Rasmus Paludan (cyfreithiwr), y gwyddoniadur rhad ac am ddimYm mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod. Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence. (Darllenwch yma am y sitenotice) Rasmus Paludan yn daneg cyfreithiwr, samfundsdebattør a gwleidydd. Paludan yn arbennig o adnabyddus fel gwrthwynebydd màs mewnfudo a islamisation o gymdeithas. Ef yw arweinydd y blaid y cwmni, a sefydlwyd ganddo yn. Fel atwrnai amddiffyniad, mae wedi arwain nifer o achosion yn ymwneud â rhyddid sifil. Paludan ei eni a’i fagu yn y gogledd o Seland. Graddiodd o Elsinore Ysgol uwchradd yn a bu’n gwasanaethu ar ôl hynny ei wasanaeth milwrol. Paludan dechreuodd yn i astudio y gyfraith, a oedd yn yn, cand. jur. o Brifysgol Copenhagen, denmarc. Yn ystod ei astudiaethau, roedd yn gweithio ar gyfer Kromann Reumert yn a oedd yn y flwyddyn ganlynol yn interniaeth gyda’r prif erlynydd Y llys Troseddol Rhyngwladol yn yr Hague. Paludan ymarfer fel atwrnai gyda hawl i gynulleidfa gerbron yr uchel lys. Ddinas gyrrwr yn hunan-gyflogedig fel cyfreithiwr gyda swyddfa yn Sydhavnen, sydd yn. rhagfyr wedi ei fandaleiddio. Paludan lansio yn yr hydref Mae’r ‘Cerdyn Coch’, sydd yn cael cerdyn plastig ar ffurf cerdyn credyd, a oedd y deiliad yn medru ysgrifennu ei enw, dyddiad geni a chyfeiriad. Rasmus Paludan yn annog pobl i redeg i ffwrdd oddi wrth yr heddlu, pan fyddant wedi rhoi ar y cerdyn at yr heddlu. Cyfeiriodd at y cod trefniadaeth sifil § yn nodi bod y dinesydd wedi nid oes unrhyw ddyletswydd i siarad gyda’r heddlu, ond dim ond ddyletswydd i roi gwybod yr enw, dyddiad geni a chyfeiriad. Paludan amddiffyn Frihedsaktivisten Lars Kragh Andersen yn y Copenhagen dinas yn y Llys ym mis ebrill, lle Lars Kragh Andersen bl. a. yn gyfrifol am gyhoeddi y rhifau nawdd cymdeithasol yn perthyn i y daneg prif weinidog Helle Thorning-Schmidt a gweinidog amddiffyn Nicolai Wammen. Roedd hefyd gyhuddo o ddifenwi gan ar y rhyngrwyd i sôn am enwi swyddogion yr heddlu fel ‘penisbelurere’ a ‘planterøvere’ gan gyfeirio at yr heddlu chwiliadau o ddinasyddion ac yn y atafaelu y canabis. Cleient arall oedd yr artist yn prifysgol gorllewin lloegr Max Jensen, pwy ym mis mai oedd o dan dditiad ar gyfer groes y ordensbekendtgørelsen, gan ei fod yn cael cario baner ISIS wedi cyffwrdd cerflun yn darlunio ferch noeth yn y Celf gardd. Uwe Max Jensen yn ddieuog. Uwe Max Jensen oedd ym mis medi, defense gan Rasmus Paludan, mewn achos lle y mae Uwe Max Jensen ei gyhuddo o fod wedi sathru y navneforbudet pwnc. Basil Hassan. Ym mis tachwedd nodwyd bod y Rasmus Paludan oedd yn bencampwr Uwe Max Jensen mewn achos lle’r oedd wedi peed ar ddrych mewn amgueddfa ardd yn Aalborg. Chwefror ysgrifennodd Politiken, Rasmus Paludan cynrychioli Uwe Max Jensen mewn achos a ddygwyd yn ei erbyn gan y daneg undeb y newyddiadurwyr ar ran y cartwnydd Kurt Westergaard a’r ffotograffydd Michael)-Hansen, a hawlio iawndal am doriad honedig o hawlfraint. Uwe Max Jensen honni y rhyddfarn ar ōl ystyried y ffaith bod y ffurf ar gelfyddyd ac ar y pwnc yn wahanol yn ei gwaith. Chwefror yn ei gwneud yn, i -mlwydd-oed daneg dyn, pwy oedd y cyntaf mewn deugain a chwe blynedd yn sefyll gyhuddo o cabledd — oherwydd ei fod wedi llosgi quran yn ei ardd, ac a gyhoeddir ar y fideo y llosgi ar Facebook — wedi dewis y Rasmus Paludan fel ei amddiffynnwr. Rasmus Paludan meddai, bod y dyn yn gweithredu yn gyfreithiol a hunan-amddiffyn. mis ebrill, mae’n amlwg bod Rasmus Paludan wedi bod yn gofyn amdano fel cwnsler ar gyfer y -mlwydd-oed daneg dyn, a oedd y diwrnod cyn wedi cael eu harestio ar amheuaeth o fygwth i gyflawni skoleskyderi ar CPH Gorllewin. Rasmus Paludan dywedodd RadioSyv, fod ei gleient oedd yn ‘tawel iawn person, heddychlon iawn i berson, ei fod yn gwbl ddigerydd, nad oedd erioed wedi cael gymaint fel dirwy ei fywyd cyfan. Hysbysodd hefyd bod y sawl sydd dan amheuaeth yn gwrthod euog. mis tachwedd ennill y Rasmus Paludan sifil chyngaws, fel cleient wedi dwyn yn erbyn y Skatteministeret. awst goleuo Rasmus Paludan, mewn achos am y canabis fasnachu mewn Christiania ni ellid adnabod yr honiad gan yr Heddlu bod ei gleient dylai wedi taflu gwn o yn Pusherstreet. medi yn Rasmus Paludan amddiffynnwr Kurt Salvesen, daneg dyn a oedd yn defnyddio canabis ar gyfer trin y poenau gwynegol, mewn apêl ar gyfer y Vestre Landsret. Hydref yn dod â’r Wybodaeth mewn Papur newydd erthygl fwy cyfweliad gyda Rasmus Paludan, lle’r oedd yn gofyn a oedd moesegol o wrthdaro pan oedd y cyfreithiwr ar gyfer y ceiswyr lloches, ond ar yr un pryd yn gyhoeddus yn gwneud areithiau yn erbyn mewnfudo. Mae’n, ei fod yn gostwng, a dywedodd mai ei nod fel cyfreithiwr oedd i frwydr ar gyfer y cleient, a bod yn atwrnai amddiffyn nid oes angen i fod yn gefnogwr y llofruddiaeth er mwyn amddiffyn person ei gyhuddo o ddynladdiad. Mewn cyfweliad gyda yr un pwnc yn RadioSyv. tachwedd, eglurodd ei fod yn unig oedd yr atwrnai yn cael eu cadw estron, os bydd y person yn benodol yn gofyn iddo yr hyn y mae’r estron yn unig oedd, oherwydd ei fod wedi clywed gan bobl eraill bod Rasmus Paludan yn aml yn cael yr estroniaid yn rhyddhau. Hydref yn Rasmus Paludan hefyd amddiffynnwr Torben Andersen, fel mewn tilståelsessag gan y Copenhagen dinas yn y Llys yn barnu i wedi ei ‘guro rhywbeth rhyddid’ i mewn i un o’r heddlu gamerâu awtomatig nummerpladegenkendelse (ANPG). tachwedd dod Nordvestnyt erthygl am y Rasmus Paludan fel y cwnsel yr amddiffyn ar gyfer un o’r sawl a gyhuddir yn achos sy’n ymwneud â gwerthu o cannabisolie fyddai ceisio cael y penderfyniad y ddalfa cyn treial gerbron y Goruchaf lys. Rasmus Paludan, a lansiwyd yn, y safle lle cafodd ei gyhoeddi lluniau o’r beicwyr a cherddwyr sy’n mynd yn groes i cyfreithiau traffig, er enghraifft, i feicio ar darmac neu fynd dros y golau coch. Mae’n dweud ei fod yn gwneud hynny er mwyn lleihau nifer y bobl sy’n cael eu lladd mewn traffig ac i gael pobl i feddwl am eu hunain. Rasmus Paludan gofyn yn i Senedd Ewrop ar gyfer y mudiad, ond nid oes unrhyw un o’r mudiad yn cael eu hethol. Mis ionawr dweud Rasmus Paludan, ei fod gynt yn aelod o Chwith ac yn awr yn aelod o’r Newydd Bourgeois. Mis ionawr a sefydlwyd Sifil Newydd iddo fel ymgeisydd ar gyfer Copenhagen cyngor y ddinas. Chwefror -goleuo Rasmus Paludan, nad oedd wedi newid y blaid i daneg Casgliad. Mis ionawr meddai yn y rhaglen AK syv ar RadioSyv, i bawb sydd yn ei adnabod, yn gwybod ei fod yn ‘heb y categori’. Hydref a gynhaliwyd Rasmus Paludan yn siarad yn arddangosiad a gynhaliwyd gan y gymdeithas Dros Ryddid. Mae hefyd yn cynnal araith mewn gwrthdystiad yn erbyn Hizb ut-Tahrir. tachwedd ar Nørrebro. rhagfyr ar y Sankt Hans Torv oedd ef yn siarad yn erbyn trais gwleidyddol. Rasmus Paludan yn aelod o’r bwrdd cyfarwyddwyr ac yn atwrnai ar gyfer y gymdeithas. Y. Chwefror yn cymryd Rasmus Paludan yn pistolattrap gyda cyfarfod Lars Vilks Pwyllgor yn y senedd danaidd a gofynnir i chi fod yn gallu rhoi y impactor yn y cwpwrdd dillad. Yn ddiweddarach yn dweud y Radio fod yn rhan o’r gwaith celf Teganau ar Christiansborg palas, a oedd yn dangos bod yr heddlu yn ymateb yn wael i real bygythiadau terfysgol, fel yr ymosodiadau terfysgol yn Copenhagen, lle mae dau sifiliaid eu lladd, er nad oedd swyddogion yr heddlu yn bresennol, tra bod yr heddlu yn ymateb yn ormodol ac yn ddiangen helaeth yn y digwyddiadau, ac nid yw o gwbl troseddol. Rasmus Paludan oedd yn ei gyhuddo o unrhyw beth ac yn cael ei ffug yn ôl. Dywedodd ei fod wedi rhestru yn yr un modd, y gwaith celf gyda’r enw Y Deyrnas o Arswyd mewn Oren yn Sir Orange, California. Mae’n mynnu yn rhinwedd Wienerkonventionens erthygl tri deg chwech i siarad gyda daneg yn gonswl ac yn gwrthod yn unol â. ogystal i’r UNOL daleithiau’ cyfansoddiad i siarad allan. tachwedd yn Rasmus Paludan a benodir fel aelod o Lars Vilks Pwyllgor. Ym mis ionawr, sefydlodd y Rasmus Paludan channel tv ‘Y Llais’, sy’n cynnwys gwefan a sianel YouTube. Adroddwyd bod y sianel wedi ei gofrestru yn y wasg Cyngor. Darlledwyd yn gyntaf yn hirach cyfweliad gyda Kim Moller, pwy yw sylfaenydd o Somaliaid. Arall darlledu deugain-tri oedd adroddiad gan y Folkets Hus yn Nørrebro, lle Rasmus Paludan gyda dyn camera a gwarchodwr yn dangos i fyny ar y. Mis ionawr er mwyn cyfweld cyfranogwyr yn y ‘Venstreradikalt cyfarfod mawr’, lle mae pwynt bl. a. yn y drafodaeth ‘milwriaethus ymwrthedd’. Rasmus Paludan, fodd bynnag, oedd yr ymosodiad y ymreolaethol ac aelodau gang cyn i’r cyfarfod ddechrau. Roedd yn rhaid iddo ddianc. Copenhagen Heddlu yn rhoi Rasmus Paludan waharddeb, ei fod allan o ystyriaeth ar gyfer eich diogelwch eich hun, peidiwch â mynd yn y Tŷ yn y Bobl am y nesaf deuddeg awr. Mis ionawr, adroddodd y Rasmus Paludan o Mjølnerparken. Y tro hwn gyda amhenodol ‘mesurau diogelwch’. Ers yn paludan newyddiadurol gwaith mynd heibio i sianel Youtube ar gyfer ei blaid, Dynn Cwrs. rhagfyr yn Rasmus paludan swyddfa fandaleiddio. Anhysbys rhai sy’n cyflawni torri ffenestr ac yn taflu goleuo diffoddydd powdwr sych i mewn i’r swyddfa. Pulverslukkeren yn brin gyda gaffertape, felly roedd i gael ei droi ymlaen ac yn chwistrellu haen drwchus o bowdr yn y swyddfa gyfan. Ar y swyddfa ffasâd wedi anhysbys troseddwyr ysgrifenedig ‘Fuck Pegida’, a oedd yn gyfeiriad at yr enw O Ryddid a ddefnyddiwyd yn flaenorol. Fel arweinydd y blaid ar gyfer y cwmni wedi Rasmus Paludan manteisio eu hunain o amrywiaeth o hunan-ddewis teitlau. Yn ychwanegol at y cydnabyddedig teitlau cyfreithiwr, newyddiadurwr ac arweinydd y blaid, mae hefyd wedi cyfeirio at ei hun fel