrestredig yn y wlad heblaw bod unrhyw un o’r partïon, oni bai bod y partïon wedi cytuno fel arall. Mae’r sefydliad yn edrych ar y cyfansoddiad pob tribiwnlys arbitral i sicrhau ei fod yn cyrraedd y gorau y bo modd, yn wrthrychol ac yn gywir ym mhob ffordd berthnasol penderfyniad. Voldgiftsretterne fydd yn cael eu cynnwys o bersonau sy’n meddu ar y uchaf cyfreithiol ac arbenigedd proffesiynol ac yn mwynhau cydnabyddiaeth gyffredinol o fewn eu maes. Cyflafareddu sefydliad yn dilyn cyn belled ag y bo modd, y dymuniadau efallai y bydd y partïon yn cael y dewis o y cyflafareddwr. Cyflafareddu sefydliad hefyd yn cyfrannu at cyfryngu gan y bwrdd y cyfarwyddwyr yn, bydd y rheolau a gytunwyd yn hyn o beth. Mae’r staff yn rheoliadau a’r rheolau ar gael ar y wefan.

Mae’r staff yn y rheoliadau ar gael yn y daneg a saesneg

Mae’r rheolau yn cael eu tynnu i fyny yn daneg, saesneg, almaeneg, ffrangeg, tsieineaidd, a rwsia. Ar y wefan hefyd argymhellion ynghylch y geiriad y cyflafareddu a mediationsklausuler yn ogystal â throsolwg o, yn y drefn honno, a ffioedd y cyflafareddwyr ac cyfryngwyr, yn ogystal â ffi trafod y sefydliad cyflafareddu. Bydd unrhyw anghydfod, beth bynnag ei natur, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn cael ei felly o fewn y gweithle y sefydliad cyflafareddu dynodedig cyflafareddu tribiwnlysoedd. Y pwnc y llysoedd cyflafareddu, a benodwyd gan y sefydliad cyflafareddu yn cael ei gyfyngu, ar wahân i’r materion gorfodol yn y gyfraith yn cael eu ffeilio yn unig llysoedd cyffredin. Cyflafareddu sefydliad yn offeryn i mewn ffordd foddhaol i ddatrys anghydfodau gyda budd-daliadau a gyflafareddu achosion yn cynnwys. Y sefydliad rheolau ar gyfer symleiddio’r voldgiftsproces a p’un ai y dylai cyfryngu ddiwallu anghenion busnes yn fwy anffurfiol, yn fwy rhydd ac yn llai costus i ddatrys anghydfodau.

Sefydliad cyflafareddu yn cael ei harwain gan fwrdd a benodwyd gan nifer o sefydliadau cymorth

Y weinyddiaeth a gweithrediad dyddiol y sefydliad cyflafareddu yn cael ei wneud gan ysgrifenyddiaeth, a oedd hefyd yn llwyddo yn yr achos, hyd nes y tribiwnlys cymrodeddu yn cael ei benodi