Cyn i chi werthu car a ddefnyddir — Juraguide — Osgoi y peryglon o werthu car a ddefnyddirGan Rune Moefelt, atwrnai ar Maare Advokataktieselskab, Denmarc. Cyn i chi werthu car a ddefnyddir cytundeb gwerthu. Fel gwerthwr car a ddefnyddir, dylech sicrhau yn dda y contract er mwyn osgoi cwynion. Mae cytundeb da yn gallu cymryd i ystyriaeth yr holl broblemau posibl neu bosibl gwynion a all godi, ond gall atal ac ymateb i lawer. Gallwch gyda mantais hefyd yn darllen yr erthygl»Cyn i chi brynu car a ddefnyddir», fel mae’r erthygl yn delio gyda rhagor o faterion, fel chi, fel y gwerthwr hefyd fod yn ymwybodol o. Eich ymrwymiad fel gwerthwr — diffygion, ac ati. Fel gwerthwr o ddefnyddio eich oes gennych ddyletswydd i roi gwybod i’r prynwr am yr holl ddiffygion a diffygion ydych yn gwybod. Nid ydych chi’n gwneud hynny, byddwch yn rhedeg y risg i fod yn gyfrifol am unrhyw ddiffygion yn y naill hysbys neu a ddylai ken-i. Gwybodaeth rydych yn ei darparu, dylai bob amser fod yn ysgrifenedig yn y contract prynu. Rhaid i chi beidio â datgelu mwy am y car nag y gallwch brofi neu yn eithaf sicr. Mae hyn yn berthnasol f. ex. faint y car wedi cael ei yrru, yr hen, pan fydd y car yn cael ei gofrestru, offer, ac ati. Felly ysgrifennu f. ex. nid yw hyn yn unrhyw un o’r hysbysebion, pan fyddwch yn rhoi y car ar werth. Mae’n wybodaeth y prynwr yn bydd yn rhoi pwysau ar, a byddant yn cael eu cynnwys mewn mangelsbedømmelse hwyr-re. Købets cyllid. Wrth gwrs, mae’n fyny i chi p’un a ydych am i roi credyd prynwr, fel bod ef neu hi yn talu pris prynu yn gyfan gwbl neu’n rhannol mewn cysylltiad â chaffael. Efallai na fydd yn, fodd bynnag, yn argymell bod, wrth werthwr preifat yn darparu’r credyd. Dylai chi yn gadael i manwerthwyr a banciau. Gael, felly, y pris prynu heb fod yn hwyrach na’r amser yr ydych yn darparu y car at y prynwr. Prynwr yn talu gyda siec, dylai fod yn rhestredig, neu a gyhoeddwyd gan y banc, fel arall, efallai y risg bod y siec heb gymorth. Lien neu archebu teitl yn y car. Mae’n chi pwy yw’r gwerthwr yn atebol i’r prynwr am, nad oes morgais neu debyg yn y car. Yn cymryd morgais neu archebu teitl mewn cysylltiad â’r ffaith eich bod yn prynu chi, rhaid i chi wneud yn siwr i gael y morgais neu cadw teitl yn cael ei ganslo cyn y car yn cael ei drosglwyddo i’r prynwr. Mae cyn-berchennog y car yn dweud wrthych nad oes unrhyw lien yn y car, byddwch yn dal yn cael y cyfrifoldeb y prynwr. Felly, dylech ymchwilio, a dylid cael morgais neu debyg yn eich car cyn i chi ei werthu. Mae hyn y gallwch ei wneud drwy fynd i mewn. Ymwadiad neu ragfarn. Mae ein profiad, bod y geiriad megis»gwerthu fel y mae»,»a brynwyd fel y mae»neu»heb fod yn atebol am gamgymeriadau a diffygion»a ddefnyddir yn aml gan werthwyr yn prynu cytundebau. O’r fath yn gyffredinol, dylech osgoi eu defnyddio. Byddant yn aml fod yn aneffeithiol ac nid yw’n rhoi llawer o bwysau gan penodol mangelsbedømmelse. Yn hytrach, dylech gymryd concrid yn amodol ar yr holl y diffygion nad ydych yn gwybod am ac yn ei hysgrifennu i mewn i’r cytundeb.

Mae’n gamddealltwriaeth cyffredin bod y prynwr yn cael y warant ar ôl y ddeddf gwerthu nwyddau. Mae’r prynwr nid oes gwarant yn ôl i daneg Gyfraith, a daneg Gyfraith yn cynnwys unrhyw reolau ar y warant. Rydych chi, fel y gwerthwr yn obligated i roi i’r prynwr warant o unrhyw fath. Gwarantau mae’n rhaid i fod ar wahân a gytunwyd. Fodd bynnag, mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol bod y wybodaeth rydych yn ei nodi yn y nos. ex. ads gellir ei ddehongli fel nodweddion y car, a byddwch yn gwarantu i brynwr. Y prynwr archwiliad o’r car. Unrhyw wallau a diffygion fel y prynwr yn gallu darganfod, neu ddarganfod, gan archwiliad o’r car, efallai na fydd ef wedyn hawlio. Felly, dylai gael ei adlewyrchu yn y cytundeb gwerthu a yw’r prynwr wedi cael y cyfle i edrych ar y car, a f. ex. prawf ar yrru car cyn i chi brynu. Efallai â’r fantais yn cael ei nodi pryd a sut sawl gwaith. Ail-gofrestru, ac yswiriant. Er mwyn osgoi unrhyw amwysedd, dylai gael ei egluro yn y contract gwerthiant, pwy fydd yn talu a threfnu ar gyfer ail-gofrestru y car. Syn. Dylech yn y cytundeb gwerthu i ddarparu gwybodaeth am pan fydd y car yn ddiweddar, wedi bod yn y golwg, a dylai’r prynwr gael synsrapporten fel atodiad i’r cytundeb. BemærkDenne erthygl yn golygu fel adolygiad gynhwysfawr o gontractau gwerthu, beth ydych chi, fel y gwerthwr, mae’n rhaid i chi drefnu ar gyfer y gwerthiant a ddefnyddir, a gall fod amodau eraill na’r rhai a grybwyllwyd uchod, dylech fod yn ymwybodol ohonynt. Gall felly nid yw’n disodli’r angen am gyngor cyfreithiol mewn concrid achos. Ers wedi prisiau parcio bod y brif ffynhonnell ar gyfer yr asesiad o geir a ddefnyddir. Yr holl asesiadau yn seiliedig ar BilpriserPro Prisio, bilbranchens annibynnol offeryn ar gyfer bilvurdering