Hawliau sifil, y gwyddoniadur rhad ac am ddimYm mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod. Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence. (Darllenwch yma am y sitenotice) hawliau Sifil neu dim ond hawliau sifil yw’r hawliau sydd gan unigolyn yn rhinwedd y ffaith ei fod yn ddinesydd o gymdeithas. Maent yn wahanol o hawliau dynol sy’n cael eu cynhwysol hawliau un wedi bod yn y rhinwedd o fod yn ddynol, ac sy’n cael eu gosod i lawr yn y datganiad cyffredinol o hawliau dynol. Hawliau sifil ac yn sail iddynt ei llunio gan Jean-Jacques Rousseau yn y gwaith ‘Cytundeb cymdeithasol’ (saesneg: The social contract, y contract cymdeithasol) yn. Ers y cyntaf llunio, mae llawer wedi cymryd y pwnc neu yr ochrau i fyny. Y man cychwyn ar gyfer Rousseau yw bod pobl fel dinasyddion wedi colli rhan o’r cynhenid rhyddid er mwyn byw yn y gymuned — cymdeithas — ac yn mwynhau manteision bod o’r fath yn cyd-fodolaeth yn gallu darparu. Mae’n rhoi hi yn y cyflwyniad i fod ei waith gyda’r geiriau: ‘Dyn yn cael ei eni rhad ac am ddim, ac ym mhob man ei fod mewn cadwyni. Ef sy’n credu ei hun yn feistr eraill yn ddim llai o gaethweision na hyn.

Yr wyf yn gwybod nad yw’n.

Beth allwch wneud yn gyfreithlon

Rwy’n credu fy mod yn gallu ateb y cwestiwn hwn. Ac mae’n rhoi yr ateb — y rownd derfynol ac ateb cyflawn — yn barod ym mhennod un yn llyfr: ‘y drefn gymdeithasol yn sanctaidd cywir sy’n gwasanaethu fel y sail ar gyfer yr holl bobl eraill. Mae hyn yn iawn, fodd bynnag, yn tarddu, nid gan natur, o ganlyniad, yn bodoli ar sail cytundebau ar y cyd’. Beth Rousseau yma yn cael braster i mewn — ac fel llawer o hawliau dynol ‘eiriolwyr’ edrych dros — yn y ffaith bod hawliau sifil yn cael eu cyfyngiadau eraill (ac mewn gwirionedd mae hefyd yn un ei hun) rhyddid. Dim ond drwy roi i fyny yn rhan o’i ryddid i wneud yr hyn yr ydych ei eisiau yn ogystal ag i osod eu hunain ar rhai rhwymedigaethau i sicrhau bod eraill yn cael rhai hawliau gwarantedig. Er mwyn cyflawni hyn gydnabyddiaeth yn trafod Rousseau i ddechrau yn ymddangos cymharol, gwrthweithio diogelwch hawliau sifil. Mae pennod tri yn ymwneud â goroesi yn iawn. Rousseau yn dweud: ‘cyn gynted ag, y mae y nerth sydd yn creu y llys, yn yr achos gyda’r effaith o unrhyw rym a oedd yn fwy na y cyntaf, yn cymryd ei hawl yn yr etifeddiaeth. Cyn gynted ag y byddwch gyda gael eu cosbi groes i’r gyfraith, mae’n cyfreithiol, ac oherwydd bod y cryfach yw bob amser yn gywir, mae’n yn unig i gwneud yn siwr i fod y cryfaf’. Mae’n tynnu yn y diwedd, a chryfder nid yw’n yn awtomatig yn creu hawl, a bod yn un y gall dim ond fod yn rhwym i ufuddhau y pŵer cyfreithlon. Ond mae angen penderfynu beth yw ‘pŵer cyfreithlon’. Ym mhennod pedwar dywed, bod caethwasiaeth yn cael ei nid yw hawl i: i ymwrthod ei rhyddid yn yr un fath ag i ymwrthod ei menneskeværd, ar ddynoliaeth hawliau, hyd yn oed ar ei rwymedigaethau. Pan fyddwch yn cael gwared ar unrhyw rhyddid o ddyn a fydd, yn symud i chi ar yr un pryd, unrhyw moesoldeb ei weithredoedd’. Mae hyn yn arwain at pennod: ‘sut i ddod o hyd i gymdeithas gyda’r holl cyffredin cryfder amddiffyn ac yn diogelu pob un o’r gysylltiedig person ac eiddo.’ Yr ateb yw: drwy samfundspagt. Neu, fel y mynegwyd ym mhennod: drwy’r gymdeithas sifil: ‘y mae dyn yn colli gan y contract cymdeithasol yn cael ei naturiol rhyddid a hawl diderfyn i bopeth sy’n tempts ef, a bod yn gallu cyflawni beth mae’n ei ennill, rhyddid sifil ac eiddo yn popeth ei fod yn meddu’. Rousseau yn gwneud gwahaniaeth yma rhwng: Yn y gymdeithas fodern (yn codi o ganol y au) yn cael ei grybwyll yn y cyfansoddiadau (e. e. Denmarc, y Deyrnas bil hawliau) fel rheol, ymhlith pethau eraill, mae’r hawliau canlynol ar gyfer dinasyddion: yn y Gymuned yn cael yr hawl i arafu i lawr yr ymdrechion ei cyrydu, felly yr hawl i wahardd cymdeithasau ac yn debyg gyda samfundsomstyrtende diben. Mae’n rhaid i gymdeithas yn sicrhau bod y gwaith cynnal a chadw cyfraith a threfn, cyflwr o faterion. Mae’n ei gwneud yn ofynnol cynhwysfawr ar ddeddfwriaeth, mae awdurdodaeth yn gyfartal i bawb, a gweithredol yr awdurdod i gynnal y domsmyndighedernes gorchmynion. Mae’r rhain yn syniadau oedd yn daneg gan fod eisoes yn ffurfio yn the cambridge companion to y Gyfraith Frenhinol. Yn ogystal, mae’n rhaid i’r gymdeithas sicrhau bod ei ddinasyddion hawliau yn y ffurf y ddau penodol rhyddid i weithredu o fewn y fframwaith y gyfraith, yn ail, y posibilrwydd o ddylanwadu ar y datblygiad o gymdeithas (ytringsret, yr hawl i bleidleisio ac yn y blaen) ac, yn ail, diogelwch yn y digwyddiad o ddamwain, salwch, methdaliad, diweithdra ac yn y blaen. Yn ogystal, mae’n rhaid i’r gymdeithas sicrhau y perfformiad o dasgau, sy’n cael ei gorau mynd i’r afael gan y gymuned, fel system ariannol, addysg, nyrsio, ac mae’r berthynas i gymunedau eraill (tramor a pholisi amddiffyn). Yn olaf, rhaid i’r gymdeithas sicrhau y bydd y ffordd o fyw fod yn sail i gymdeithas. Felly, yn y cyflwr gorau yn y genedl-wladwriaeth, gyda dim ond un diwylliant. Wrth gwrs, efallai y wladwriaeth, o dan amodau penodol, yn caniatáu ac yn hyd yn oed yn amddiffyn diwylliannol lleiafrifoedd, ond dim ond ar yr amod nad yw’n rhoi’r gorau ei gyfrifoldeb i’r mwyafrif. Mae lleiafrif nad ydynt yn parchu y rhan fwyaf fod yn iawn, ni ellir eu cynnwys mewn cymdeithas ac mae’n rhaid i forstødes. Rousseau yn mynegi hyn ym mhennod un o’r pedwar llyfr yn y gwrthddywediad rhwng y egenvilje a fællesvilje: ‘cyn belled  nifer ymgynnull o bobl yn ystyried eu hunain fel un corff, maent wedi dim ond un ewyllys, a oedd yn sefyll mewn cysylltiad â gyffredin cynnal a chadw o fywyd a lles pawb. Fel yn yr holl wladwriaeth embedsområder yn gryf ac yn syml, ei maximer yn glir ac yn amlwg nid yw’n niwlog, yn groes i fuddiannau y weal cyffredin yn dangos yn amlwg ym mhob man ac yn ei gwneud yn ofynnol i gael eu darganfod dim ond synnwyr cyffredin. Cyflwr ei reoli yn y ffordd hon, mae angen ychydig iawn o ddeddfau, ac yn raddol, fel y mae’n dod yn angenrheidiol i ledaenu newydd, yn gweld yr angen cyffredinol’. Cefn: ‘pan fydd y cwlwm cymdeithasol yn dechrau i lacio’r ac yn y wladwriaeth i gwanhau, pan særinteresserne yn dechrau i fod yn teimlo bach a chymdeithasau i ddylanwadu ar y fawr, a addaswyd yn fællesinteressen ac yn cael y gwrthwynebwyr, mae’r consensws bellach yn y bleidleisiau, bydd y cyffredinol yn cael ei mwyach pawb parodrwydd, wrthddywediadau a dadleuon yn codi. yn fyr, pan fydd y wladwriaeth ar fin dinistr bellach yn bodoli yn unrhyw beth heblaw gwag ac yn illusory ffurflen, pan fydd y bond cymdeithasol yn cael ei dorri yn yr holl calonnau, pan fydd y usleste diddordeb brazenly gemwaith gyda y cyd vels enw sanctaidd, yna y cyffredinol yn fud o dan arweiniad y cymhellion gyfrinach o bleidleisiau i gyd yn fwy fel dinasyddion, a oedd y cyflwr erioed wedi bodoli, ac yn cael eu ffug yn y gyfraith enw anghyfiawn archddyfarniadau, sydd yn unig wedi særinteressen fel targed’. Yn y sefyllfa hon, nid oes ond dwy ffordd bosibl allan, fel Rousseau yn nodi ym mhennod: ‘Suverænen ni ellir gorfodi unrhyw un i gredu yn y dogmas, ond gall ddiarddel unrhyw un sydd ddim yn credu mewn iddynt, gan y gall y wladwriaeth wahardd y person, nid fel gudsfornægter, ond fel samfundsnedbryder, fel un sy’n analluog yn ddiffuant yn caru y gyfraith, cyfiawnder ac, os oes angen, i aberthu bywyd, pan fydd y ddyletswydd yn cynnwys. Os bydd rhywun — ar ôl yn gyhoeddus i wedi cydnabod hyn yn un dogmas — yn ymddwyn fel pe nad ydynt yn credu ynddynt, dylai hyn gael ei gosbi â marwolaeth. Am ei fod wedi cyflawni y mwyaf o holl droseddau: mae wedi dweud celwydd yn y gyfraith’. Y cyntaf o’r rhain posibiliadau, yr addewid, roedd yn defnydd helaeth fel a ddefnyddir yn y clasurol Groeg o dan yr enw o ostracisme, ac mae’n yn y bôn y rheswm bod y byd wedi ei rannu i mewn i nifer o wahanol gymunedau, pob un â eu rheolau eu hunain ar gyfer hawliau dinasyddion. Yr ail opsiwn yn cael ei ddefnyddio yn rhannol gan y gormeswyr a’r unbeniaid sy’n yn y bôn, nid ydynt yn cydnabod nac unrhyw gymuned hawl i fodoli (ymhlith eraill comiwnyddiaeth, ffwndamentaliaeth islamaidd), ac yn y ffurf statudol gosb i droseddwyr, eu gweithredoedd yn cael eu hystyried i fod y tu hwnt i unrhyw faddeuant. Felly ei Fod yn ei gosbi â marwolaeth ar gyfer ei gyfanswm gwrthod y wladwriaeth (cymdeithas) hawl i benderfynu beth sy’n iawn a beth sydd ddim. Hawliau sifil yn cael eu gwreiddio yn hawliau dynol, ond nid yw’n gyd-fynd â nhw. Yn rhinwedd y dyletswyddau o gymdeithas, fel cymuned, i bob un dinesydd a dinasyddion yn gyffredinol, yn y gymuned mewn rhai achosion fod yn angenrheidiol i wahardd rhai dulliau o fyw ac yn yn hytrach, yn atgyfeirio pobl sydd yn awyddus i fyw yn wahanol, i ofyn am hyn yn ei wneud yn ail ogystal, er mwyn cyd-fynd yn well gymdeithas. Pan fydd rhai grwpiau lleiafrifol yn ceisio i osod ar gymdeithas i drefnu ei hun ar ôl dim ond eu ffordd o fyw, y gymdeithas wedi — os yw hyn yn cael ei ystyried yn anghydnaws gyda sail o gymdeithas — yr hawl a rhwymedigaeth i darian ei hun gydag arian o’r fath yn angenrheidiol at y diben hwn. Er enghraifft, yn pedophilia yn cael ei wahardd mewn llawer o gymunedau, gan fod hyn yn cael ei ystyried i niweidio plant ar eu henaid. Er bod pedophilia gall fod yn etifeddol, ac felly yn ‘hawl dynol’, yn cael ei ystyried yn y rhan fwyaf o gymdeithasau, nid fel hawl o ddinasyddion. Amrywiad ar hyn — drefnu priodasau rhwng dynion hŷn a nubile fenywod — yn cael ei ystyried mewn rhai cymunedau am acceptebelt, mewn eraill beidio. Yn yr un modd, ymhlith yr ail lluosog priodas. Caethwasiaeth a masnachu mewn bodau dynol oedd yn førmiddelalderlige a hefyd mewn rhyw yn ddiweddarach cymdeithasau derbyn ond yn prin yn y presennol. Gwahaniaethu ar sail rhyw, credo neu hil yn cael ei dderbyn mewn rhai cymdeithasau, mewn eraill beidio. Felly, mae rhai sectau crefyddol ar hyd yr oesoedd wedi ffurfio eu cymdeithas eu hunain er mwyn byw yn unol â’u trosmåde. Ar gyfer yr holl achosion o’r fath, mae cyd-ddigwyddiad rhwng y canfyddiad o hawliau sifil a menneskerrettigheder. Enghraifft arall: pan yn ne Affrica o dan y gwyn a reolir yn ystod y blynyddoedd diwethaf sefydlu ‘mamwledydd’ ar gyfer y gwahanol pobl llwythol (swlw, ac yn fwy), mae hyn yn ei stampio fel mynegiant o ‘hiliaeth’ a thrwy hynny yn groes i hawliau dynol, tra ar yr un pryd yn gam i sicrhau dinasyddiaeth yn homogenaidd cymdeithasau llwythol. Broblem sylfaenol yma yw bod gan galw ar ‘hawliau dynol’ tanseilio y grwpiau yn aml, mae’r sail iawn y gymdeithas y maent yn digwydd i gael ei eni a neu yn byw mewn. ‘Hawl dynol’ a thrwy hynny yn dod yn stamp y gellir eu defnyddio — ac yn cael ei ddefnyddio i alw ar ei ben ei hun yr hawl i gael y mwyaf chwyldroadol gweithredu neu i osod ar gymdeithas eu hunain yn ffordd o fyw. Mae’r grwpiau hyn yn herio y contract cymdeithasol yn union fel Rousseau a ddisgrifir. Hawliau sifil yn cael eu cysylltu i ihændehavelsen o ddinasyddiaeth. Trigolion heb ddinasyddiaeth hefyd yn gyfyngedig borggerrettigheder a dyletswyddau. Fel rheol gyffredinol, yr hawl i bleidleisio, sefyll fel ymgeisydd, aelodaeth o bleidiau gwleidyddol a milwrol, sy’n cael ei neilltuo ar gyfer y trigolion gyda dinasyddiaeth. O dan amodau penodol, gall mewnfudwyr fod yn dyfarnu dinasyddiaeth. Mae’n cymryd yn ganiataol, fel rheol, yn rhannol i aros am penodol, gyfnod yn y wlad, ac yn rhannol at y cais o hynny, yn rhannol beståelsen o borgerskabsprøve, sy’n sicrhau y gall yr ymgeisydd yn cael ei disgwyl i fod yn ffyddlon i’r famwlad newydd. Fodd bynnag, mae gwledydd lle nad yw’n bosibl ar gyfer y mewnfudwyr i gael dinasyddiaeth o dan unrhyw amgylchiadau. Hefyd gall y briodas fod yn sail ar gyfer dyrannu o ddinasyddiaeth, os bydd y priod eisoes wedi dinasyddiaeth