Amaethyddol ystad go iawn — Prynu a gwerthu eiddo amaethyddol yn y cyfan o DenmarcRwy’n rhoi caniatâd i’r EDC-grŵp yn defnyddio fy wybodaeth i chi gysylltu â mi gyda newyddion, gwybodaeth, hyrwyddo a marchnata gwasanaethau yn y maes o eiddo sy’n gysylltiedig ag ardaloedd drwy bost electronig, gan gynnwys e-bost a sms, dros y ffôn neu lythyr. Y EDC grŵp ni fydd yn datgelu’r wybodaeth i drydydd partïon, ac mae hyn caniatâd bob amser yn cael eu dirymu drwy e-bost. Cael da a sicrhau gwerthiant gyda’r elw mwyaf posibl, ac yn rheoli y ddau treth a’r gyfraith. Rydym yn gwerthuso eich eiddo yn gyfan gwbl heb rwymedigaeth, yn rhoi cyngor i chi ar hyd y ffordd ac yn cynnig nifer o gyfleoedd gwahanol — yn ôl eich dymuniadau. P’un a ydych yn ystyried prynu neu werthu ystad wledig, yna gallwch gael llawer o sparring, cyngor a chyfarwyddyd, os ydych yn cael proffesiynol o’r EDC gyda ar y llinell ochr. Pan mae’n dod i brynu neu werthu o amaethyddiaeth, felly mae llawer o ffactorau eraill sy’n gwneud eu hunain yn teimlo, yn hytrach nag os ydych yn jyst angen i brynu neu werthu traddodiadol tŷ neu fflat. Mae yna gyfan eraill cae chwarae, ac i gyd at ei gilydd gallwn wneud i chi yn fwy craff.

I gael cyngor ar brynu y EDC.

Gyda ni, gallwch yn hyderus yn gwneud galwadau yn uchel

Rydym yn arbenigwyr yn y fasnach mewn amaethyddiaeth a lystejendomme ac mae ganddo brofiad helaeth gyda masnachu o eiddo yn eich ardal leol eich hun. Cyn i chi fynd hela ar gyfer ffermydd ar werth felly, mae yna rai pethau y gallwch eu hystyried. Yn amlwg, wrth i chi ddod â’r fferm ychydig yn fwy o troedfedd sgwâr i’w wneud gyda, nid yn lleiaf y cyfle i lawer o erwau o dir. Fodd bynnag, mae yna hefyd lawer o ymrwymiadau, mae llawer o waith ac yn fwyaf tebygol hefyd nifer mwy o faint treuliau. Mae mwy na dau hectar o dir ar yr eiddo, yna mae’n dilyn ei bod fel man cychwyn landbrugspligt gyda. Mae’n golygu eich bod yn nid oes rhaid i feithrin y ddaear, ond dim ond yn rhaid i gynnal a’i gadw. Nid ydych am naill ai i drin y pridd neu gadw’r ardal yn daclus, fel y gallwch forpagte y ddaear.

Fodd bynnag, mae amaethyddiaeth yn gyfan gwbl heb landbrugspligt

Er enghraifft, efallai y bydd yn gadael amaethyddiaeth neu fritidslandbrug. Yma nid oes unrhyw reolau ar gyfer y tir cysylltiedig, ac yn yr un modd, mae yna hefyd unrhyw rheolau treth arbennig. P’un a ydych yn ystyried i brynu fferm gyda neu heb landbrugspligt, felly nid oes angen unrhyw hyfforddiant arbennig, tystysgrifau neu debyg. Yn gyfnewid, yn gwneud i fyny rhai rheolau, os ydych am gael anifeiliaid yn eich fferm. Pan fyddwch yn gweithio gyda’r EDC Amaethyddiaeth, byddwch yn cael mynediad i ddewis broceriaid, sy’n arbenigo ym mhob math o eiddo amaethyddol yn eich ardal benodol. Felly, byddwch yn cael y hynod cymwysedig yn cyngor yn sicrhau bod chi ar gwrs proffesiynol ac yn y pris gorau posibl. Gallwn ofalu am y broses gyfan o un pen i’r llall, sy’n golygu ein bod gyda phleser yn paratoi deunyddiau gwerthu, marchnad eich eiddo, yn dangos ei fod ac ysgrifennu yn y cytundeb prynu. Ond gallwch hefyd ddewis i farchnad tg, neu hyd yn oed yn cael ei roi i baratoi llenyddiaeth gwerthu. Yn cael statws yn gyffredinol ac mae’r newyddion diweddaraf am y farchnad ar gyfer eiddo amaethyddol, ac yn enwedig i fyny i dyddiad ar y gwartheg, moch, minc, ceffylau a lystejendomme