Yswiriant iechyd — yn Dod yn gyflym ar gyfer archwiliad a thriniaethDylech bob amser yn dechrau gyda gysylltu â’ch meddyg i asesu eich anghenion iechyd ac yn rhoi i chi atgyfeiriad neu argymhelliad*. Mae’n rhaid i chi ddechrau gyda’r gysylltu â’ch meddyg i sicrhau eich bod yn dod i yr hawl astudiaeth ddichonoldeb a neu gael y driniaeth gywir. *Nid oes angen i gael atgyfeiriad os oes angen triniaeth gyda ceiropractydd, adweithegydd, aciwbigydd, neu os ydych angen seicolegydd, pga.

Pan fyddwch wedi bod yn cysylltwch â’ch meddyg, byddwch yn cael y dewis i wneud adolygu ar-lein neu ffoniwch ni, i gael arolwg a neu driniaeth a gymeradwywyd. Gwneud adolygiad ar-lein, gallwch chi ddibynnu ar ymateb oddi wrthym ni o fewn pedair awr ar hugain. Os yw’n fater brys, rydym yn argymell eich bod chi’n ffonio ni yn saith deg pedwar ar hugain a hanner cant, fel y gallwch fel arfer gael cymeradwyaeth yr un fath. Yn dilyn hynny, byddwch yn derbyn llythyr drwy e-Blwch neu Fy PFA, lle rydym yn crynhoi ac yn dweud sut fedrwch chi ddechrau arni ag ymchwiliad neu driniaeth. Os ydych angen siarad gyda seicolegydd, bydd y seicolegydd yn galw chi i fyny, felly gallwch drefnu amser ac felly rydym yn anfon i chi beidio llythyr yn yr achos hwn. Y gost setlo rydym fel arfer yn uniongyrchol â’r driniaeth safle, gan ryddhau rhag hyd yn oed yn cael i roi arian allan.

Mae’r sylw ar y PFA Helbredssikring yn amrywio yn ôl y cytundeb eich cyflogwr yn sefydliad y PFA

Os byddwch yn mewngofnodi i Fy PFA, gallwch weld yn union sut yr ydych yn cael eu cynnwys.

Gallwch fanteisio ar eich hun yn y cyfleoedd ar gyfer astudio, triniaeth, ac yn y blaen

eisoes o’r diwrnod y byddwch yn dod gwmpesir gan helbredssikringen, fodd bynnag, yr angen am driniaeth wedi codi yn ystod y cyfnod yswiriant. Os ydych wedi arwyddo i fyny i gwirfoddol helbredssikring, mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol nad oes unrhyw sylw am y tro cyntaf mis ar gyfer y clefydau sy’n digwydd cyn y caiff eich yswiriant ei greu, neu y clefydau sy’n dod i’r amlwg fel canlyniad.

Dylech fod yn ymwybodol bod, mewn rhai achosion, yr yswiriant, y cyntaf o oed un flwyddyn

Cysylltwch â ni yn y saith deg deuddeg hanner cant, os yw eich plant yn cael eu cynnwys trwy eich cytundeb gyda’ch cyflogwr, sefydliad, a ydych am i brynu Helbredssikring at eich plant. Pan fyddwch yn cael PFA Helbredssikring, mae’n aml yn bosibl i brynu yswiriant ar gyfer eich priod, partner sy’n cydfyw â chi neu cofrestredig partner i fanteisiol pris. Eich partner yn gallu prynu yswiriant, os yw’r opsiwn yn y cytundeb rhwng eich cyflogwr yn sefydliad ac yn y PFA, oni bai bod eich partner yn byw yn Nenmarc. Os yw eich priod, partner neu bartner sifil yn cael y dewis i brynu PFA Helbredssikring, rhaid gyda’i gilydd yn llenwi ffurflen syml. Gallwch naill ai hargraffu ac anfon y ffurflen at y PFA drwy’r post neu llwytho i fyny ar y dudalen yma (dewiswch y llwybr Ydych am i gyflwyno ffurflen’)